ความรู้หรือความรู้สึกต่อการซื้อของในที่ชอบหรือไม่ชอบเรียกว่าอะไร

การซื้อของเป็นเรื่องที่ผู้คนทุกคนต้องทำเป็นประจำอย่างหนึ่ง เราซื้อของเพื่ออะไร? บางคนเสื้อผ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น การซื้อของเชื่อว่าแต่ละคนจะมีความรู้สึกอย่างน้อยเช่นเดียวกับประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เจอในชีวิตประจำวัน

ความรู้สึกต่อการซื้อของเรา มาจากที่ไหน? เป็นผลมาจากประสบการณ์ การเรียนรู้ การพูดคุยกับผู้อื่น การรับรู้สิ่งต่าง ๆ ในสังคม พูดง่าย ๆ ความรู้สึกหรือความคิดที่มากับเราเมื่อเห็นสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบ ในที่นี้เราจะเรียกว่า “การรับรู้การซื้อของ” หรือ “การรับรู้ต่อสิ่งของ”

ในการรับรู้การซื้อของ จะมีความสัมพันธ์กับสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น แม้ว่าเราจะไม่มีประสบการณ์เหล่านี้มาก่อน การศึกษา เรียนรู้ และสะสมและส่วนตัว จะช่วยให้เราเข้าใจความรู้รอบตัวเรา และสามารถวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเราได้อย่างเหมาะสม

ตัวอย่างเช่น หากเราอยู่ในตลาด และต้องการตัดสินใจซื้อผลไม้ ความรู้สึกต่อสิ่งนี้จะมีมากกว่าแค่การตัดสินใจซื้ออาหารธรรมดา การรับรู้การซื้อผลไม้จะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบการสุขภาพ เช่นว่ามันดีอย่างไร จะเป็นประโยชน์ในการลดความเสี่ยงต่อโรค หรือทำให้เรารู้สึกดีกับตัวเราเอง

นอกจากนี้ การรับรู้การซื้อสามารถส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการซื้อของเราได้อีกด้วย เช่น การซื้ออาหารที่มีรสชาติที่ได้รับการตอบสนองสูงขึ้น หรือชอบสีหรือสไตล์ของสินค้านั้น ๆ จะทำให้เรารู้สึกดีกับการซื้อ แต่จะทำให้เราสามารถเลือกซื้อสิ่งของได้อย่างถูกต้องและหายไปจากกลุ่มความล้มเหลว

นอกเหนือไปจากการรับรู้การซื้อสิ่งของจะมีประโยชน์อย่างมากต่อการตัดสินใจในการซื้อ เรายังมีความรู้และความรู้สึกแบบต่าง ๆ ที่สามารถช่วยให้เราตัดสินใจเลือกสิ่งของที่เหมาะสมกับตัวเรามากขึ้นได้อีก

ตัวอย่างเช่น การเลือกสิ่งของที่ค่อนข้างแพงกว่าหรือส่งไปหาใครบางคน การรู้สึกจะมีปริมาณมากขึ้นกำหนดโดยลำพังด้วยตนเองโดยไม่ต้องพูดคุยกับผู้อื่น นอกจากนี้ ความรู้สึกอื่น ๆ เช่นความต้องการ ความชื่นชอบ และความสนใจผูกพันกับการเลือกสิ่งของ

นี่ไม่ใช่ว่าการรู้สึกมีประโยชน์เพียงเท่านี้ถ้าเรายังไม่มีประสบการณ์ การพูดคุย ค้นคว้า และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องก็มีช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกด้วย

ดังนั้นการซื้อของไม่ใช่แค่เรื่องที่ต้องทำเท่านั้น แต่เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ไม่ควรมองข้าม การรับรู้การซื้อของทำให้เราสามารถเลือกซื้อสิ่งของที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างถูกต้อง และลดความเสี่ยงต่อการใช้เงินที่ไม่จำเป็นใช่หรือไม่ควรใช้ ดังนั้นการศึกษาหรือเรียนรู้เกี่ยวกับการซื้อของในที่ชอบหรือไม่ชอบเป็นสิ่งที่ต้องทำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอย่างไร และไม่ว่าจะมีประสบการณ์หรือไม่ก็ตาม

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button