Q&A

ประวัติส่วนตัว มีอะไรบ้าง: กว่าจะเป็นผู้เขียนผู้ได้รับเลือกเป็นผู้ชนะ

ประวัติส่วนตัว การเล่าเรื่องของชีวิตและการเดินทางของเราเองเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นความสามารถพิเศษสุดๆ ที่เรามีหรือเป็นเหตุการณ์ที่มีความหมายสำคัญต่อชีวิตของเรา ด้วยเหตุนี้ การจัดเตรียมประวัติส่วนตัวที่ดีจะช่วยให้เรามีความมั่นใจและทักษะในการยกระดับชีวิตได้

ในบทความนี้ เราจะได้รู้จักกับสิ่งที่ควรจะรวบรวมไว้ในประวัติส่วนตัว รวมถึงขั้นตอนการสร้างประวัติส่วนตัวที่ดี รวมถึงความสำคัญของประวัติส่วนตัวที่ต้องปรับปรุงอยู่เสมอ

สิ่งที่ควรจะอยู่ในประวัติส่วนตัว

1. ชื่อและนามสกุล

2. วัน เดือน ปีเกิด

3. สถานที่เกิด

4. ความเป็นเลิศทางอาชีพ หรือความสำคัญของทักษะและความสามารถ

5. การศึกษา หรือการอบรมทางวิชาการหรือศิลปะ

6. ประสบการณ์ทำงาน

7. กิจกรรมช่วยเสริมสร้างทักษะ หรือกิจกรรมทางสังคมที่มีความหมายต่อชีวิต

8. ผลงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพหรือกิจกรรมของเรา

9. บทวิจารณ์ของผู้บริหารหรือคนรู้จักเกี่ยวกับความสามารถของเรา

10. ข้อมูลติดต่อ เช่น เบอร์โทรศัพท์ อีเมล หรือที่อยู่

การสร้างประวัติส่วนตัวที่ดี

1. ซื้อสมอง: หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างประวัติส่วนตัวที่ดีคือการอ่านหนังสือ การอ่านหนังสือจะช่วยเปิดโลกมุมมองใหม่ให้กับเราและเสริมสร้างทักษะที่สำคัญสำหรับอาชีพของเรา

2. คิดก่อนที่จะเขียน: ให้คิดให้ดีก่อนที่จะเขียนประวัติส่วนตัว เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่เขียนได้ถูกต้องและเกี่ยวข้องกับอาชีพหรือกิจกรรมของเรา

3. การกรอกข้อมูล: การกรอกข้อมูลในประวัติส่วนตัวจะต้องเป็นจริงๆ และเกี่ยวกับอาชีพหรือกิจกรรมของเรา อย่างไรก็ตามหากมีข้อมูลในทางอื่นที่สามารถช่วยเสริมสร้างคุณภาพของประวัติส่วนตัวได้ แนะนำให้เพิ่มเติมได้อีก

4. ให้เจตนาจริงใจ: ในขณะที่การเขียนประวัติส่วนตัวอาจจะดูง่ายๆ แต่ในขณะเดียวกันมันก็คือการแสดงตัวของเราและการแสดงความเป็นจริงของเราด้วย ดังนั้นจึงต้องไว้ใจในตัวเราเองและไม่บอกโกหก

ประวัติส่วนตัวที่ต้องปรับปรุง

1. ประสบการณ์ทำงาน: หากคุณได้ทำงานมานานแล้วและตอนนี้มุ่งหวังที่จะเปลี่ยนงาน หรืออยากจะอัพเกรดทักษะของตัวเอง คุณจำเป็นต้องอัพเดทประวัติส่วนตัวของคุณด้วยประสบการณ์ทำงานที่ใหม่

2. การศึกษา: การเรียนรู้ไม่ต้องจบสิ้นทุกที่ การมีการอบรมวิชาการหรือศิลปะจะช่วยเสริมสร้างทักษะและความสามารถของคุณได้

3. บทวิจารณ์: รับฟังคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้บริหารที่มีประสบการณ์มาก่อนจะประสบความสำเร็จในอาชีพของเรา

4. การแนะนำ: มีผู้รู้จักเยอะช่วยอยากแนะนำเราให้กับการจ้างงานจะช่วยเสริมสร้างความตั้งใจในการเรียนรู้และการพัฒนาต่อไป

5. การปรับปรุงประสบการณ์จริง: การรับรู้ข้อผิดพลาดหรือความสามารถที่ยังไม่พ่ายแพ้ และพยายามปรับปรุงประสบการณ์ทำงานของคุณให้เหมาะสมกับงาน

การพิจารณาประวัติส่วนตัว

การพิจารณาประวัติส่วนตัวของผู้สมัครงานในปัจจุบันเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากในการเลือกบุคคลสมัครงาน ในการพิจารณาประวัติส่วนตัว เจ้าของงานระบุว่ามีการตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครระหว่างการสมัครงาน โดยการตรวจสอบประวัติส่วนตัวจะช่วยให้โอกาสของการทำงานได้เปิดขึ้น

นอกจากนี้หากเห็นว่ามีข้อผิดพลาดหรือข้อมูลไม่ตรงประเด็นอยู่บนประวัติส่วนตัวให้พิจารณาแก้ไขข้อมูลก่อนยื่นผลงานให้กับผู้จัดการที่ต้องการจ้างงาน

สรุป

การสร้างประวัติส่วนตัวที่ดีจะช่วยให้เรามีโอกาสที่ดีขึ้นในการพัฒนาอาชีพของเรา นอกจากนี้การสร้างประวัติส่วนตัวที่ดียังช่วยให้เรารู้จักตัวเองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของเราได้มากยิ่งขึ้น แต่เป็นคนโปร่งใสในการเขียนประวัติส่วนตัวจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องการอย่างแท้จริงของเรา โดยการเตรียมตัวก่อนเขียนประวัติส่วนตัว และดูแลรักษาประวัติส่วนตัวของเราให้เป็นระเบียบและสมบูรณ์แบบจะช่วยป้องกันการทำงานไม่ได้เหมาะสมและผิดหวังในอนาคต

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button