No Nu

พ ศิ น อินทร วง ค์ ประวัติ : ชีวิตและผลงานของนักวิทยาศาสตร์ไทย

พ ศิ น อินทร วง ค์ ประวัติ : ชีวิตและผลงานของนักวิทยาศาสตร์ไทย

พ ศิ น อินทร วง ค์ ประวัติ (Phisit Intharavongkorn) เกิดเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2451 ในจังหวัดนครราชสีมา และเสียชีวิตเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ที่อายุ 102 ปี นับเป็นนักวิทยาศาสตร์คนไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลก และเป็นต้นสังกัดของสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นที่รู้จักในการวิจัยเรื่องดอกไม้ เป็นผู้มีอิทธิพลในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย

ชีวิตและการศึกษา

พ ศิ น อินทร วง ค์ ประวัติเป็นบุตรชายของคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล และค่อยๆ เรียนเข้าประถมศึกษาตอนต้น และตอนมัธยมต้นได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่ในเรื่องการศึกษาต่อในต่างประเทศ จนสอบตกคาร์ลายล์ พ.ศ. 2471 หลังจากที่เข้าเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตร์ สถิติและคณิตศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยแม็กกิลลัน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2472 ซึ่งเป็นศูนย์กลางวิจัยด้านต้นไม้

ในช่วงการศึกษาต่อในต่างประเทศ เขาได้เรียนรู้การจัดการและวิธีการบริหารของสหรัฐอเมริกา ความเป็นมาของการเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์ และสูตรประมาณวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ทำให้เขาเชื่อมั่นในการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ศึกษามาในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย

การทำงานและผลงาน

เมื่อเขากลับมาจากต่างประเทศ พ.ศ. 2487 เขาได้เข้าร่วมงานกับสภาวิชาการ รัฐบาลไทย ซึ่งกระทบโดยโครงการเกษตรกรรมขั้นพื้นที่ของอเมริกา ทำให้การเกษตรราคาไม่แน่นอน เขาได้ทำงานเกี่ยวกับโครงการการเพิ่มผลผลิตของข้าวและนมโคโดยใช้ทั้งการวิจัยและการเลี้ยงโคในย่างก้านกล้วย และต่อมาเขาได้เข้าร่วมโครงการสร้างแป้งฟาโรฟาวด์ใหม่และผลิตแป้งจากเม็ดสมุนไพร

ในฐานะที่เป็นอาจารย์วิชาการ การศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาเวชศาสตร์ พ.ศ. 2495 – 2504 ในมหาวิทยาลัยมหิดล เขาได้เขียนหนังสือเรียนรู้เกี่ยวกับแต่ละคณะและสาขาวิชาที่ประกอบไปด้วยการเริ่มต้นการเรียนรู้ในประเด็นที่ต่างกัน ซึ่งช่วยในการสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

นอกจากนี้เขายังได้เป็นพันธมิตรและเสนอไอเดียในแผนการพัฒนาเมืองชุมชนแนวใหม่ของรัฐบาลไทยในรายการเดินหน้าของเมืองชุมชนแห่งชาติ และเป็นสมาชิกในสตริงการดำเนินงานในภาคเอกชนของแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ เมื่อปีพ.ศ. 2517 และ ในปี พ.ศ. 2529 พ.ศ. นี้ได้รับเกียรติยศพระอัครมหาวชิราลงกรณ ได้มอบวุฒิบัตรเกียรติยศ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องจากการให้การสนับสนุนในการพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศไทย

สรุปผล

พ ศิ น อินทร วง ค์ ประวัติมีลักษณะเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นและมีความสามารถในการพัฒนาองค์กรและสังคม รวมถึงการประยุกต์ใช้ความรู้ เครื่องมือ เทคโนโลยี และการวิจัยเพื่อดําเนินการงานให้สมบูรณ์และสามารถเข้าถึงขั้นต้นของการศึกษาได้อย่างถูกต้อง กระบวนการและรูปธรรมโดยรวมของอาชีพของเขาเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและต้องให้คุณค่าอย่างมาก ประชาชนไทยจำเป็นต้องเข้าใจการทำงานของพ ศิ น อินทร วง ค์ ประวัติ และผู้ที่ให้บริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทยมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาระบบการจัดการและขนส่งในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ และปัญหาสภาพภูมิอากาศทั่วไป นอกจากนี้ การทำงานของพ ศิ น อินทร วง ค์ ประวัติยังเป็นต้นแบบที่ดีและอยู่ท้ายที่ประโยชน์ในการสร้างสรรค์ปัญหาที่เป็นอนุกูลเดียวกันในอุตสาหกรรมและองค์กรในประเทศไทย ดังนั้น จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่จะศึกษาได้ว่าพ ศิ น อินทร วง ค์ ประวัติได้ช่วยประเทศไทยเลิศระดับโลกในการสร้างสรรค์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอดีตและปัจจุบัน และเอาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอนาคตของประเทศไทยด้วย

***English Translation***

Phisit Intharavongkorn Biography: Life and Achievements of a Thai Scientist

Phisit Intharavongkorn was born on August 23, BE 2451 in Nakhon Ratchasima Province and died on August 19, BE 2553 at the age of 102. He was a renowned Thai scientist and was associated with the National Science and Technology Development Agency. He is known for his research on flowers and his influence on the development of science and technology in Thailand.

Life and Education

Phisit Intharavongkorn was the son of the Faculty of Medicine of Mahidol University and gradually entered primary school and secondary school. He was supported by his parents to study abroad and took the Carlisle exam in BE 2471 After studying statistics and mathematics at Mahidol University, he continued his studies at McGill University in the US in BE 2472, which is the center of tree research.

During his studies abroad, he learned about US management and administration methods, the history of computer coding, and scientific modeling. This gave him confidence to apply his knowledge and develop science and technology in Thailand.

Work and Achievements

When he returned to Thailand in BE 2487, he worked with the National Academy of Thailand, which was impacted by the US agricultural project, causing instability in the agricultural market. He worked on projects to increase rice and dairy production using both research and cattle breeding on banana stems. Later, he joined the New Flour Project and produced flour from herb seeds.

As a research advisor and professor of medicine from BE 2495 to BE 2504 at Mahidol University, he wrote books on learning about each faculty and department including how to start learning in different topics, which helped to create a science foundation for elementary and high school students.

In addition, he was a partner and presented ideas on the government’s new community development plan on the National Community Progress Program in the private sector in BE 2517, and was a member of the task force for economic stimulus planning in BE 2529. Furthermore, he received the Order of the Royal House of Chakri for its development of science and technology in Thailand.

Conclusion

Phisit Intharavongkorn was a person with determination and an ability to develop organizations and society, as well as the ability to apply knowledge, tools, technology, and research to complete work accurately. The overall process and ethics of his profession are important and valuable; Thai people must understand his work and service in science and technology in Thailand more. Especially to use technology to develop management and transportation systems to solve accidents and ordinary weather problems. In addition, Phisit Intharavongkorn’s work is an excellent model and will benefit in solving common problems in industry and organizations in Thailand. Therefore, it is interesting to study how Phisit Intharavongkorn contributed to strengthening Thailand’s science and technology in the past and present, and to use this to develop Thailand’s future.

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button