Q&A

Asean คือ อะไร? ทำไมมันสำคัญกับเรา?

อาเซียน (ASEAN) ย่อมาจากคำว่า สมาชิกสหประชาชาติตลาดเดียว (Association of Southeast Asian Nations) ซึ่งเป็นองค์กรระดับภูมิภาคที่ประกอบด้วย 10 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม ลาว กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย มัลดีฟส์ สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และไทย ทั้งนี้ อาเซียนถูกก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1967 เพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนการร่วมมือกันของประเทศในภูมิภาคต่อหน้าความท้าทายทางเศรษฐกิจ การเมือง และความมั่งคั่ง

ภายในฐานะที่สมาชิกของอาเซียน ประเทศในภูมิภาคสามารถสร้างความสัมพันธ์และการร่วมมือกันได้ในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อการค้าและการลงทุน การพัฒนาอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาท่องเที่ยว การก่อสร้างโลกอาชีวะและความมั่งคั่ง รวมถึงการหาทางแก้ไขปัญหาที่สนใจร่วมกัน เช่น การแก้ไขวิกฤตการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาตในทะเลจีนใต้

นอกจากนี้ อาเซียนยังเป็นสมาคมชุมชนที่มุ่งหวังที่จะสร้างการร่วมมือที่ใกล้ชิดขึ้นในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและเพื่อความเป็นมิตรกันในภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมความมั่งคั่ง การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การป้องกันและระดมทุนสำหรับการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและคู่แข่งกับสินค้าจากต่างประเทศ นอกจากนี้ อาเซียนยังมีการสนับสนุนเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของประเทศในภูมิภาคท่ามกลางความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจส่วนต่างๆ เช่น จีน เกาหลีใต้ อินเดีย และญี่ปุ่น

การเข้าร่วมอาเซียนมีความสำคัญอย่างมากสำหรับประเทศไทย ภายใต้การเข้าร่วมอาเซียน เราสามารถสร้างมาตรฐานขนาดใหญ่บนฐานของความเป็นมิตรและความสามารถในการแข่งขันในภูมิภาค ประเทศไทยยังต้องการตกลงต่อรองให้ค่าผ่านการค้าของเราหมุนเวียนได้ เพื่อสร้างสรรค์การค้าและการลงทุนเชิงนำเข้า-ส่งออกที่มีประโยชน์ใกล้เคียงกับที่ร่วมอาเซียน

อีกทั้ง การเข้าร่วมอาเซียนยังประโยชน์ต่อการสร้างความมั่งคั่งของประเทศไทยโดยตรง เนื่องจากประเทศไทยมีสินค้าและบริการที่ทำมาได้ดี แต่มีการแข่งขันที่เข้มงวด การเข้าร่วมอาเซียนจึงสามารถช่วยให้ประเทศไทยมีโอกาสเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในภูมิภาค ทั้งยังส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการลงทุนมากขึ้นและเพิ่มความมั่งคั่ง นอกจากนี้ เรายังสามารถเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่จะช่วยทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสูงขึ้น

อีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้อาเซียนมีความสำคัญกับเรา คือการเพิ่มความมั่นคงและความเป็นศูนย์กลางทางทหาร การสร้างสัญญาณเชิงกลยุทธ์ที่ดีในการรณรงค์เพื่อการปกครองและความมั่นคงของภูมิภาค

สิ่งที่เป็นไปได้นอกเหนือจากประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและทางข่าวสารทางการเมือง อาเซียนยังสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกและประเทศที่เข้าร่วมมีความเป็นมิตรต่อศาลฎีกาที่ปฏิบัติ การชุมนุมและการส่งเสริมพัฒนาวัฒนธรรมและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาค เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของความสัมพันธ์และความสามารถในการสนับสนุนต่อภูมิภาคทั้งหมดและการบรรลุวัตถุประสงค์ของมนุษย์ทั่วโลก

สำหรับประเทศไทยอาเซียนเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยหลีกเลี่ยงอุปสรรคทางการเมืองและการเจริญเติบโตเศรษฐกิจ และช่วยให้ประเทศไทยเป็นผู้นำและรับใช้ประเทศในภูมิภาค อาเซียนได้ดำเนินการและมีผลการดำเนินงานที่ดีมากมาย อย่างไรก็ตามยังมีช่องว่างอยู่เสมอซึ่งต้องมีการแก้ไข พร้อมกับการพัฒนาระบบการค้าและการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อกันการละเมิดและปัจจัยที่มีนิยามในการป้องกันสิทธิและเสรีภาพ อนึ่งเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาทางอย่างยั่งยืน ดังนั้น การเข้าร่วมอาเซียนไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยจะไม่มีปัญหาใด ๆ แต่เป็นเครื่องมือในการร่วมมือแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับอาเซียนความสำคัญของการร่วมมือในภูมิภาคใหญ่หลายๆ เรื่องไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ การเมือง ปัญหาระหว่างประเทศ เป็นต้น

ในส่วนของการร่วมมือเชิงเมือง เราควรยอมรับว่าการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้เข้ากับข้อกำหนดของเศรษฐกิจโลกต้องการการประสานงานและมีข้อกำหนดทั้งสิ้น เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในทางสุขภาพอย่างมากโดยเฉพาะในเชิงลบ อาเซียนยังเป็นศูนย์กลางสำคัญสำหรับการร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะการร่วมมือเชิงชนบท

ในขณะที่ความมั่นคงในภูมิภาคนั้นเป็นสิ่งที่เป็นนโยบายสำคัญของอาเซียน และประเทศที่มีต่อการต่อต้านอดีตของเขตเสียงต่อสู้ของประเทศนั้นควรจะได้รับการสิ้นสุดในอนาคต อาเซียนได้ดำเนินการเพื่อเป็นแหล่งที่มาของความมั่นคงสุขของภูมิภาคที่มีความเป็นมิตรต่อภูมิภาคใกล้เคียงและความปลอดภัยในทะเลจีนใต้

ในสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการเรียนรู้จากประสบการณ์ของอาเซียน ทำไมต้องเรียนรู้จากอาเซียนอย่างต่อเนื่อง ได้แก่การสร้างความสามารถในการแข่งขันในภูมิภาค การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน การสร้างสัมพันธภาพและการร่วมมือในเชิงประชากรศาสตร์ กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ความมั่งคั่งและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและการการท่องเที่ยว ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่สำคัญต่อการพัฒนาภูมิภาคและประเทศของเรา เพราะว่าเป้าหมายของอาเซียนคือการเติบโตทางเศรษฐกิจ การสร้างสังคมที่มีความยุติธรรมและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการปร

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button