Q&A

รู้จักกับการทำงานของรอม ฎ อน คืออะไร?

การเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นเรื่อยๆ และตอนนี้เป็นสิ่งที่เกือบจะเป็นอย่างที่จำเป็นในการทำงานที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ แต่จริงๆแล้วเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ไม่ใช่เครื่องมือที่ใช้งานอย่างเดียว ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ยังมีส่วนที่สำคัญและมีอิทธิพลอย่างมาก นั่นคือการทำงานของ ROM ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยความจำที่สำคัญสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์

ก่อนที่จะไปสู่วิธีการทำงานของ ROM กัน ท่านอาจจะสงสัยว่า ROM คืออะไร ซึ่งในความเป็นจริง ROM ย่อมาจาก “Read-Only Memory” หรือ “หน่วยความจำแบบอ่านเท่านั้น” นั่นคือ ROM เป็นหน่วยความจำแบบหนึ่งที่ช่วยให้เครื่องคอมพิวเตอร์เขียนและอ่านข้อมูลบางอย่างได้ แต่ข้อสำคัญกับ ROM นั้นคือหน่วยความจำนี้ไม่สามารถเขียนข้อมูลได้ เนื่องจากเป็นหน่วยความจำแบบอ่านเท่านั้นดังนั้นย่อมไม่สามารถลบข้อมูลหรือเขียนข้อมูลใหม่ได้อย่างใดๆ

วิธีทำงานของ ROM นั้นก็มีความเหมือนหมายกับการทำงานของหน่วยความจำทุกชนิด แต่ ROM นั้นจะไม่สามารถเขียนหรือลบข้อมูลได้ ซึ่งจะเป็นเหตุผลที่เครื่องคอมพิวเตอร์จึงใช้ ROM ในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลที่สำคัญ เช่นไฟล์ระบบปฏิบัติการ และฟังก์ชันการทำงานต่างๆ

ในเครื่องคอมพิวเตอร์ มีหลายประเภทของ ROM ที่มีการออกแบบต่างกันในการทำงาน แต่เมื่อเราพูดถึง ROM ในปัจจุบันนั้น ที่ได้รับความนิยมและใช้กันอย่างแพร่หลายคือ “Flash ROM” หรือ “หน่วยความจำแบบสามารถกำหนดชนิดได้” ซึ่งจากชื่อก็สามารถรู้ได้ว่ามันเป็นหน่วยความจำแบบหนึ่งที่สามารถกำหนดประเภทของ ROM ได้ ตามความต้องการ และยังสามารถถอดประเภท ROM กลับเป็นข้อมูลแบบอื่นได้อีกด้วย

การออกแบบหรือจัดเก็บข้อมูลใน Flash ROM นั้นจะเป็นการเก็บข้อมูลเป็น “แฟ้มซึ่งรวมถึงข้อมูลควบคู่กัน” ซึ่งถ้าหากต้องการเข้าถึงข้อมูลที่เก็บอยู่ใน ROM จะต้องใช้การส่งสัญญาณการอ่านไฟล์ของแฟ้ม โดยการอ่านแฟ้มทั้งของ ROM จะนำข้อมูลทั้งหมดมาไม่ว่ามันจะต่างกันอย่างไรก็ตาม สำหรับ Flash ROM ยังต่างจาก ROM ทั่วไปอีกอย่างหนึ่งคือมันสามารถลบและเขียนข้อมูลได้ เหมือนกับการเขียนแฟ้มลงบนฮาร์ดดิสก์ แต่อย่างไรก็ตาม Flash ROM จะไม่สามารถเขียนช่องว่างหรือข้อมูลที่ถูกลบทิ้งไปได้เช่นเดียวกับ ROM ทั่วไป

ในการทำงานของ Flash ROM จะถูกเรียกใช้งานเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์เปิดตัว โดยมีฟังก์ชันการทำงานต่างๆที่จะจัดการกันในการอ่านข้อมูลต่างๆที่อยู่ใน ROM โดย Flash ROM จะมีการทำงานอย่างหนักหน่วงซึ่งโปรแกรมที่ใช้งานอยู่จะต้องมีเวลาในการโหลดค่าอย่างมากมาย แต่ก็ยังคงใช้ Flash ROM เพราะมีความเสถียรและไม่เสียหายง่าย เมื่อเทียบกับ RAM หรือ Dynamic RAM (DRAM) ที่อยู่ในเบิกเป็นเวลาที่สั้นแต่มีปัญหาเมื่อมีการสูญเสียแรงดันไฟฟ้า เมื่อ DRAM ซึ่งเป็นหน่วยความจำประเภทหนึ่ง ไม่ได้รับการประมวลผลภายในจำนวนหนึ่งเวลา มันจะสูญเสียข้อมูลทั้งหมดนั่นเอง

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button