พ ศิ น อินทร วง ค์ ประวัติ : ดาราวัตรของวงการวิทยาศาสตร์ไทย

พ ศิ น อินทร วง ค์เป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวไทยที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทย มีผลงานด้านเคมีและชีวเคมีที่สำคัญและมีความสำคัญในการพัฒนาจะต้องยกให้ มีแด่ประเทศไทยและเอเชีย นับตั้งแต่ที่เขาเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ความคิดอันไร้ขีดจำกัดและการทำงานอย่างตั้งใจเป็นเงื่อนไขของการประสบความสำเร็จของเขาในวงการนี้

ลักษณะและการศึกษา

พ ศิ น อินทร วง ค์เกิดเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2506 ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยเป็นบุตรของคุณศิวาพร วงษ์โชติ และคุณสมชาย วงศ์เจริญ เขาเรียนการศึกษาในโรงเรียนวัดห้วยจรเข้ที่กรุงเทพฯ และต่อมาเข้าศึกษาในระดับประถมศึกษาตอนปลายและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร

เขาได้เข้าศึกษาระดับมหาวิทยาลัยออกมาด้วยปริญญาโทในเคมี และเป็นนักวิทยาศาสตร์ฉบับแท้ ระหว่างศึกษาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เขาเคยได้รับทุนการศึกษาภายนอก ต่อมาได้รับทุนการศึกษาของรัฐบาลในฝันที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวไทยที่มีชื่อเสียงทั่วโลก

การทำงาน

หลังจากได้รับปริญญาเอกเป็นที่สำคัญ พ ศิ น อินทร วง ค์ได้เข้าร่วมการทำงานในหน่วยงานต่าง ๆ ในแอสตราเลีย เช่น Australian National University, Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) และ University of Nottingham ซึ่งช่วยเหลือเขาในการศึกษาเพิ่มเติม เขาได้ดำเนินงานด้านวิจัยและเป็นเอกสารพงษ์วิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงทั้งในแดนในและต่างประเทศการศึกษาเกี่ยวกับเคมีและชีวเคมี คณะผู้พัฒนาของเขาได้รับรางวัลสำคัญจากการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีปริมาณของสารตั้งต้นน้อยที่สุดในทั้งโลกที่อยู่ในเครื่อง Airbus.

ผลงานของพ ศิ น อินทร วง ค์

ผลงานของพ ศิ น อินทร วง ค์ได้รับการจับตาอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ผลงานต่าง ๆ ที่เขาได้ทำไปแสดงให้เห็นได้ว่าเขาเป็นนักวิจัยที่มีความสามารถสูงในวงการนี้ เช่นกันโปรแกรมเพื่อประเมินประสิทธิภาพของสารป้องกันแก่โรคมะเร็งได้รับการพัฒนาโดยเพิ่มความเร็วในการทดสอบประสิทธิภาพของไมโฟฟอสซิสในการกำจัดซาร์โคมาในข้าวโพด และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชื่อมโมโพลิเมอร์ในการงานต่อเนื่อง

พ ศิ น อินทร วง ค์ยังได้เขียนหนังสือเรื่องเคมีวิทยาศาสตร์หลายเล่มจากอังกฤษและไทยโดยพื้นฐานเทคโนโลยีเคมีและชีวเคมี ผลงานวิจัยของเขาได้รับการเผยแพร่ในผลงานวิทยาการยอดเยี่ยมสุดยอดและจดหมายเชิญทำการพูดบรรยายในแถลงการณ์ทางวิชาการในประเทศไทยและต่างประเทศตลอดกาล

คู่กันกับความสำคัญในการเข้ามหาวิทยาลัย

ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยหรือวิชาการ การอยู่ในวงการวิทยาศาสตร์ต้องมีการเข้าศึกษาในที่สูงสุดของการศึกษา และการเรียนรู้ที่จะนำความรู้มาใช้ในการพัฒนาบนฐานการทำงานที่ดีและมีประสิทธิภาพ การศึกษาเป็นเหมือนด่านทดสอบต่อการเข้าสู่วงการนี้ การนำความก้าวหน้าของความรู้ต่อไปในสาขาวิทยาศาสตร์ช่วยเหลือให้เขาทำงานในวงการนี้ร่วมกับวิชาวิทยาศาสตร์มีความสำคัญอย่างมากในการเข้าสู่วงการนี้

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button