ผลงานทัศนศิลป์แบบใดที่ถือเป็นเอกลักษณ์และควรนำมาจัดนิทรรศการ?

หนึ่งในศิลปะที่หลากหลายและมีความหลากหลายในไทยคือศิลปะทัศนศิลป์ ภายในศิลปะนี้สามารถพบเห็นผลงานที่มีความสวยงามไม่ว่าจะเป็นศิลปกรรมจากอดีตหรือผลงานจากศิลปินในยุคปัจจุบัน เนื่องจากศิลปะทัศนศิลป์เป็นศิลปะแบบใช้มือและความคิดสร้างสรรค์โดยตรงของมนุษย์ ซึ่งหมายความว่าลักษณะเฉพาะแต่ละชิ้นงานอาจจะมีความไม่เหมือนกันแม้ว่าจะเป็นผลงานจากศิลปินเดียวกัน
ด้วยความสวยงามและความหลากหลายของศิลปะทัศนศิลป์ทำให้มีผลงานมากมายที่ต้องการนำมาจัดนิทรรศการ เพื่อให้แสดงให้ผู้ชมได้รับรู้ถึงความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละ작ๆ และความหลากหลายของศิลปะทัศนศิลป์เอง
หนึ่งในผลงานของศิลปะทัศนศิลป์ที่ถือว่ามีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ในสันติสุขคือ “ลูกแก้ว” ที่เป็นผลงานของศิลปินชื่อดั้งเดิมนายเกียรติ กริ่งศิริกุล ผลงานนี้เป็นผลงานสุดท้ายของนายเกียรติก่อนเสียชีวิต ได้รับการพัฒนาจากผู้ช่วยของนายเกียรติคือคุณนิศา เพชราภา ซึ่งสามารถพัฒนาแนวคิดจาก “ลูกชมพู่” ของนายเกียรติในช่วงเดียวกัน
ส่วนลักษณะเฉพาะของผลงาน “ลูกแก้ว” คือการนำขวดแก้วที่ใช้งานเก่าเผาเปลี่ยนให้มาเป็นงานศิลป์ จากนั้นต่อกำลังตนเอง นายเกียรตินำขวดแก้วเหล่านี้มาทำเป็นผลงานศิลป์เล็กๆ แต่ละชิ้น โดยการทำให้ขวดแก้วแตกออกมาเป็นท่อนๆ หลังจากนั้นเอาท่อนกระจกที่การันตีว่าเป็นชิ้นที่สวยงามสุดวางไว้แล้ว หลังจากนั้นเอาปูนเปียกปูนสีสีช่วยกันเลียนแบบความสวยงามของขวดแก้วในที่ดินลึกแล้วเติมเต็มความสวยงามด้วยสีแต่งแต้มไม้
ผลงาน “ลูกแก้ว” เป็นผลงานที่ใช้วัสดุหลักเป็นขวดแก้ว ซึ่งเป็นวัสดุที่ไม่ค่อยมีการนำมาใช้ทำศิลปะอย่างน้อยในปัจจุบัน อีกทั้ง การนำเอาขวดแก้วที่ใช้งานเก่าๆ มาทำเป็นศิลป์ ทำให้นักศิลป์สามารถนำเอาความเป็นศิลปะธรรมชาติให้กลายเป็นศิลปะที่มีชีวิตชีวาและสิ่งที่มนุษย์เกรงขามได้ นอกจากนี้ “ลูกแก้ว” ยังมีลักษณะการแสดงหลากหลายเนื่องจากการเลือกรูปทรงและมีอัตลักษณ์ของแต่ละชิ้นสำหรับใช้วางต่อแต่ละรูปแบบอีกด้วย
อีกผลงานที่ถือว่ามีความเป็นเอกลักษณ์และควรนำมาจัดนิทรรศการคือ “ศิลป์ไม้ต้นตาล” ศิลปินที่ประดิษฐ์ผลงานนี้ชื่อว่า อ.จิต ยังเรียนรู้เกี่ยวกับการตัดไม้มาก่อน ตลอดจนสามารถสร้างมั่นกระดานเองได้ หลังจากนั้นจึงค้นพบว่าในทุ่งน้อยพบมีไม้ต้นตาลมากจึงเล็งเห็นโอกาสนี้ว่าจะทำศิลป์วัฒนธรรมชาวต้นตาล โดยการตัดไม้ด้วยมือเป็นเครื่องมือเดียว โดยไม้ที่ใช้ในการทำศิลป์มีลักษณะการแตกต่างกันของแต่ละชิ้น จึงทำให้ผิดหวังก็ได้
ผลงาน “ศิลป์ไม้ต้นตาล” เป็นผลงานที่ใช้วัสดุหลักเป็นไม้ต้นตาล ซึ่งไม้ต้นตาลเป็นวัสดุที่เหมาะสมกับศิลป์ล้ำหน้า หน้าตาและสีสันที่สวยงาม โดยลักษณะเฉพาะของ “ศิลป์ไม้ต้นตาล” คือการนำขั้วไม้ที่ใช้งานเก่าๆ มาทำเป็นผลงานศิลป์ โดยการตัดขั้วไม้ด้วยมือเป็นเครื่องมือเดียว ซึ่งทำให้ผิดหวังก็ตาม แต่จุดเด่นของผลงานนี้ก็คือความสวยงามของไม้ต้นตาลซึ่งธรรมชาติมีอยู่แล้ว และนักศิลป์เพียงแต่อัพเกรดสวยงามให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้น ระยะเวลาการปล่อยชิ้นงานที่ดูจากกันนั้นยาวมาก และนักศิลป์ก็ค้นพบชิ้นที่ดูสวยงามและเหมาะสมกับการจัดนิทรรศการมาใช้ได้
ในส่วนของการนำผลงานต่างๆข้างต้นมาจัดนิทรรศการ สามารถนำผลงาน “ลูกแก้ว” มาจัดนิทรรศการเพื่อให้ผู้ชมได้เรียนรู้ถึงเรื่องราวและวิธีการสร้างงานศิลป์นี้ได้ นอกจากนี้ยังสามารถนำผลงาน “ศิลป์ไม้ต้นตาล” มากระท่อมความคิดในเรื่องการใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์เก่าๆมาเป็นวัสดุที่มีความผูกพันและมีใจความต่อธรรมชาติมากขึ้นในการศึกษาเต็มประสิทธิภาพถึงชีวิตความรู้สึกการใช้เวลาจริงๆของศิลปินที่มีลักษณะวิถีชีวิตนี้ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างเวทีเพื่อเล่าเรื่องราวและวิธีการสร้างงานศิลป์ไม้ต้นตาลได้อีกด้วย โดยงานศิลป์ทัศนศิลป์สามารถจัดได้ทั้งศิลป์ภายในและศิลป์ภายนอกเนื่องจากมีลักษณะเฉพาะแต่ละชิ้นงานและสามารถสร้างความคิดคล้องกันกับผู้ชมได้มากที่สุด ดังนั้นผลงานทัศนศิลป์ที่เป็นเอกลักษณ์ฉบับนี้จึงถือว่าเป็นผลงานที่มีความสมบูรณ์และควรนำมาจัดนิทรรศการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการศึกษาศิลปะโลกในประเทศไทย

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button