เตรียมตัวให้พร้อมกับ ห ลอย มา หา แห น่

“เตรียมตัวให้พร้อมกับ ห ลอย มา หา แห น่” หรือ “Preparing Yourself for the Uncertainty” เป็นหลักการที่เราควรยึดตามในชีวิตเพื่อให้เราพร้อมรับมือกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่ไม่แน่นอน ชีวิตเป็นเรื่องไร้ความแน่นอน และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้นการเตรียมตัวให้พร้อมกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นจะช่วยให้เราไม่ต้องกังวลหรือกลัวสิ่งที่อาจเกิดขึ้น อย่างที่เราได้ทำกันในช่วงวิกฤตของโรคโควิด-19
ในบทความนี้เราจะพูดถึงวิธีการเตรียมตัวให้พร้อมกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้น ด้วยการใช้ “The Floating Raft Technique” เข้าช่วยในการจัดการกับอารมณ์ระหว่างวิกฤต

The Floating Raft Technique เป็นเทคนิคที่มีแนวคิดมาจากสมัยเมืองรามา (Rama) ในอินเดีย โดยช่วยให้คนที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนหรือเข้าใจยากนำอารมณ์ภายในตนเองไปปล่อยห่างจากความเครียดผ่านการพูดคุยกันโดยเต็มที่และพักผ่อนอยู่บนเรือลอย โดยต้องระดมกำลังใจเพื่อโต้ตอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นแทนที่จะกลับหลับกลับตาหรือให้ความกลัวจับกุมแอบแฉะมือเท้า

ขั้นตอนการทำ Floating Raft Technique มีดังนี้

1. เริ่มต้นด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
ในการบริหารจัดการกับอารมณ์ระหว่างเหตุการณ์ไม่แน่นอน มีความสำคัญที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการรับมือกับความเครียด โดยจะต้องหาที่ที่เป็นธรรมชาติ และเงียบสงบเพื่อให้ท่านสามารถออกจากสภาพความวุ่นวายแล้วนำพาตัวเองสู่สภาวะความสงบเพื่อเตรียมความพร้อมกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้

2. บอกและแบ่งปันความกังวลที่เกิดขึ้น
เมื่อท่านได้นำตัวเองมายังสภาวะความสงบของการเตรียมตัวเพื่อเผชิญกับความไม่แน่นอนแล้ว ต่อไปท่านต้องนำพาอารมณ์ของตนเองในการพูดคุยเต็มที่ เปิดเผยสิ่งที่อยู่ในใจของท่านให้แก่ผู้อื่น โดยอาจพูดเรื่องเกี่ยวกับความกังวล ความไม่แน่นอน หรือสิ่งที่ท้าทายประสบการณ์ชีวิตที่เกิดขึ้นกับท่าน

3. เก็บพลังในการตอบกลับ
เมื่อร่างกายและจิตใจได้รับการพักผ่อนเพียงพอและท่านได้เชี่ยวชาญสิ่งที่ต้องการฝึกฝนแล้ว ก็เวลาของการแสดงความเห็นของตนเองเกี่ยวกับสถานการณ์ของการไม่แน่นอน ซึ่งในขณะนี้มีการพูดคุยกันแบบเต็มที่ เทคนิคนี้ใช้เวลาเค้าโครงประมาณ 15-20 นาที โดยมุ่งเน้นไปที่การหาวิธีการหรือแบบแผนเพื่อรับมือกับอุปสรรคที่ว่างๆ ในวิถีชีวิต อย่างที่ว่างๆีทั่วๆไปทุกคนจะเคยเผชิญกับการไม่แน่นอน ผู้อื่นยังไงก็ไม่แตกต่างกัน ซึ่งการเลือกเอา best practice และการเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์ใหม่ๆเป็นสิ่งที่สำคัญ

4. โทรศัพท์ หรือ Email ถามคำปรึกษาโลกนอก
การบอกเล่าเกี่ยวกับสิ่งที่กังวลให้แก่บุคคลอื่น อาจจะช่วยให้ฝึกฝนการแก้ปัญหา แต่นอกจากการพูดคุยกับผู้ใกล้ชิดแล้ว คุณยังสามารถใช้เทคโนโลยีได้เช่นเดียวกัน โดยการส่งอีเมล์ไปยังผู้ที่โปร่งใส ผู้เชี่ยวชาญ หรือไปถามคำปรึกษาผ่านการแชทหรือโทรศัพท์ก็ได้ การค้นหาคำปรึกษาให้เหมาะสมจะช่วยให้เราสามารถได้รับข้อมูลที่แน่นอนก่อนการตัดสินใจ และมองตัวเลือกอื่นๆ ที่มีอยู่ในการตัดสินใจก่อน

5. เตรียมความพร้อมสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้น
เมื่อท่านได้รับข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ และช่วยกันแก้ไขปัญหาด้วยเทคนิค The Floating Raft Technique แล้วการเตรียมตัวเพื่อสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือขั้นตอนสุดท้าย โดยเน้นไปหาจุดมุ่งหมายหลักๆ และรวมกำลังจิตใจ เช่น มองหาโอกาสจากสถานการณ์ที่ว่างๆ โซฟานั่งผ่อนคลายได้ หรือติดแต่งบ้านจัดหางบถูกๆ ก็เป็นสิ่งที่ทำได้เพื่อเตรียมตัวกับสถานการณ์ในอนาคตที่อาจมากับความไม่แน่นอน

สุดท้ายเราอยากให้ทุกคนระมัดระวังตัวเองและอย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อมกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่ไม่แน่นอน เพราะการเตรียมตัวและการนำเทคนิค The Floating Raft Technique เข้ามาช่วยเตรียมตัวให้พร้อมต่อความไม่แน่นอนจะช่วยให้เราอยู่กับสภาพอารมณ์ที่ดีและเต็มไปด้วยกำลังใจถึงที่สุด จุดหมายของทุกคนต่างก็คือการพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นอย่างที่บอกว่า Life is not a destination, it’s a journey ขอให้เทคนิค The Floating Raft Technique นี้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันของทุกคนได้อย่างอย่างสมสุข และสามารถเผชิญต่อความไม่แน่นอนในอนาคตได้ด้วยความมั่นใจและกำลังใจที่เต็มไปด้วยสิ่งที่ดีและดีที่สุด

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button