No Nu

สมัครเรียนกับกศนเปิดรับสมัคร 2566 และเตรียมพร้อมเส้นทางสู่อาชีพในอนาคต

สถาบันการศึกษากศน (กองทุนเพื่อการศึกษาแห่งชาติ) เปิดรับสมัครนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งแบบฝึกหัดและแบบปกติ ภายในวันที่ 1-31 ตุลาคม 2566 นี้ โดยมีณสถานที่เพื่อการรับสมัครที่ กศน วิทยาเขตบางนา และ กศน วิทยาเขตมีนบุรี ส่วนสาขาวิชาที่เปิดสอนมีดังนี้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย

หากน้องๆสนใจจะเข้าร่วมโครงการเหล่านี้ น้องๆจำเป็นต้องทำการสมัครกับ กศน ในระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเลย โดยน้องๆต้องมีวุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือเทียบเท่า และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ำ 3.50

เมื่อผ่านการรับสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ กศน น้องๆจะได้รับการฝึกอบรมและสนับสนุนการศึกษาตลอดระยะเวลา 2 ปี โดยในช่วงระยะเวลาที่น้องๆศึกษากับ กศน จะได้รับการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านความรู้และทักษะในการทำงาน และนี่คือเส้นทางสู่อาชีพในอนาคตของน้องๆ

การมีการศึกษาในสถาบันการศึกษาชั้นนำเช่น กศน จะช่วยสร้างโอกาสในการพัฒนาทักษะภายในตนเอง โดยจะได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะที่สำคัญในการทำงาน เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการเรียนรู้ร่วมกันและการทำงานเป็นทีม และทักษะคิดหลักและคิดเชิงวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ กศนยังมีเครื่องมือและทรัพยากรอื่นๆ เช่น อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ที่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการทำงานของน้องๆอีกด้วย

สำหรับน้องๆที่สนใจจะสมัครเข้าเรียนกับ กศน ลองเตรียมตัวให้พร้อมด้วยการทบทวนวิชาที่เรียนมาก่อน และเตรียมความพร้อมทักษะที่สำคัญ เช่น ทักษะการอ่าน เขียน พูด ฟัง และคิด นอกจากนั้น น้องๆยังควรศึกษาเกี่ยวกับสถาบันการศึกษา และสาขาวิชาที่สนใจ ในที่สุดขอแนะนำให้น้องๆเข้าร่วมกิจกรรมสาขาวิชาของตนเอง หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้นๆเพื่อเพิ่มทักษะและความรู้อีกด้วย

อีกทั้งยังมีการพัฒนาความสามารถในหลายด้านอย่างแบบผสมผสาน เช่น การฝึกงานในบริษัทชั้นนำในวงการ การเชื่อมโยงน้องๆกับกลุ่มธุรกิจและองค์กรชุมชน การให้ความช่วยเหลือในการขอทุน การเชื่อมโยงกับทัศนคติที่ถูกต้องของตลาดแรงงาน และการพัฒนานวัตกรรมสู่สังคม

สำหรับทุกคนที่ให้ความสำคัญกับการศึกษา การเข้าร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำเช่น กศน จะช่วยพัฒนาทักษะภายในตัวเอง เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับการเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต และมีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในส่วนของผู้ปกครอง ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้น้องๆมีโอกาสสมัครเข้าเรียนกับ กศน เพื่อนำพาไปสู่อนาคตที่ดีและเป็นประโยชน์กับสังคมของเรา

ภาคอื่นๆของโครงการที่น้องๆจะได้รับการพัฒนามีดังนี้

1. การฝึกอบรมทักษะและการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ
2. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาในเครื่องไฟฟ้า
3. การพัฒนาทักษะในการใช้งานเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. การเชื่อมโยงกับทัศนคติที่ถูกต้องของตลาดแรงงาน
5. การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่สังคม

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button