Name

เปลี่ยน ชื่อ เป็น อิ โม จิ: ความสำคัญและประโยชน์

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562 กระทรวงการต่างประเทศไทยจัดงานเปลี่ยนชื่อท่าเรือเชี่ยวชาญอยู่ห่างจากบ้านไปใหม่ให้เป็นท่าเรืออิโมจิ เป็นการย้อนกลับไปยังชื่อเดิมของท่าเรือที่มีความหมายประชาคมในชุมชนญี่ปุ่น การเปลี่ยนชื่อนี้เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและชุมชนระหว่างประเทศ เช่น ประเทศไทย เนปาล เวียดนาม และการ์ตูน อย่างคาวบอย บีบอย

เปลี่ยนชื่อเป็นอิโมจิในอดีตของญี่ปุ่น

ชื่ออิโมจิหมายถึงภาษาญี่ปุ่นที่ใช้เขียนวรรณกรรม ระบุว่าเป็นพยัญชนะญี่ปุ่นและคำนามที่ใช้ในการจับต้องความรู้สึกของผู้เขียนต่อเหตุการณ์เฉพาะหน้า

ตัวอย่างเช่น “はじめまして” (hajimemashite) ซึ่งหมายถึง “ยินดีที่ได้รู้จัก” สามารถเขียนคำว่า “ความรู้สึกที่ดี” ด้วยอิโมจิ เมื่อคำนี้เขียนด้วยเวลาในหน้าบาง ๆ ของการ์ตูนญี่ปุ่น เช่น วันหยุดหน้าที่ วันหยุดหน้าโรงเรียน พันธมิตรเข้าเรือ (เนตะ-กะโตะ) เป็นต้น

การใช้ชื่อที่มีความสำคัญ

ชื่อเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเอกลักษณ์ของบุคคล องค์กรและสินค้า รูปแบบการซื้อขายสินค้า และเครื่องหมายการค้า จึงมีความสำคัญต่อโลกธุรกิจ แม้ว่าชื่ออาจไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพียงเสียงเดียว การเปลี่ยนแปลงอาจมีผลต่อระบบการตลาดและความเชื่อมั่นของผู้บริโภค

การเปลี่ยนชื่อจากท่าเรือเชี่ยวชาญอยู่ห่างจากบ้านไปเป็นท่าเรืออิโมจิ เป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงชื่อที่สร้างผลกระทบต่อชุมชน ชื่อเดิมของท่าเรือเชี่ยวชาญอยู่ห่างจากบ้าน (วงอัญหาของ Nobit) มีความหมายเชิงสังคมศึกษาซึ่งใช้ในการพูดถึงช่องว่างของการศึกษาและความเคลื่อนไหวเมือง เมื่อเป็นท่าเรืออิโมจิ การที่ชื่อเปลี่ยนแปลงมีบทบาทในการต่อไปของชุมชนเพื่อเข้าใจและรักษาชื่อเชิงวัฒนธรรม

การเปลี่ยนชื่อเป็นอิโมจิในประเทศไทย

การเปลี่ยนชื่อท่าเรือเชี่ยวชาญอยู่ห่างจากบ้านไปเป็นท่าเรืออิโมจิ มีเพียงเดียวเป็นตัวอย่างการนำชื่อกลับมาใช้ในภาษาญี่ปุ่น แต่ในประเทศไทย การนำชื่ออิโมจิมาใช้แทนที่ชื่อไทยเป็นเรื่องเพียงเล็กน้อย

การนำชื่ออิโมจิมาใช้ในภาษาไทยอาจจะมีข้อดีอย่างมากมาย เช่น การเปลี่ยนชื่อที่มีความหมายในภาษาไทยที่ไม่เหมาะสมในการตลาด นำชื่ออิโมจิมาใช้สามารถสื่อความหมายอย่างรวดเร็วและรู้งานได้ง่ายกว่า เพราะชื่ออิโมจิเชื่อมโยงกับความรู้สึกและความคิดของผู้อ่าน และสามารถสื่อความหมายได้อย่างถูกต้อง แม้ว่าโดยภาพรวมชื่อญี่ปุ่นอาจจะไม่เป็นที่รู้จักในสังคมไทยอย่างน้อยคน

อย่างไรก็ดี การนำชื่ออิโมจิมาใช้ในภาษาไทยยังหนีไม่พ้นหลากหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณา เช่น การอ่านและเขียนอิโมจิ เป็นการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นและความเข้าใจของวรรณกรรมบนพื้นฐานอื่น ๆ ทั้งการใช้งานและผลการใช้งาน การตลาดต้องพิจารณาด้วยด้วย

สรุป

การเปลี่ยนชื่อเป็นอิโมจิเป็นตัวอย่างการนำชื่อกลับมาใช้ในภาษาญี่ปุ่น ซึ่งเหมาะสมกับเขตรับศึกษาภาษาญี่ปุ่น ในประเทศไทยการนำชื่ออิโมจิมาใช้ในการตลาดเป็นเรื่องที่ยังมีการประชดประชันระหว่างคนที่เชื่อว่าใช้งานได้ดีกับคนที่ไม่เห็นด้วยกัน การเปลี่ยนแปลงชื่ออาจจะส่งผลต่อระบบการตลาดและความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ซึ่งต้องพิจารณาความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแล้วแต่กรณีของกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาใช้งานสื่อสารอย่างรวดเร็วและถูกต้อง

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button