การสร้างพุทธรูปในปางต่างๆ: ความสำคัญของหลักการในการสร้าง

การสร้างพุทธรูปเป็นศิลปะที่สำคัญและย้อนกลับไปยังศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสต์ศักราช งานศิลป์ที่มีค่านิยมเป็นอย่างมากในสังคมไทยและอย่างแก่ชาวบ้าน ในป่าลึกและบนภูเขา พุทธรูปสร้างขึ้นเพื่อเชิดชูศตวรรษประสม การสร้างพุทธรูปนั้นถือเป็นการหนึ่งที่มีความสำคัญของศิลปะไทยและศาสนาพุทธ แต่ว่ามีหลักการในการสร้างพุทธรูปที่ต้องคำนึงถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างพุทธรูปในปางต่างๆ

การสร้างพุทธรูปในป่า – ประเพณีทำบุญของชาวไทย

ภายใต้พุทธศาสนาของคนไทย มีประเพณีในการสร้างเขื่อนในตำนาน เชื่อว่าสร้างขึ้นเพื่อหากินหลังหวนผ่านป่า ซึ่งภายหลังกลายเป็นการทำบุญ การสร้างพุทธรูปในป่าจึงมีความเป็นมาอย่างยาวนานและเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทย โดยจะสร้างพุทธรูปไว้บนเขาหรือโกรธของป่า โดยเจ้าของป่าต้องอนุญาตให้สร้างพุทธรูป เทศบาลต่างๆก็จะเริ่มขึ้นมาอาจเป็นเพื่อหารายได้จากนั้นก็กลายเป็นงานศิลป์และพัฒนาไปเรื่อยๆ

หลักการในการสร้างพุทธรูป

การสร้างพุทธรูปมีหลักการในการสร้างที่ต้องคำนึงถึง โดยจะมีการเรียกว่า หลักสูตรสร้างพุทธรูป ไม่ว่าจะสร้างในลักษณะใดก็ตาม จะต้องปฏิบัติตามหลักการต่อไปนี้:

1. ต้องปฏิบัติเครื่องบูชาก่อน

การเครื่องบูชามีความสำคัญอย่างมากในการสร้างพุทธรูป เพราะการเครื่องบูชาสามารถอธิบายได้ว่ามันเป็นการรับฟังคำพูดของพระองค์ และอิจฉาคำสั่งของพระองค์ เสริมสร้างความเชื่อกับศาสนาพุทธที่สร้างสรรค์ขึ้น นอกจากนี้ เครื่องบูชายังเป็นการล้างบาตรและเป็นการเสนอของขวัญกับพระองค์ด้วย ดังนั้นการปฏิบัติเครื่องบูชาจึงเป็นเรื่องสำคัญในการสร้างพุทธรูป

2. ถือว่าหินอ่อนถือว่าดีในการสร้าง

หินอ่อนถือว่าเป็นวัตถุดิบที่เหมาะสมในการสร้างพุทธรูป เนื่องจากมันสามารถสร้างรายละเอียดและฉาบกับสีได้ง่ายๆ นอกจากนี้มันยังขึ้นชื่อว่ามีความอ่อนโยนและสามารถสางพันธุ์เป็นรูปได้ง่าย ซึ่งตอนนี้ผู้ที่สร้างพุทธรูปก็ยังถือว่าหินอ่อนถือว่าเป็นวัตถุดิบที่ดีสำหรับการสร้างพุทธรูปมากที่สุด

3. ต้องไม่ใช้โมเดล

การสร้างพุทธรูปต้องไม่ใช้โมเดล เพราะความสมดุลของศิลปะพุทธรูปไทยจะต้องเกิดจากการสร้างอย่างช้าๆและพิถีพิถัน โดยไม่ใช้โมเดลแต่อย่างใด การสร้างพุทธรูปจึงเป็นเรื่องของความคิดและความคล่องตัวของช่างศิลป์ในการสร้างรายละเอียดของรูปปั้นนั้นๆโดยตรง หากสร้างด้วยการหลอมโมเดลจะไม่สามารถเป็นพุทธรูปได้อย่างสวยงามและสมดุลได้

4. เป็นการศึกษาศิลปะและวัตถุมงคล

ทักษะการสร้างพุทธรูปจะต้องมีการศึกษาศิลปะและวัตถุมงคลอย่างละเอียด ต้องรู้จักทั้งรูปทรงและความหมายของรูปปั้นในประเทศไทย จึงจะสามารถใช้ทักษะของตนเองในการสร้างรูปปั้นพุทธหรือแหล่งศิลป์อื่น การศึกษาศิลปะและวัตถุมงคลยังสามารถช่วยให้ช่างศิลป์จะสามารถสละรูปงามและทักษะของตนเองในการสร้างพุทธรูปให้ดียิ่งขึ้น

5. ต้องตรวจสอบการตรวจสอบการตรวจสอบมากมาย

ในการผลิตพุทธรูปจะต้องไม่มีความผิดพลาดใดๆ เพราะแม้แต่หนึ่งอย่างของการผิดพลาดก็อาจเป็นสิ่งที่หลอกหลวงและแผนการผลิตทำให้พม่าก่อนหน้านี้ได้ผลิตพุทธรูปปลอมเพื่อหลอกขาย ดังนั้นอินทรีย์ต้องตรวจสอบการผลิตให้มั่นใจว่าผลิตได้โดยใช้อุปกรณ์เทียบเท่ากันและไม่มีอะไรผิดปกติ

สรุป

การสร้างพุทธรูปในประเทศไทยมีความเป็นมาอย่างยาวนานและเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของศาสนาพุทธ แต่หลักการในการสร้างพุทธรูปก็ย่อมมีความสำคัญอย่างมาก โดยจะต้องปฏิบัติตามหลักเหล่านี้เพื่อให้ได้รูปแบบพุทธรูปที่สมบูรณ์แบบและสมดุล หากสร้างเอาเป็นประเพณีเท่านั้นอาจจะทำให้งานศิลป์ในอนาคตและการสืบสานทรัพยากรศิลป์สูญเสียได้ ดังนั้นการสร้างพุทธรูปในประเทศไทยต้องทำตามหลักการและศูนย์กลางของการสร้างพุทธรูปด้วยดังนี้ เพื่อไม่ให้แพร่กระจายทางวัตถุดิบเป็นพุทธรูปปลอม และมั่นใจได้ว่าจะไม่มีการผิดกฎหมายใดๆที่เกี่ยวกับสิ่งของที่เป็นมรดกของประเทศไทย อีกทั้งยังช่วยสืบสานวัฒนธรรมและศิลป์ไทยอย่างมากในอนาคต

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button