จะถ่ายบัตรประชาชนใหม่ใช้อะไรบ้าง สำหรับผู้ไม่ต้องเข้าเยี่ยมงานราชการ

สำหรับบุคคลที่ไม่ต้องเข้าเยี่ยมงานราชการ การจะถ่ายบัตรประชาชนใหม่นั้น จะต้องใช้เอกสารสำคัญบางอย่างเพื่อให้เราทำการอย่างถูกต้อง ซึ่งหลักๆ ก็จะมีดังนี้

1. บัตรประชาชนเดิม

เป็นเอกสารสำคัญที่จะต้องนำมาใช้งานในการถ่ายบัตรประชาชนใหม่ของเรา โดยจะต้องเป็นบัตรประชาชนเดิมที่ไม่มีการบันทึกข้อมูลผิดพลาดหรือได้ถูกสุ่มตรวจสอบอย่างถูกต้องตามวิธีการ โดยเราสามารถตรวจสอบได้ว่าบัตรประชาชนของเราถูกต้องหรือไม่ โดยไปที่เว็บไซต์การทะเบียน แล้วกรอกหมายเลขบัตรประชาชนของเรา เพื่อตรวจสอบ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

เอกสารสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะต้องนำมาใช้งาน โดยเอกสารนี้จะเป็นการยืนยันที่อยู่ของเราว่าถูกต้องตามที่ระบุไว้ในบัตรประชาชน ซึ่งเราสามารถติดต่อได้จากที่อยู่จริงแล้วขอสำเนาทะเบียนบ้านมาใช้งาน

3. สำเนาหนังสือเดินทางหรือใบขับขี่

เอกสารสำคัญอีกอย่างหนึ่งในการถ่ายบัตรประชาชนใหม่นั้น จะต้องมีการยืนยันเอกสารเพื่อแสดงว่าบัตรประชาชนนั้นเป็นของบุคคลราชการอย่างถูกต้อง ซึ่งสำเนาหนังสือเดินทางหรือใบขับขี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถยืนยันตัวตนของเราได้

4. ถ่ายรูป

สุดท้าย เป็นการถ่ายรูป ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่เหมาะสมที่สุดในการยืนยันตัวตนของเรา โดยรูปนั้นจะต้องถ่ายและประทับตัวเราในฐานะผู้ถ่ายและบัตรประชาชน เพื่อให้ได้ภาพที่ชัดเจนและตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

มีขั้นตอนการทำบัตรประชาชนใหม่อย่างไร

การทำบัตรประชาชนใหม่ในปัจจุบันนั้น สามารถทำได้โดยการนัดหมายผ่านทางอินเทอร์เน็ตกับกรมการปกครอง แล้วเข้ามาพบเจ้าหน้าที่ในสำนักงานแห่งหนึ่งได้ โดยก่อนที่จะเข้ามาในห้องเตรียมเอกสารและเงินทอง เพื่อใช้ในการทำบัตรประชาชน โดยทางเจ้าหน้าที่จะสแกนเอกสารต่างๆของเรา และถ่ายภาพบัตรประชาชนใหม่ของเราให้เรียบร้อย

หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะออกบัตรประชาชนใหม่ให้กับเราภายในเวลา 7 วันทำการ และให้เรามารับที่สำนักงานปกครองที่่หมายเลขบัตรประชาชนเดิมของเราหลังจากที่ได้รับเอกสารและชำระเงินให้เรียบร้อย

ดังนั้น การทำบัตรประชาชนใหม่เพื่อบุคคลที่ไม่ต้องเข้าเยี่ยมงานราชการ ก็ต้องมีการนำเอกสารสำคัญต่างๆ มายืนยันตัวตนและทำการถ่ายรูปให้เรียบร้อย โดยจะสะดวกสำหรับผู้ที่ทำการนัดหมายผ่านทางอินเทอร์เน็ต และอย่างสำคัญคือสามารถทำบัตรประชาชนใหม่ได้อย่างรวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น กรุณาเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของกรมการปกครองเพื่อดูข้อมูลและนัดหมายตามวันที่ต้องการได้เลย

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button