ความสำคัญของการสื่อสารกับผู้ป่วย ตอน หมอ มือใหม่ ep 14

ในตอนที่ 14 ของซีรี่ส์หมอ มือใหม่ มีการเน้นถึงความสำคัญของการสื่อสารกับผู้ป่วยในการทำงานของผู้ดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมอผู้ใหม่ที่ต้องเรียนรู้การจัดการกับผู้ป่วยทุกรูปแบบ รวมถึงสามารถใช้ทักษะการสื่อสารอย่างเหมาะสมเพื่อฟังฟังความต้องการและความคิดเห็นของผู้ป่วยโดยตรง

ในการทำงานของทีมแพทย์ การสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะมีผลต่อการรักษาและผลการรักษาของผู้ป่วย การเชื่อถือและความไว้วางใจของผู้ป่วยต่อทีมแพทย์จะเพิ่มขึ้นเมื่อพวกเขาเข้าใจและรับฟังความสัมพันธ์ของผู้ป่วย และรับรู้ถึงความต้องการและความคิดเห็นของผู้ป่วย

ซึ่งการสื่อสารกับผู้ป่วยอาจไม่ใช่เรื่องง่าย ผู้ป่วยอาจมีสถานะทางการแพทย์ที่ซับซ้อน หรือถูกทำให้อยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถพูดหรือเคลื่อนไหวได้ ซึ่งจะเป็นภาระหน้าที่ของหมอผู้จัดการทีมในการใช้ทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและเชื่อมั่นใจกับผู้ป่วย

ทักษะการสื่อสารกับผู้ป่วย

การสื่อสารกับผู้ป่วยต้องเป็นอย่างระมัดระวัง เนื่องจากผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอารมณ์ไม่ดี หรือเหนื่อย กระวนกระวาย จึงต้องใช้ทักษะการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อสร้างความเข้าใจและเชื่อมั่นใจกับผู้ป่วย อย่างไรก็ตาม ทักษะการสื่อสารนี้จะต้องเรียนรู้และฝึกฝน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ในทุกสถานการณ์

1. การฟังก่อนพูด

การเป็นผู้ใช้ทักษะการสื่อสารที่ดี ตัวเลขหนึ่งคือการฟัง ต้องมีการฟังและรับฟังก่อนที่จะพูดทักษะการฟังอยู่ในเวทีใหม่ของการควบคุมอารมณ์และการสื่อสารที่เป็นประโยชน์สำหรับโรงพยาบาล เมื่อเราเริ่มทำความเข้าใจถึงสิ่งที่ผู้ป่วยกล่าวมา เราจะสามารถจัดการกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม

2. ให้ความรู้สึกที่น่าปรับตัว

หลังจากที่ผู้ใช้ทักษะการฟังถูกปฏิบัติไปแล้ว เราจะต้องสร้างสภาวะและบรรยากาศที่น่าปรับตัว เพื่อช่วยผู้ป่วยรู้สึกอยู่ในสภาวะที่น่าสบาย และสามารถแสดงอารมณ์อย่างถูกต้อง

3. การใช้ภาษาที่เหมาะสม

การใช้ภาษาที่เหมาะสมทำให้ผู้ป่วยสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น และเมื่อผู้ป่วยรู้สึกว่าเข้าใจข้อความแล้ว เขาจะรับฟังด้วยความกระตือรือร้น นอกจากนี้ การใช้ภาษาที่เหมาะสมยังช่วยลดความสับสนและความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการสื่อสาร

4. ทำความเข้าใจและสามารถอ่านการแสดงอารมณ์ของผู้ป่วยได้

การทำความเข้าใจและการอ่านการแสดงอารมณ์ของผู้ป่วยสามารถช่วยให้ผู้ใช้ทักษะการสื่อสารมองเห็นที่จะปรับเปลี่ยนหรือตอบโต้กับผู้ป่วยตามความต้องการของพวกเขาได้อย่างเหมาะสม

5. กลับมาย้อนรอยไปยังความจำเป็น

ความจำเป็นของความสื่อสารและการเข้าใจเกี่ยวกับผู้ป่วยไม่สิ้นสุดไปด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ทักษะการสื่อสารต้องย้อนรอยกลับไปยังความจำเป็น เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและแน่นอนเมื่อมีการทำการรักษา

คำแนะนำการดำเนินงานด้านการสื่อสารกับผู้ป่วย

เนื่องจากในการรักษาผู้ป่วยมีจำนวนมาก การดำเนินการต่างๆ ในการสื่อสารกับผู้ป่วยนั้นจึงต้องสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่เหมาะสมและถูกต้อง ดังนั้นมีคำแนะนำการดำเนินงานด้านการสื่อสารกับผู้ป่วยได้แก่

1. ทำความเข้าใจกับผู้ป่วย

ผู้ป่วยอาจมีบุคลิกภาพและตำแหน่งทางสังคมที่แตกต่างกันไป ดังนั้นการทำความเข้าใจกับผู้ป่วยจะช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่นและสามารถกำหนดวิธีการดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง

2. เป็นหมอที่ให้ความเป็นมิตร

การทำหน้าที่ของหมอควรที่จะให้ความเป็นมิตรและเข้าใจกับผู้ป่วยเพื่อเพิ่มความรู้สึกในด้านการเฝ้าระวังและการดูแล

3. ปรับปรุงทักษะการสื่อสาร

ทักษะการสื่อสารเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงในการทำงานของทีมแพทย์ เพื่อให้สามารถจัดการกับสถานการณ์ที่เป็นอย่างมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. อย่างมีประสิทธิภาพและด้วยความเคารพ

ระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและถูกต้องขึ้นอยู่กับการตั้งตารางการทำงานและการดำเนินงานที่ติดตามผลตอบแทนบริการที่สม่ำเสมอ

5. วางแผนการเตรียมความพร้อม

การควบคุมคุณภาพและการทำงานที่อยู่ในขอบเขตของหน้าที่เป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการวางแผนการเตรียมความพร้อมอย่างเหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ป่วย ในหลายๆ กรณี การทำรายงานและการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งเป็นช่องทางสำคัญในการตรวจสอบผลของการดำเนินงานของตนเอง และเพื่อเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินการ

การสื่อสารกับผู้ป่วยนั้นมีความสำคัญอย่างมากเพราะเป็นการกำหนดประสิทธิภาพในการรักษาและการดูแลผู้ป่วย รวมถึงเป็นกลไกที่ช่วยให้หมอผู้ใหม่สะดวกต่อการปรับตัวในสภาวะที่มีความซับซ้อน ดังนั้นการเรียนรู้การสื่อสารกับผู้ป่วยจึงต้องถือเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับหมอผู้ใหม่ และเพื่อให้บริการด้านการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและจะนำไปสู่ผลการดำเนินงานที่เหมาะสมและก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้อง

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button