No Nu

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนเข้าศึกษาศิลป์ คํา น วณ: ความเป็นไปได้ของการทำงานในอนาคต

คุณกำลังดูโพสต์นี้: สิ่งที่ต้องรู้ก่อนเข้าศึกษาศิลป์ คํา น วณ: ความเป็นไปได้ของการทำงานในอนาคต

การเข้าศึกษาศิลป์ เป็นวิชาชีพที่ต้องมีความคิดในการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของงานศิลป์ โดยจะต้องมีการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมชนบทเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการวิเคราะห์หาคุณภาพและหาผลกระทบจากศิลป์ต่อตัวเองและสังคมโดยรอบ

นอกจากภูมิคุ้มกันของศิลป์ คนที่สนใจจะต้องมีความเป็นไปได้ของการทำงานในอนาคตในวงการศิลป์ด้วย สำหรับนักเรียนที่มีความสนใจที่จะเข้าศึกษาศิลป์ อยู่บ้านหรือต่างจังหวัด หรือระหว่างรอผลแล้วมีเวลาว่างอยู่ ให้เรียนรู้เรื่องที่ต้องรู้ก่อนในการเรียนศิลป์ ดังนี้

1. การศึกษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมชนบท

การศึกษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมชนบทจะช่วยในการเข้าใจเรื่องราวและระบบคิดเชิงวัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์และเหมือนไม่เหมือนระหว่างแต่ละชนชาติ ภูมิคุ้มกันของศิลป์และส่วนที่เป็นการงานของศิลป์ เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของชาติ การเรียนรู้เกี่ยวกับศิลป์ของแต่ละชนชาติจะทำให้นักเรียนสามารถรู้เท่าทันผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรมของตนเองและตลอดไป

2. การศึกษาเรื่องฝีมือการแสดง

ในการศึกษาศิลป์นักเรียนจะได้ฝึกฝีมือการแสดงทั้งแบบสมัยใหม่และสมัยเก่า เช่น การเต้น เป่าประทุน นิทาน เรียนรู้การแสดงตัวละคร ทักษะการนำเสนอ การพูดจา โดยเรียนรู้ทั้งระบบการแสดงที่ครบวงจร พร้อมด้วยฝึกฝนฝีมือเชิงวิชาชีพอย่างเถ้วจริง

3. การวิเคราะห์การสร้างงานศิลป์

การวิเคราะห์งานศิลป์ คือการทำความเข้าใจเกี่ยวกับคุณภาพงานศิลป์ด้วยการตรวจสอบรายละเอียดของโครงสร้างงานศิลป์ การใช้เทคนิค การเลือกเอาวัสดุ และรูปแบบการวาดภาพ เป็นต้น

การวิเคราะห์การสร้างงานศิลป์ เป็นเครื่องมือที่จำเป็นต้องมีในการทำงานวงการศิลป์ เพื่อให้สามารถประเมินตนเองว่าสามารถสร้างงานศิลป์ที่มีคุณภาพสูงและสามารถขายได้หรือไม่

4. การเรียนรู้เรื่องการตลาด

การเรียนรู้เรื่องการตลาดก็เป็นสิ่งสำคัญในการศึกษาศิลป์ หากนักเรียนต้องการเป็นศิลปิน อย่างน้อยต้องมีความรู้เกี่ยวกับสินค้าในวงการศิลป์และกลยุทธ์การแข่งขัน เช่นการประชาสัมพันธ์ การตลาดต่อมีตัวตน การตลาดต่อวงการ วิธีการสร้างแบรนด์สินค้าบนสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น

5. การเรียนรู้เกี่ยวกับการคีย์รูป

คีย์รูป เป็นเทคนิคการสร้างภาพด้วยการใช้แสงสีเท่านั้น ไม่ใช้ภาพที่ถ่ายมา เป็นเรื่องพื้นฐานที่จำเป็นต้องมีในการศึกษาศิลป์ คีย์รูปมีประโยชน์ต่อการสร้างภาพและการแต่งรูป เพื่อให้ได้ภาพที่เข้มข้นและสวยงาม เช่น ต้องการตัดภาพส่วนที่ไม่จำเป็นออกไป ใช้โปรแกรมรูปแบบต่างๆ เพื่อลดความคิดเห็น โมเดลน้ำแข็งภายในภูมิสมรส์ และการแสดงน้ำลงกระจก เป็นต้น

6. การเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมกราฟิกและการออกแบบ

โปรแกรมกราฟิกและการออกแบบ เป็นเครื่องมือที่นักศิลป์ต้องมีในการทำงานในวงการศิลป์ เพื่อช่วยสร้างสรรค์งานต่างๆ เช่นการออกแบบโลโก้ การออกแบบเว็บไซต์ การออกแบบแบรนด์สินค้า ในการศึกษาศิลป์นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมต่างๆ เช่น Photoshop, Illustrator และ Autocad ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้กันแพร่หลายในวงการศิลป์

7. การฝึกฝนความคิดสร้างสรรค์

การฝึกฝนความคิดสร้างสรรค์เป็นอีกสิ่งสำคัญที่นักเรียนต้องมีก่อนเข้าศึกษาศิลป์ เพื่อให้สามารถสร้างผลงานศิลป์ที่มีคุณภาพสูง นำแนวคิดใหม่ๆ เข้ามาในงานศิลป์ สร้างสรรค์แนวคิดที่ไม่เหมือนใคร และพัฒนาการคิดของตนเอง

ในที่สุดขอแนะนำให้นักเรียนต้องมีความพยายามในการศึกษาและฝึกฝนทักษะของตนเองให้รู้เท่ากันและสอดไส้กับธรรมชาติ นำแนวคิดของตนเองมาสร้างเป็นงานศิลป์ที่เป็นเอกลักษณ์และหมายถึงความหมายในความเป็นมนุษย์ เผยแผ่ให้ผู้อื่นเห็นถึงโลกกว้างที่มีหลายส่วน สร้างสรรค์งานศิลป์ที่เป็นที่ยอมรับในสังคมโดยรอบ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยตลอดตัวเองทุกเมื่อวินาที


บทความนี้รวบรวมและรวบรวมจากหลายแหล่งโดย The Riviera Villas.

ดูบทความอื่นๆ ในหมวดเดียวกันได้ที่นี่: No Nu

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button