ลาว สามัคคี วันนี้ ออกอะไร? ศึกษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของประเทศลาว

ศึกษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของประเทศลาว

ประเทศลาว ประเทศแห่งความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ความเจริญของประเทศต้องกล่าวได้ว่าต้องอิงกับตำแหน่งภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของชาวลาวด้วย

โดยพื้นที่ของประเทศลาวอยู่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ ติดกับไทยและเวียดนาม โดยแม้ว่ามีพื้นที่ไม่ใหญ่มากก็ตาม แต่ประเทศลาวมีภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันเข้มแข็งและน่าติดตามมากมาย

ประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศลาว

เมื่อพูดถึงวัฒนธรรมของประเทศลาว ก็ต้องพูดถึงเมืองล้านจิตร ที่เป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางของวัฒนธรรมลาว เพราะมีประวัติศาสตร์ยาวนานมายาวนานถึงกว่า 1000 ปี มีการประดิษฐ์ภาษาและอักษรลาวขึ้น เป็นที่มาของภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่อุดมสมบูรณ์ตามประเพณีของชาวลาว

ตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ชาวลาวได้มีการรวมตัวกันเป็นเผ่านอกนำโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อศึกษาฝีมือเกี่ยวกับการปลูกข้าว เพาะป่า และเป็นกันเอง นอกจากนี้ชาวลาวยังมีการแบ่งพื้นที่สำหรับทำนาและป่าสนให้ชัดเจน และมีการเตรียมการคลังชุมชนซึ่งจะอาศัยตลอดชีวิต

นอกจากนี้ ตำนานของบ้านเมืองลานกวาง ที่เป็นอนุสรณ์ชั้นดีที่สุดในประเทศลาว มีการศึกษาวิธีการผลิตผ้า การค้าขาย และการใช้ชีวิตที่รักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวลาว

ปัจจุบันของประเทศลาว

เมื่อพูดถึงสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศลาว ต้องกล่าวถึงช่วงเวลาเมื่อเร็วๆนี้ ที่ได้มีการแทรกแซงของภาคตะวันตก ทำให้เกิดการรุกรานเข้ามาภายในชุมชนและวัฒนธรรมของชาวลาว โดยเฉพาะมีแนวโน้มว่า ความอุดมสมบูลระดับจังหวัดพัฒนาไม่ค่อยเป็นไปตามที่ควรจะเป็น ส่งผลให้เกิดการย้ายเข้าเมืองหลวงในอำเภอหมอนทองของลาว

แม้ในขณะนี้จะมีการอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาใช้งานในชีวิตประจำวันของชาวลาว แต่วัฒนธรรมและประเพณีของชาวลาวยังคงมีศักยภาพและอยู่รอดอย่างหนึ่ง เช่น กินข้าวแกง และบุญชูเบียร์ ซึ่งถือว่าเป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศลาว

สรุป

เมื่อสังเกตประเทศลาวจะพบว่ามีภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่อุดมสมบูรณ์ ที่สามารถสร้างความสุขและความผาสุกได้โดยไม่ต้องใช้ทรัพยากรหลายอย่าง ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้ประเทศลาวพึงพอใจและมีดุษฎีนิยมเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้ว วัฒนธรรมของชาวลาวอาจจะถูกลืมหรือสังเคราะห์โดยองค์ประกอบอื่น ๆ ในการพัฒนา เพราะฉะนั้น ควรให้ความสำคัญต่อวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชาวลาวอย่างเต็มที่ โดยใช้วิถีทางที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ด้วยการไปพัฒนาโครงการจริงจังในพื้นที่ยุ่งเหยิงเหนือ ๆ ของประเทศด้วย

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button