ควรรู้ก่อนคํานวณคะแนนกสพทในการเรียน

หลังจากที่เกินหลายหมื่นนักเรียนทั่วประเทศได้สำเร็จการศึกษาป้ายจบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ก็เวลาจะเข้าสู่ช่วงการเลือกที่นั่งเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาสูง ซึ่งการเลือกที่นั่งเหล่านี้ก็จำเป็นต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกเข้าเรียนผ่านทางระบบกำลังพล หรือ กสพท. สำหรับหมู่นักเรียนที่ต้องการเข้าเรียนหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษ กสพท. ก็เป็นวิธีการที่สั่งสมเพื่อตรวจสอบความสามารถทางภาษาของนักเรียน และ ต่อไปนี้เราขอแนะนำวิธีคำนวณคะแนนกสพท. ในการเรียน เพื่อช่วยให้นักเรียนได้ประเมินตัวเองว่าเหมาะสมกับแต่ละโอกาสหรือไม่

กสพท. หมายถึงการทดสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษในต่างประเทศโดยสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งตัวกลางในการประเมินความสามารถของนักเรียนคือคะแนนที่ได้จากการทดสอบภาษาอังกฤษและการสัมภาษณ์ โดยทั่วไปแล้ว การรับสมัครโครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศฉบับนี้จะเปิดรับผู้สมัครบางคนเท่าของโครงการในหลักสูตรสายการศึกษาทั่วไป โดยเป้าหมายที่สุดของโครงการนี้คือการเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพ รวมถึงเป็นโอกาสในการค้นพบความหลากหลายของวัฒนธรรมและการเรียนรู้ต่างประเทศ

วิธีการคิดคะแนนกสพท. ก็เช่นเดียวกับการทดสอบอื่น ๆ นั่นคือ มีหลายหน้าที่ในการหาคะแนนรวมของคุณ แล้วนำมานับคะแนนหลักฐานสูงสุด เพื่อระบุว่าคุณจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศหรือไม่ สำหรับงานของกสพท. นั้นมีทั้งหมด 6 งาน ดังนี้

1. การทดสอบความสามารถในภาษาอังกฤษ (30%) – การทดสอบนี้จะทำให้นักเรียนได้รับการต้อนรับเข้าสู่โครงการอีกหนึ่งระดับ โดยคะแนนที่ได้จะประกอบด้วยการบอกความสามารถของนักเรียนในการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ ตามแต่กรณี ดังนั้นถ้าคุณต้องการเพิ่มโอกาสในการสอบกสพท. ควรปรับปรุงภาษาอังกฤษของคุณให้ดีก่อน

2. การทำโจทย์ภาษาอังกฤษ (35%) – การทำโจทย์ภาษาอังกฤษจะเป็นการทดสอบแนวคิด คุณลักษณะ ทักษะพื้นฐาน การเรียนรู้ระบบการใช้งานภาษา และการประยุกต์ใช้ความรู้สู่สถานการณ์ต่าง ๆ

3. การตอบคำถามต่อไปนี้ (10%) – การตอบคำถามนี้จะอ้างอิงจากความรู้ความสามารถของนักเรียนในด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ฯลฯ

– ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ของประเทศอะไร
– ประเทศใดถือเป็นบ้านเกิดของคำว่า ‘สุขาภิบาล’
– ยี่ห้อรถยนต์อะไรเป็นผู้ผลิตรถ Mini Cooper

4. การวัดผลการตอบคำถามต่อไปนี้ (10%) – การวัดผลการตอบคำถามนี้จะอ้างอิงจากความรู้ความสามารถของนักเรียนในด้านเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ โดยสามารถใช้ได้ร่วมกับการทดสอบอื่น ๆ

– ไม่มีกฎหมายใดกันแน่ในการเข้าถึงข้อมูลในอินเตอร์เน็ต
– คคนค้นค.คือคอมพิวเตอร์โปรแกรมหรือเครื่องมือเพื่อแบ่งปันและประมวลข้อมูลผ่านต่างๆ
– รุ่นแรกของวิทยุดิจิตอลเริ่มใช้เมื่อไหร่

5. การสัมภาษณ์ (15%) – นักเรียนจะต้องถอนรายละเอียดของการเรียนการสอน การเลือกที่นั่งเข้าร่วมโครงการ และเหตุผลที่ทำให้นักเรียนต้องการเข้าร่วมโครงการนี้

6. การนำเสนอ (5%) – การนำเสนอนี้มีเครื่องหมายในการแสดงความรู้ มีลักษณะหรือโครงสร้างที่ถูกต้องตามข้อกำหนด และการใช้วลีของภาษาอังกฤษในระดับสูง

หลังจากนักเรียนได้เข้ารับคะแนนทั้งหมดแล้ว ก็สามารถคำนวณคะแนนกสพท. ได้ตามขั้นตอนด้านล่างนี้

1. คูณคะแนนจากการทำโจทย์ภาษาอังกฤษด้วย 35%
2. คูณคะแนนจากการทดสอบความสามารถในภาษาอังกฤษด้วย 30%
3. คูณคะแนนจากการตอบคำถามด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ฯลฯ ด้วย 10%
4. คูณคะแนนจากการวัดผลการตอบคำถามด้านเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษด้วย 10%
5. คูณคะแนนจากการสัมภาษณ์ด้วย 15%
6. คูณคะแนนจากการนำเสนอด้วย 5%

หากนักเรียนสามารถปรับปรุงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของตนเองได้ ก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสในการได้รับคะแนนกสพท. ที่สูงขึ้นด้วย และจะได้รับโอกาสในการเรียนต่อในต่างประเทศ เรียนรู้วัฒนธรรมและการพัฒนาสมรรถนะต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างแท้จริง

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button