Life

ความหมายและสัญลักษณ์ของการนับ ราศี แบบ ตะวันตก

การนับราศีเป็นการพยากรณ์โดยใช้วิธีการล่าสุดของชาวตะวันตก โดยเริ่มต้นจากการใช้ราศี 12 ราศี เพื่อให้มีการแบ่งแยกสมาชิกของชนชาติเป็นกลุ่มเล็กๆ ได้นำมาใช้ในประเทศไทยและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย

การนับราศีในปัจจุบัน ได้แก่ ราศีชวด เป็นราศีที่แทนที่ความสวยงามและสิ่งที่เป็นมิตรรอบตัว ราศีฉลู เป็นราศีที่ตั้งตรงกับความมั่นคงและการป้องกันตนเองและครอบครัว ราศีขาล เป็นราศีที่เชื่อมโยงกับความสำเร็จในการทำงานและการบริหารจัดการที่ดี ราศีเถาะ เป็นราศีที่เป็นทางเลือกของคนที่ต้องการความเข้มแข็งและความสูงส่ง ราศีมะเมีย เป็นราศีที่เชื่อว่าเป็นราศีงดงามสง่างาม ราศีมะแม เป็นราศีที่เชื่อว่าตั้งตรงกับความรักและความภาคภูมิใจด้วยกัน

การนับราศีในปัจจุบันยังมีสัญลักษณ์เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละราศีอีกด้วย ราศีชวด มักจะใช้สัญลักษณ์ของกระทิงเพราะเป็นสัญลักษณ์ของความสวยงาม ราศีฉลู มักจะใช้สัญลักษณ์ของเหรียญเพราะเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงและความร่ำรวย ราศีขาล มักจะใช้สัญลักษณ์ของเก้าอี้เพื่อแสดงถึงการบริหารจัดการที่ดี ราศีเถาะ มักจะใช้สัญลักษณ์ของการปั้นอัญมณีเพราะเป็นสัญลักษณ์ของความเข้มแข็งและความสูงส่ง ราศีมะเมีย มักจะใช้สัญลักษณ์ของธงเพื่อแสดงถึงความสง่างาม และราศีมะแม มักจะใช้สัญลักษณ์ของเสือเพื่อแสดงถึงความภาคภูมิใจ

แม้ว่าการนับราศีอาจไม่ได้มีทางเชื่อมโยงกับการทำนายได้อย่างแม่นยำ แต่ก็ยังมีผู้คนที่มีความเชื่อมั่นในการนับราศีเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการทำสิ่งต่างๆ อย่างไรก็ตาม การนับราศีเป็นเรื่องที่เป็นวัฒนธรรมและศิลปะซึ่งมีความสำคัญในการหลีกเลี่ยงความโชคร้ายและเพิ่มความสว่างแสงในชีวิตอย่างแน่นอน

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button