Q&A

FWB คืออะไร? ทำความเข้าใจกันเถอะ

FWB (Friends with Benefits) หมายถึงคู่เพื่อนที่มีเพียงเพื่อนและเพื่อนบ้านใกล้เคียง แต่ก็มีการมีเพศสัมพันธ์กันอย่างสม่ำเสมอ แต่ไม่มีความสัมพันธ์ทางอารมณ์ ไม่มีการแต่งงานหรือมีความผูกพันต่อกัน เป็นคนละกันกับความสัมพันธ์แบบกองถ่าย (One night stand) ที่จะไม่มีการมีความสัมพันธ์เพึ่อยุ่งเกี่ยวกันต่อไป ซึ่ง FWB มักจะมีกฎเกณฑ์การตกลงกันก่อนเพื่อเป็นการกำหนดสิ่งที่สอดคล้องกันโดยทั่วไป ทำให้ผู้ที่เข้าใจในความหมายของความสัมพันธ์นี้จะไม่ต้องสับสนเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ที่มุ่งหวังของกันและกัน

FWB ในปัจจุบันนั้นได้เป็นเรื่องที่เป็นที่นิยมสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการมีความผูกพันต่อกันหรือต้องการความเสมือนเทียบกับการมีแฟน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่มีชีวิตส่วนตัวที่ยุ่งเหยิงหรือไม่เหมาะสมหรือไม่พร้อมในการมีความสัมพันธ์ที่ยาวนาน การมี FWB สามารถบอกได้ว่าเป็นการเรียนรู้และพัฒนาเอกลักษณ์แตกต่างจากตัวเอง ซึ่งจะพาไปสู่การเติบโตและเผชิญหน้ากับสถานการณ์เกี่ยวกับความรักและความสัมพันธ์ต่างๆ

ที่มาของ FWB ก็มาจากกลุ่มเยาวชน ที่ไม่ต้องการมีความผูกพันตัวเองในช่วงผู้ใหญ่ถึงช่วงเบาะแว้ง ไม่อยากมีเวลาให้สำหรับความสัมพันธ์ทางอารมณ์ หรืออาจเกี่ยวข้องกับภาระผูกพันต่อผู้อื่นเนื่องจากการทำงานหรือกิจกรรมต่างๆ มากขึ้นโดยรวม ในปัจจุบันนี้ FWB ก็เป็นสิ่งที่คนให้ความสนใจและสามารถพบได้ในชีวิตประจำวัน

FWB ถือเป็นสิ่งที่เป็นได้ทั้งดีและไม่ดีตามบุคคลแต่ละคน สำหรับบางคนที่มีความพร้อมและเริ่มต้นความสัมพันธ์ดีๆ โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่ออารมณ์หรือการติดแต่งงานในอนาคต ส่วนบางคนอาจจะมีลูกเล่นเข้ามาเกี่ยวข้องกะการมี FWB อย่างเช่นแชทสดหรือข้อความจากกันไปมาอย่างสม่ำเสมอเพื่อเอาชนะความเหงา หรือทำให้ตนเองดูน่าสนใจกับคนอื่นๆ แต่ในระยะยาวก็อาจสร้างภาระหน่วงในจิตใจหรือการช่วยเหลือคนอื่นในความรักและความสัมพันธ์ต่างๆ

การมี FWB ต้องมีกฎเกณฑ์อย่างชัดเจนเพื่อเข้าใจและตกลงกันก่อนเพื่อป้องกันการเกิดความสับสนหรือข้อความที่ผิดพลาดได้ ควรจะเป็นความสัมพันธ์ที่ใช้งบประมาณการใช้ชีวิตส่วนตัว และต้องมีความเข้าใจกันว่ามีแต่เพียงเพื่อนและไม่มีความสัมพันธ์ทางอารมณ์ หรือกำหนดวันและเวลาที่เหมาะสมในการเจอหน้ากันต่างๆ เพื่อไม่ให้มีการแทรกแซงชีวิตส่วนตัวด้วยการเข้ามาเจาะลึก

FWB อาจช่วยให้ผู้ที่มีความต้องการในทางเพศ ไม่ต้องมีความสัมพันธ์ทางอารมณ์และไม่ต้องมีผลกระทบกับการติดแต่งงาน จึงทำให้ชีวิตส่วนตัวมีความเป็นเอกลักษณ์และไม่มีสิ่งที่ผูกพันต่อกัน ผู้ที่มีความเหงาในชีวิตพอวางใจเเละเข้าใจกันถูกต้องมีFWB เพื่อไม่ให้การเหงาโผล่เข้ามาในชีวิตแต่รวมทั้งยังสื่อสารเเละมีความสัมพันธ์แบบมีทั้งอารมณ์และชีวิตส่วนตัว เพื่อกำเนิดความเชื่อมั่นภายในตนเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น

อย่างไรก็ตาม FWB ยังเป็นเรื่องที่อาจทำให้เกิดความสับสนหรือข้อความที่ผิดพลาดได้ ควรคิดหรือปรึกษาเพื่อนหรือผู้ใหญ่ที่ต่อเนื่องก่อนตัดสินใจเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในอนาคต ในกรณีที่ผู้ที่มี FWB เกิดความผิดพลาดในทางเพศ เช่นอุบัติเหตุทางเพศ ควรตั้งใจสูงสุดในการป้องกันอย่างระมัดระวังเพื่อการเป็นผู้รับผลกระทบน้อยที่สุดในทางที่ยังไม่มีความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์

เพื่อความปลอดภัยทางเพศ ควรใช้วิธีป้องกันเพื่อป้องกันการติดเชื้อทางเพศด้วยการใช้ช่องทางปลอดภัย เช่น สายเครื่องคุณภาพและถูกต้อง หรือใช้ยาคุมกำเนิด เพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยทางเพศของผู้ที่มี FWB

FWB ในบางกรณีมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป บางคนอาจเริ่มอยากจะมีความสัมพันธ์แบบมีความหมายหลังจากช่วงระยะเวลาที่ตกลงไว้นานพอๆกัน แต่บางคนก็อาจจะต้องการจบสิ้นความสัมพันธ์ก่อนเพราะการต่อโต้แตกต่างกันเเละไม่เข้าใจกันอย่างดี

สรุปคือ FWB คือความสัมพันธ์ที่มีการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนโดยไม่มีความสัมพันธ์ทางอารมณ์หรือการติดแต่งงาน เพื่อผลิตความเสมือนเทียบกับการมีแฟน ซึ่งควรมีกฎเกณฑ์อย่างชัดเจนเพื่อเข้าใจและตกลงกันก่อนเพื่อป้องกันการเกิดความสับสนหรือข้อความที่ผิดพลาดได้ FWB ช่วยให้ผู้ที่มีความต้องการในทางเพศ ไม่ต้องมีความสัมพันธ์ทางอารมณ์และไม่ต้องมีผลกระทบกับการติดแต่งงาน ซึ่งทำให้ชีวิตส่วนตัวมีความเป็นเอกลักษณ์และไม่มีสิ่งที่ผูกพันต่อกัน แต่ยังสื่อสารเเละมีความสัมพันธ์แบบมีทั้งอารมณ์และชีวิตส่วนตัว เพื่อกำเนิดความเชื่อมั่นภายในตนเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่น

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button