Entertainment

คณะ ประ พันธ กร จรจัด พากย์ ไทย: การเปลี่ยนแปลงในช่องทางการสื่อสารของสังคมไทย

คณะ ประ พันธ กร จรจัด พากย์ ไทย (Civil Society for Media Reform) เป็นคณะองค์กรสังคมศาสตร์ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในช่องทางการสื่อสารของสังคมไทย โดยเฉพาะในด้านการสื่อสารมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีและสร้างประโยชน์สูงสุดต่อสังคมไทย

การสื่อสารมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงสังคมกัน โดยผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ นิตยสาร สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น การสื่อสารของสังคมไทยได้เข้าสู่ยุคใหม่ของการสื่อสารที่ล้วนแล้วแต่เป็นการสื่อสารดิจิทัล ซึ่งมีความเร็วและความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น แต่ในขณะเดียวกันยังพบปัญหาด้านการสื่อสารหลายประการที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขให้เหมาะสมกับยุคใหม่ ซึ่งมีผลต่อความเป็นอยู่ของสังคมไทย เรามาดูและพิจารณากันว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างและอาจจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารของสังคมไทย

การเปลี่ยนแปลงในช่องทางการสื่อสารของสังคมไทย

การเปลี่ยนแปลงในช่องทางการสื่อสารของสังคมไทยมีการเริ่มจากเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้ามาช่วยให้การสื่อสารมีความสะดวกสบายและมีความเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาโทรศัพท์มือถือที่มีความสามารถในการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต โดยสามารถใช้งานได้ทุกระดับชั้นของสังคม มีผู้ที่สามารถใช้งานโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ตได้หลายหลายกลุ่ม เช่น นักเรียน นักศึกษา พนักงาน รวมถึงคนทั่วไป

นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาโซเชี่ยลมีเดียที่เมื่อเทียบกับแนวทางการสื่อสารของสังคมในอดีตมีข้อแตกต่างอย่างมากมาย โดยพบว่าการสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียช่วยให้เราสามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และมีประโยชน์ที่หลากหลาย เช่น การทำธุรกิจผ่านโซเชี่ยลมีเดีย การสร้างชุมชนออนไลน์ เป็นต้น

การเปลี่ยนแปลงในด้านการสื่อสารของสังคมไทยยังคงไม่ได้รับการตอบสนองที่เพียงพอเท่าที่ควร ทั้งนี้เนื่องจากปัญหาต่างๆ และอุปสรรคต่างๆ ซึ่งพบเจอในการสื่อสารของสังคมไทย นี้รวมถึงปัญหาด้านความชัดเจนของข้อมูล เนื้อหาไม่เป็นที่น่าเชื่อถือ ข่าวปลอม การใช้บัญชีปลอมบนโซเชี่ยลมีเดีย การแพร่ระบาดของเรื่องล่าช้า การกระจายข้อมูลไม่สมดุลระหว่างช่วงพื้นที่และกันและปัญหาด้านการสร้างสรรค์เนื้อหาใหม่ๆ ที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับการใช้งานหลายกลุ่มที่ไม่ได้หยงกับสื่อหลักหรือสื่อที่มีเอกลักษณ์อย่างชัดเจน

วิธีการแก้ไขปัญหาการสื่อสารของสังคมไทย

การแก้ไขปัญหาการสื่อสารของสังคมไทยจำเป็นต้องมีการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ลักษณะของคณะ ประ พันธ กร จรจัด พากย์ ไทย เป็นการร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ และบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการสื่อสาร เพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้งานโซเชี่ยลมีเดียและการสื่อสารดิจิทัลในประเทศไทย

โดยมีแนวทางการแก้ไขปัญหาแบ่งเป็นสองด้าน ดังต่อไปนี้

ด้านการสร้างสารคดี
การสร้างสารคดีมีความสำคัญในการสร้างความเข้าใจและความรู้ให้กับผู้ใช้งานทั่วไป จึงจำเป็นต้องมีการสร้างเนื้อหาที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ทั่วไป ถือคุณค่าน้อยๆ หรือเป็นผู้ใช้คอนเทนต์ในกลุ่มการพูดคุยมีโอกาสปนเปื้อนข้อมูลปลอม

ด้านพื้นที่เผยแพร่
ด้านนี้อาจจะใช้วิธีการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาก่อนการเผยแพร่ เช่น การคัดกรองข่าวจากแหล่งข่าวต่างๆ การตั้งค่าสิทธิ์ในการเข้าถึงเนื้อหาในบางกรณี การจัดสรรพื้นที่และทรัพยากรในการพัฒนาที่เหมาะสมกับการเผยแพร่เนื้อหากลุ่มผู้ใช้งานในชนิดต่างๆ เป็นต้น

ทั้งนี้การเก็บรวบรวมข้อมูลสำคัญต่อการตัดสินใจด้านการปรับปรุงการสื่อสารในภายหลัง นอกจากนี้ยังมีการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์เนื้อหาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับแนวทางการใช้งานของผู้ใช้งานแต่ละกลุ่มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารของสังคมไทยอย่างมากที่สุด

ด้านประสิทธิภาพในการสื่อสาร

การเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารบนแพลตฟอร์ม ต่างๆในการเผยแพร่เนื้อหา ของสังคมไทย จำเป็นต้องมีการพัฒนาเครื่องมือสื่อสารที่สะดวกสบายและเหมาะสมกับสถานการณ์แต่ละบ้าน จู่โจมปัญหาที่พบขณะใช้อินเทอร์เน็ต เช่น ความเสียงดังของกิจกรรมในเขตชุมชน เป็นต้น

การพัฒนาความรู้ความเข้าใจของผู้ใช้งานทั่วไปในองค์กรและสังคมต่างๆ เช่น วิธีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการใช้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับมูลค่าของข้อมูลที่ใช้ การสร้างสื่อสื่อสารที่เอื้อช่วงและเหมาะสมกับเงื่อนไขและลักษณะการใช้งานสื่อสารในกลุ่มผู้ใช้ และการส่งเสริมการใช้องค์ความรู้เพื่อสร้างคุณค่าสังคม ที่ดีขึ้น

สรุป

สรุปว่า การเปลี่ยนแปลงในทางการสื่อสารของสังคมไทยมีศักย์สูงขึ้น อย่างไรก็ตามปัญหาต่างๆทั้งความชัดเจนของข้อมูล การันตีความถูกต้องของข่าว เนื้อหาที่เหมาะสมและไม่มีการแพร่ระบาดของเนื้อหาปลอม การจัดสรรพื้นที่แสดงผลรูปแบบเกินกว่าการเผยแพร่เนื้อหาที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ใช้ กำหนดระดับความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้นและการพัฒนาระบบการสื่อสารที่เหมาะสมกับสถานการณ์และการใช้งาน เป็นอย่างสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารของสังคมไทยทั้งองค์กรและสังคมโดยรวม

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button