Q&A

แมลงหวี่เกิดจากอะไร? ทำความรู้จักกับตัวโต้แมลงศัตรูพืช

แมลงหวี่ เป็นแมลงศัตรูพืชที่กระจายไปทั่วโลก แมลงประเภทนี้ส่วนใหญ่จะกัดกินใบพืชจนเกิดเป็นรูๆหรือจุดๆ ทำให้พืชสามารถสร้างสารอาหารได้น้อยลงหรือสูญเสียการสังเคราะห์แสงทั้งหมด

แมลงหวี่ มีลักษณะเด่นคือมีรูปร่างแบนยาว และจะมีลักษณะเป็นเกล็ดสีเทาเหลืองหรือน้ำตาลอ่อน อยู่ใต้และบนใบพืช แมลงหวี่อาศัยการดูดกินเป็นอาหารเพื่อดื้อดึงน้ำเลี้ยงของพืช ทำให้บางครั้งพืชที่เป็นเป้าหมายมักเกิดเสียหายมากขึ้น

สัตว์กัดกินหรือแมลงศัตรูพืช ที่ต้นเหตุเล็กน้อยที่สุด และที่นิยมพบมากในพืชผักผลไม้ก็คือ แมลงหวี่ มีสายพันธุ์หลายแห่งที่ถูกพบและค่อนข้างมีความแตกต่างกันไปตามพืชเป้าหมายที่แตกต่างกัน แต่พันธุ์ที่พบบ่อยที่สุดก็คือแมลงหวี่แดง และแมลงหวี่ขาว

ผู้เชี่ยวชาญบนเทคโนโลยีเกษตรดังกล่าวได้บอกว่า การเกิดแมลงหวี่นั้นเกิดจากเหตุผลหลักๆสามประการ ได้แก่ ภูมิอากาศ การปลูกพืชไม่ถูกต้อง และการระบาดของสารเคมี

ภูมิอากาศ แมลงหวี่มักกำลังระบาดในช่วงฤดูร้อนที่มีแสงเพียงพอและอุณหภูมิอากาศสูง เช่น ช่วงหน้าฝนหรือหลังฝน โดยเฉพาะเมื่ออุณหภูมิสูงเกินไปจะทำให้แมลงหวี่เพิ่มขึ้น

การปลูกพืชไม่ถูกต้อง ปัจจัตัวอื่นๆ เช่นโรค สภาพดินไม่เหมาะสม การให้ปุ๋ยไม่เหมาะสม ที่สำคัญที่สุดคือการรวมต้นของพืชขวางทางเดินของแมลงศัตรูพืช ซึ่งภายในแปลงปลูกจะทำให้แมลงศัตรูพืชเยอะขึ้นโดยไม่ต้องพาเข้ามา แมลงหวี่จะทำลายพืชที่อยู่ใกล้กัน (หลายครั้งเป็นจุดหรือบริเวณเล็กๆ)

การระบาดของสารเคมี เป็นตัวกระตุ้นให้แมลงหวี่เพิ่มขึ้นได้เช่นกัน การใช้สารเคมีเพื่อป้องกันการระบาดของแมลงศัตรูพืช จึงควรระดับความต้องการการใช้ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ การป้องกันแมลงหวี่ก็ยังมีวิธีหลายช่วยให้การเกิดการระบาดลดลง ซึ่งจะช่วยให้การปลูกพืชได้ผลผลิตที่คุณภาพดี และไม่เสียหายเนื่องจากแมลงหวี่

ผู้ที่ต้องการป้องกันและกำจัดแมลงหวี่จะต้องเดินหน้าไปกับเทคโนโลยีเกตรที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยใช้วิธีการสำรวจภาพและการคัดกรองโดยเทคโนโลยีการแสดงภาพแบบประมวลผลภาพยนตร์ ในขณะนี้มีการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นพิเศษในการทำความสะอาดและกำจัดแมลงหวี่โดยอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและการทำงานต้นทุนต่ำในขณะเดียวกันการใช้สารเคมีในการกำจัดแมลงศัตรูพืชยังคงเป็นทางเลือกที่ดีเช่นเดิม

ดังนั้นการเข้าใจถึงสาเหตุของการระบาดของแมลงหวี่ นั้นจะทำให้เราเข้าใจถึงวิธีป้องกันและกำจัดแมลงหวี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือเทคโนโลยีการเกษตร ที่สามารถตรวจสอบอากาศ อากาศ และสภาพดินก่อนเริ่มปลูกพืชได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วด้วยการใช้เครื่องมือที่มีความสามารถในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมากในการจัดการแมลงหวี่และการจัดการพืชล้มเหลือง ได้ผลที่ดี หรือสามารถลดความเสียหายและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับแมลงศัตรูพืชลงได้เช่นกัน

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button