Q&A

พระเวท ของ อินเดีย ในอดีต: บทเรียนจาก หลักฐาน ทาง อารยธรรม

พระเวท ของ อินเดีย ในอดีต: บทเรียนจาก หลักฐาน ทาง อารยธรรม

ความเชื่อในพระเวท มีอยู่มากนานในประเทศอินเดีย เป็นศาสนาที่มีรากฐานตั้งแต่ศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสต์ศักราช และได้รับอิทธิพลจากการเชื่อในธรรมชาติและผู้เป็นผู้เยี่ยมชมในแต่ละรุ่นหลายสิ่งสำคัญมากมายในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของอินเดีย เรียนรู้เกี่ยวกับพระเวทของอินเดียในอดีตผ่านหลักฐานทางอารยธรรมในบทความนี้

ฮินดูพระเวท (Hindu mantras)

พระเวทฮินดูเป็นองค์ประกอบสำคัญของศาสนาฮินดูและบูชาโดยคนอินเดียและประเทศใกล้เคียงอื่นๆ เพลงพระเวทหรือมหัพภาวะหมายถึงเสียงหรือข้อความที่มีสาระสำคัญทางยุทธวิธีเป้าหมายเพื่อผลักดันความสำเร็จประดิษฐ์และความสมดุลของบุคคลในสถานการณ์ต่างๆ มักมีศักราชศตวรรษที่ 6 และ 7 ก่อนคริสต์ศักราช และพระเวทนี้มีจุดประสงค์ที่เหมือนกับการเชื่อมั่นผ่านคำสั่งสอนและคำอธิษฐาน พระเวทมักถูกบูชาเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านจิตใจและสุขภาพจิตและร่างกายของผู้ที่บูชา

เวดูพระเวท (Vedic mantras)

วิตถ์พระเวท บางคนเรียกว่า วิตถ์พระวิสาหกิจ เป็นชุดพระเวทเก่าแก่เกือบ 4,000 ปีซึ่งถูกใช้ในศาสนาฮินดูและยังคงถูกใช้ในปัจจุบัน วิตถ์พระเวทเป็นส่วนสำคัญของเครื่องมือทางประหยัดหนังสือของชาวอินเดียที่ไม่ได้เขียนเอาไว้ ศูนย์ศิลปะแห่งชาติอินเดียในบอมเบย์พวกเขาได้สืบค้นและเก็บรักษาวิตถ์พระเวทเป็นอันดับต้นๆของการลงรายชื่อรับรองของมนุษย์ วิตถ์พระเวทมีผลกระทบในการพัฒนาศาสนาฮินดูและของชาติอินเดีย

พระเวทในพุราชนิกายบพิตถีประถม (Buddhism)

อาจารย์ในพุราชนิกายบพิตถีประถมใช้พระเวทที่จำนวนมากเพื่อเสนอให้ผู้ที่สงสัยอย่างลึกซึ้งที่บวกบูรณะชีวิตกับพระพุทธเจ้าเข้าใจเกี่ยวกับคำถามต่างๆ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ถูกตั้งไว้โดยบรรณาธิการที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาและสมาคมผู้ที่ชื่นชอบศาสนาพุทธในอินเดีย

นักบวชในพุราชนิกายบพิตถีประถมที่ได้รับการฝึกฝนอย่างถูกต้องอาจใช้พระเวทเป็นเครื่องมือรองเพื่อช่วยกำจัดอุปสรรคต่างๆในการฝึกการปฏิบัติศาสนาและเพื่อเสริมสร้างความสุขมั่นคงทางจิตใจ เช่น พระไตรปิฎก ซึ่งถือเป็นสิ่งเป็นที่นิยมอย่างไร้เหตุผลในประเทศอินเดียและทั่วโลก

ไลปาดพระเวท (Lipika Mantra)

พระเวทในการเรียกคัมภีร์ผู้ปฏิวัติไลปาดถือเป็นสิ่งสำคัญที่ใช้ในการบูชาเหล่าเทพในชาติอินเดียที่ได้รับความนับถือมากมาย พระวิญญาณของเทพไลปาฝังอยู่ในคำจำกัดความที่ใช้ระหว่างรายงานของพวกเขาและถูกเชื่อว่าไลปาสามารถเข้าถึงได้ผ่านพระเวทนี้

สรุป

ในสังคมอินเดีย มีความเชื่อทางศาสนาและความเชื่อที่โคจรในทุกๆวัน เอกลักษณ์นี้สร้างเสียงเอียงทางด้านศิลปะ วรรณคดี และวัฒนธรรมที่เป็นพื้นฐานในการติดต่อสื่อสารขนบธรรมดาของคนอินเดีย การเรียนรู้เกี่ยวกับพระเวทของอินเดียในอดีตผ่านหลักฐานทางอารยธรรมจึงช่วยให้เข้าใจได้ถึงเรื่องราวและความหมายของพระเวทนี้และช่วยให้เราได้รับบทเรียนหลายอย่างเกี่ยวกับยุทธวิธี พระเวทมหันต์และหลักการแห่งชีวิต

Reference:

1. Singh, P. “The Vedic Mantras: unique applications of sounds.” Journal of Cosmetic Dermatology, vol. 14, no. 1, 2015, pp. 32-37, doi: 10.1111/jocd.12109.

2. ”Mantras for stress management in modern world – A Vedic approach.” International Journal of Ayurveda and Pharma Research, vol. 8, no. 6, 2020, pp. 14-20, ijapronline.org/abstractarticlefile/659/15131.pdf.

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button