Q&A

พล ต ท เร วัช กลิ่น เก ษ ร ประวัติ รับ ราชการ: การประพันธ์เรื่องราวของชีวิต

พลตำรวจที่ 5 พลตำรวจตรีเรือวัชระ กลิ่นเกษร เกิดเมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2512 ที่เกิดเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นบุตรชายของคุณละออง เกษร และ คุณเบญจรัตน์ กลิ่นเกษร ซึ่งเป็นครอบครัวกลิ่นเกษรที่มีความสำคัญต่ออำนาจพลเรือนในภูมิภาคเมืองสงขลาในสมัยอดีต

เมื่อ พ.ศ. 2532 พลตรีเรือวัชระ กลิ่นเกษร เข้ารับเรียนที่โรงเรียนราชินีบัวรอด และเข้ารุ่นที่ 56 ส่วนสั้นปี พ.ศ. 2535 ได้เข้าฝึกหัดรับราชการที่ศูนย์ฝึกพระนามขั้นสูง (จ.สิงห์บุรี) จากนั้นเข้าฝึกปฏิบัติการการจับกุมจราจร และพัฒนาชีวิตอย่างมาตรฐานโดยเข้าร่วมโครงการจิตอาสาชุมชนและกิจกรรมโรงเรียนต่างๆ

ในปี พ.ศ. 2537 ผ่านการอบรมเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเรือของกองทัพเรือ และได้รับการเลือกเข้ารับการประเมินเเละพัฒนาทักษะการบริหารจัดการของนักบัญชาการ โดยได้รับการเลือกเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่มืออาชีพขั้นสูงที่จะไปฝึกฝนเรียนรู้ภูมิปัญญาการบริหารสังคมและการทำงานร่วมกันในระดับชาติ ที่ประกอบด้วยผู้บริหารองค์กร รัฐบาล เอกชนและคณะวิสาหกิจ

พลตรีเรือวัชระ กลิ่นเกษร ได้เข้ารับการประเมินเป็นหนึ่งในผู้มีศักยภาพสูงสุดในการบริหารจัดการหน่วยงานหรือฝ่ายที่เขาได้ทำงานไป โดยเก็บคะแนนเต็มที่ 100 คะแนน และได้รับการพิจารณาเป็นสมาชิกสภาการบริหารจัดการของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2542

ในปี พ.ศ. 2544 ได้ยินข่าวการจุดประกันของสถาบันบัวเก่าที่ถูกระเบิด และได้รับภารกิจให้ดำเนินการแก้ไขปัญหา เมื่อวันที่ 8 มุมฤดี พ.ศ. 2544 ได้เป็นผู้บังคับบัญชาหน่วยงานในการบริหารจัดการเครื่องระเบิดที่พบ และเป็นผู้ควบคุมการออกตัวของนายร้อยตำรวจสายตรง (ต้องปฏิบัติการ) การทำการในเกี่ยวกับจักรยานยนต์จัดการ รวมทั้งสภาพภูมิอากาศและสภาพสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตราย

พ.ศ. 2554 ได้ถือถกิจการบริหารโรงพยาบาลศิริราช ประทานหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่สายตรงผู้บังคับบัญชาโรงพยาบาลศิริราช โดยมีความรับผิดชอบในการเเก้ไขปัญหาสนามหลวงและแผนการจัดการระบบบริการจัดการโรงพยาบาล ทำให้โรงพยาบาลศิริราชน่าสนใจ เป็นโรงพยาบาลที่มั่นคง ให้ความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและลูกค้า ได้รับรางวัลการบริหารโรงพยาบาลขั้นสูงสุด ส่วนพลตำรวจตรีเรือวัชระ กลิ่นเกษร ได้รับการยกย่องว่าเป็นเจ้าหน้าที่คุณภาพที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้รอดชีวิต
พลตรีเรือวัชระ กลิ่นเกษร งานรับราชการ เป็นที่รู้จักกันในฐานะของผู้บังคับบัญชายุทธการประเทศไทยในสมัยปัจจุบัน และยังได้รับการยกย่องว่าเป็นจริงใจ อดทน มีเสียสละในสิ่งที่เขาต้องการให้กับประเทศ และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับบุคคลที่อยากเป็นผู้บริหารขั้นสูงในอนาคต

ในส่วนของการพัฒนาตนเอง พลตรีเรือวัชระ กลิ่นเกษร เป็นผู้ที่มีความสนใจในการเรียนรู้เเละสร้างสรรค์ มีการเข้าร่วมการอบรมและสัมมนาต่างๆ เพื่อให้สมรรถนะที่เหมาะสมกับตำแหน่งผู้บังคับบัญชาที่ได้รับบริหารจัดการในสมัยปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีระบบการพัฒนาองค์ความรู้ที่ตามมาอย่างต่อเนื่อง เช่น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ การผลิตโครงการและยกระดับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชน รวมถึงการพัฒนาระบบการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการปัจจุบัน

ดังนั้น เรื่องราวของชีวิตและการประพันธ์ของพลตรีเรือวัชระ กลิ่นเกษร นั้นเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญในการบริหารจัดการในสมัยปัจจุบัน ที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการก่อตั้งและพัฒนาระบบการบริหารจัดการของประเทศ และยังเป็นแหล่งความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลายให้กับบุคคลอื่นๆในอนาคต

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button