Q&A

ว่าซ่าน คืออะไร? คำตอบที่คุณต้องการทราบ!

ว่าซ่าน หรือ สมองเสื่อม เป็นภาวะที่เกิดจากความเสื่อมสภาพของระบบประสาทส่วนกลาง ซึ่งเป็นสมอง เกิดจากการสูญเสียเซลล์ประสาทและการลดสมรรถนะของเซลล์ประสาทนั้นๆ ทำให้เกิดผลกระทบต่อความสามารถในการทำกิจกรรมประจำวันได้ลดลง งานวิจัยยังไม่สามารถหาสาเหตุที่ชัดเจนได้ว่า ว่าซ่านเกิดขึ้นได้อย่างไร แต่มักจะเกิดในวัยสูงและมีความเสี่ยงสำหรับผู้ที่มีประวัติความดื้อต่อยา มีโรคเบาหวาน หรือมะเร็ง นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่นๆ เช่น สุขภาพดีไม่ดูแลเอาใจช่วยอาหารไม่คุณภาพ สมองจะสูญเสียสมรรถนะได้เรื่อยๆ โดยช้าๆ แต่สมองจะเสียการทำงานเร็วขึ้นในวัยที่มีโอกาสเป็น ว่าซ่านมากกว่า

อาการของว่าซ่านสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ ได้ดังนี้

1. ลืมสิ่งที่เกิดขึ้นหรือข้อความที่เห็นเหมือนหยิบหัวใจขึ้นมา

2. ลืมสิ่งที่สำคัญเช่นการอยู่บ้าน การเดินเข้าชีวิตประจำวัน

3. พูดน้อยลงหรือไม่ชัดเจน

4. ไม่สามารถสรุปสิ่งที่พูดได้โดยตรง

5. ไม่มีความสามารถในการชี้แจงและเรียนรู้

6. มีความสับสนในสิ่งที่กำลังพูดคุย

7. ต้องใช้เวลานานเพื่อจดจำเหตุการ์ณอย่างไม่แม่นยำ

8. หลับยากขึ้น

9. เปลี่ยนแปลงอารมณ์ได้ง่าย

10.สามารถพูดเรื่องซ้ำซ้อนซึ่งใครๆ ก็ได้

คุณสมบัติของว่าซ่านสามารถหาได้จากการทำการตรวจสอบด้วยการทางภูมิสมาธิ เก็บและเปรียบเทียบข้อมูลของผู้ป่วยและพัฒนาวิธีการปรับปรุงสมรรถนะที่สามารถนำไปใช้ได้

วิธีการลดความเสี่ยงของว่าซ่านได้แก่การดูแลสุขภาพที่ดี รักษาหรือป้องกันโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยง เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง มะเร็ง กินอาหารสุขภาพ ออกกำลังกายเป็นประจำ ไม่ดื่มสุราหรือบุหรี่ โดยที่ยังสามารถเรียนรู้สิ่งที่ต้องทำเพื่อช่วยป้องกัน และลดความเสี่ยงอย่างได้ผลโดยเป็นเอกลักษณ์

ว่าซ่านเกิดขึ้นได้โดยทั่วไปในผู้สูงอายุ และส่วนใหญ่เป็นโรคเรื้อรัง ยังไม่มีการยืนยันว่ามีการแก้ไขได้ เป็นคืนที่ผู้ป่วยมากมายยังไม่สามารถโรงพยาบาล หรือได้รับการดูแลทางการแพทย์ได้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการวิเคราะห์ผลเกี่ยวกับว่าซ่าน ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาทักษะให้ผู้ป่วยที่เป็นว่าซ่านเพื่อช่วยให้ส่งผลบังคับในการป้องกันและการรักษาอย่างหลากหลายในอนาคต

หากคุณเจอเหตุการณ์ว่าซ่าน ควรรีบไปที่คลินิกที่ใกล้ที่สุดอย่างเร็วที่สุดเพื่อกำหนดวินิจฉัยและรักษาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หากมีสิ่งใดที่คุณต้องการทราบเกี่ยวกับว่าซ่าน คุณควรติดต่อแพทย์ของคุณเพื่อขอคำปรึกษา ซึ่งอาจให้คุณรับการตรวจสอบรัฐธรรมนูญสุขภาพและผู้ป่วยในขณะนี้ เพื่อช่วยป้องกันการเสียเวลาในการรักษาเพิ่มเติม ถือเป็นข้อมูลที่สำคัญและคุณควรรู้จักเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมเท่าที่จะเป็นไปได้

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button