The fallen sun พากย์ ไทย: เหตุการณ์ที่เข้มข้นของการล่มสลายของส่วนสูงของสังคม

เกิดเหตุการณ์ที่เข้มข้นของการล่มสลายของส่วนสูงของสังคมเมื่อเท่าไหร่ก็ไม่รู้ มันเป็นสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจกันตลอดเวลา เนื่องจากเป็นเรื่องที่ขัดแย้งกับความเป็นธรรมชาติของมนุษย์ เพราะคนในส่วนสูงมักมีชีวิตที่สะดวกสบายอยู่เสมอ แต่ผู้กลายเป็นคนในส่วนล่างจะไม่สามารถมีชีวิตที่สะดวกสบายได้ จึงเกิดความไม่เท่าเทียมกัน และคนในส่วนล่างจึงอยากให้มีการแก้ไขปัญหานี้ด้วยเสมอ ในบทความนี้จะพูดถึงปัญหาการล่มสลายของส่วนสูงของสังคมว่าเกิดขึ้นเพราะเหตุใด และมีผลต่อสังคมของเราอย่างไร

สรุปถึงสาเหตุที่เกิดการล่มสลายของส่วนสูงของสังคม หลายปีก่อน สำนักงานกลางได้ทำการประเมินค่าของผู้มีรายได้สูงโดยพบว่าเพียง 1% ของประชากรที่มีรายได้สูงถึงสามารถควบคุมเงินได้มากกว่า 50% ของเงินรวมทั้งหมดในระบบ ซึ่งหมายความว่าคนที่ได้รับรายได้สูงสุดสามารถควบคุมส่วนใหญ่ของสินทรัพย์ทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจ และมีอำนาจมากมายในการตัดสินใจจะลงทุนไหนและไม่ลงทุนไหนในพื้นที่เหล่านั้น ผลที่เกิดขึ้นคือการตัดสินใจในการลงทุนที่ไม่ถูกต้อง และการเพิ่มเงินในกลุ่มรวมทำให้เงินที่สร้างมากขึ้น

การตัดสินใจที่ผิดพลาดตกค้าง รวมถึงความมั่งคั่งอย่างไม่เท่าเทียมกัน ทำให้สังคมของเราแบ่งแยกออกเป็นสองส่วน ปนเปื้อนกับการเกิดผลการขาดแคลนในอาหาร แน่นอนว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันขึ้น แต่การจัดการแบบไม่ถูกต้องในแต่ละสังคมจึงเป็นสาเหตุที่สำคัญที่สุด

เมื่อมีการตัดสินใจที่ผิดพลาดตกค้าง การลงทุนต่ำกว่าที่ควรจะเป็น จะทำให้เงินในกลุ่มรวมของผู้มีรายได้สูงเพิ่มขึ้น จนกลายเป็นปัญหาการไม่เท่าเทียมกัน จากนั้นก็เกิดพฤติกรรมของผู้มีรายได้สูงที่ไม่คุ้มค่ากับการลงทุนในสิ่งที่มีประโยชน์ต่อสังคม ที่เห็นมากที่สุดคือการลงทุนในการวิจัยสำหรับยาใหม่ ซึ่งเป็นบทความยาวในเวลายาวนาน ต้องใช้เวลานานในการคัดแยกบริษัทที่ผลิตยาสำหรับการวิจัยและการผลิตยา เพราะผู้ที่ลงทุนในการวิจัยยาได้รับผลักดันจากหลายแหล่ง เช่นผู้ป่วย องค์กรสนับสนุนสารคดี และรัฐบาล เมื่อผลิตภัณฑ์ถึงจุดเจียนข้อมูล ผู้เงินรายย่อยจำนวนมากจะไม่สามารถใช้ยาได้เพราะราคาสูงที่แตกต่างกันไป จนยาเหล่านั้นกลายเป็นการใช้เงินที่ไม่คุ้มค่ากับการลงทุนของผู้มีรายได้สูง และเกิดเป็นสาเหตุของโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคที่อยู่อันดับสูงสุดของชาวสหรัฐอเมริกา

ในส่วนของผู้ที่ไม่ได้รับโอกาสในการลงทุนในเวทีเดียวกัน แต่ต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติและโอกาสการได้รับรายได้ของตนเองโดยตรงผ่านการต่อสู้ในตลาดแรงงาน การต่อสู้ความไม่เป็นธรรมชาติ การสงบสุขที่ไม่เท่าเทียมกัน และการไม่มีเขตแดนชัดเจนในหัวข้อของหนังสือ ผลที่เกิดขึ้นคือคนที่อยู่ในส่วนล่างของสังคมแต่งงามความจน และคนที่อยู่ในส่วนบนของสังคมต้องการผลิตผลอย่างมากเพื่อเพิ่มรายได้ของตนเอง ซึ่งทำฟื้นฟูเศรษฐกิจตกค้างจำเป็น

บทสรุป
เหตุการณ์ที่เข้มข้นของการล่มสลายของส่วนสูงของสังคมไม่ใช่สิ่งที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์ และเราต้องทำความเข้าใจกันตลอดเวลาไปจนกว่าเราจะหารือกันได้ เพราะคนในส่วนสูงมักมีชีวิตที่สะดวกสบายอยู่เสมอ แต่ผู้กลายเป็นคนในส่วนล่างจะไม่สามารถมีชีวิตที่สะดวกสบายได้ จึงเกิดความไม่เท่าเทียมกันและคนในส่วนล่างจึงอยากให้มีการแก้ไขปัญหานี้ด้วยเสมอ ปัญหาการใช้เงินไม่คุ้มค่ากับการลงทุนในสิ่งที่มีประโยชน์ต่อสังคมอย่างสิ้นเชิง และผลิตผลอย่างมาก เกิดจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดตกค้าง การลงทุนต่ำกว่ามาตรฐาน การตัดสินใจพลาดและการเพิ่มเงินในกลุ่มรวมทำให้เงินที่สร้างมากขึ้น ต้องมีการแก้ไขปัญหานี้ด้วยเสมอ เพราะมันส่งผลต่อสังคมของเรา>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button