Q&A

Firewall คืออะไร? รู้จักเทคโนโลยีป้องกันความเสี่ยงในเว็บไซต์

คำว่า Firewall เป็นคำศัพท์สำหรับการรักษาความปลอดภัยของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ หรือ อุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ โดยมักใช้สำหรับป้องกันการเข้าถึงของผู้ไม่หวังดี ไม่ว่าจะเป็นผู้โจมตีที่ต้องการเอาชนะระบบ หรือเป็นไวรัส มัลแวร์ หรือโปรแกรมแอบแฝงอื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบ เนื่องจาก Firewall เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีป้องกันความเสี่ยงของเว็บไซต์ จึงเรียกได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมากในการอยู่ร่วมกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของวันนี้

การทำงานของ Firewall

Firewall เป็นอุปกรณ์ป้องกันความเสี่ยงที่ทำงานโดยการตัดการเชื่อมต่อ (connection) ระหว่างเครื่องในเครือข่ายกับช่องทางการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (Internet) เมื่อมีการส่งข้อมูลเข้าหรือออกจากเครื่อง หรือสร้างการเชื่อมต่อต่างๆ ของเครือข่าย จะต้องผ่าน Firewall ก่อนเพื่อทำการตรวจสอบพีระมิดของข้อมูลที่มี และทำการอนุญาตหรือปฏิเสธผู้ใช้เรียกใช้งานช่องทางการเข้าถึงใดๆ ตามกฏระเบียบที่กำหนดโดยผู้ดูแลระบบ ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เข้าถึงด้านในของเครือข่ายได้โดยไม่ได้รับอนุญาติ และป้องกันไม่ให้เกิดการโจมตีโดยมีวิธีการต่างๆ เช่น เก็บข้อมูลผู้ใช้งาน เพื่อป้องกันการแฮ็กและการเก็บข้อมูลเด็ดขาดของผู้ไม่หวังดี ทำให้เครื่องบริการเครือข่ายขององค์กรหรือบริษัทเป็นระบบขั้นต้นที่น่าเชื่อถือและปลอดภัย

ประเภทของ Firewall

นอกเหนือจาก Firewall ที่ใช้ลักษณะการทำงานแบบทางด้านจริงของระบบเครือข่าย (Hardware Firewall) แล้ว ยังมี Firewall ประเภทอื่นๆ อีกหลายประเภท ที่ใช้รูปแบบการทำงานต่างๆ ดังนี้

1. Software Firewall

Software Firewall เป็นโปรแกรมที่ถูกติดตั้งไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งจะคอยเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยจะไม่มีการต้องนำเข้าอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม เพราะซอฟต์แวร์นี้จะถูกติดตั้งบนระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ และทำงานตามกำหนดตามระบบปฏิบัติการนั้นๆ ดังนั้นการอัพเดตซอฟต์แวร์นั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เนื่องจากซอฟต์แวร์แต่ละเวอร์ชันจะมีความสามารถในการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่แตกต่างกัน

2. Hardware Firewall

Hardware Firewall เป็นอุปกรณ์สำหรับรักษาความปลอดภัยที่ถูกออกแบบมาเฉพาะสำหรับหน้าที่คอยป้องกันการเข้ามาในระบบของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ หรืออุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ อาทิเช่น เราเตอร์ ฮับ สวิตช์ ที่มักจะใช้สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ในเครือข่ายกัน Hardware Firewall เป็นอุปกรณ์ที่มีความมั่นคงและน่าเชื่อถือ เนื่องจากไม่มีโอกาสถูกโจมตีแบบ Software Firewall ที่สามารถถูกโจมตีได้โดยตรงผ่านการแฮ็กเข้าใช้งานคำสั่ง หรือโค้ดหรือไฟล์ประเภทอื่น ซึ่งการก่อให้เกิดการโจมตีแบบนี้จะทำให้ตัว Hardware Firewall เกิดปัญหาในการทำงานได้

3. Cloud Firewall

Cloud Firewall คือ Firewall ที่มีการตั้งค่าและโครงสร้างบน Cloud โครงสร้าง Cloud Firewall นั้นมีความยืดหยุ่นและสามารถคอยป้องกันความเสี่ยงได้จากทุกที่ เนื่องจากมีการจัดการข้อมูลผ่าน Cloud ด้วย เซิร์ฟเวอร์ปลอดภัย เป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน

4. Network Firewall

Network Firewall เป็น Firewall ที่มีความเชี่ยวชาญในการป้องกันความเสี่ยงของจัดการเครือข่ายในระดับมหาวิทยาลัย หรือองค์กรที่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างหนัก ยิ่งในปัจจุบันที่เครือข่ายมีความสำคัญมากขึ้น Network Firewall จึงเป็นที่ต้องการอย่างมากในองค์กร

สรุป

บทความนี้ได้แนะนำ Firewall ที่เป็นเทคโนโลยีป้องกันความเสี่ยงของเว็บไซต์ โดยได้กล่าวถึงความสำคัญ การทำงานของ Firewall การประเภท Firewall ที่มีอยู่ในหลายรูปแบบและการใช้งานต่างๆ โดยโดยรวมแล้ว Firewall จะเป็นส่วนสำคัญในการรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายในการวางแผนการใช้งานเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นองค์กร หรือบูรณาการพัฒนาไอทีในปัจจุบันโดยเป็นเทคโนโลยีป้องกันความเสี่ยงที่มีความสำคัญที่สุดในปัจจุบัน ดังนั้นการเรียนรู้เกี่ยวกับ Firewall จึงเป็นสิ่งที่ห้ามพลาดให้ได้โดยเด็ดขาดในแวดวงการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารสารสนเทศของประเทศไทยสมัยนี้

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button