Q&A

วันอัฏฐมีบูชา คืออะไรและมีความสำคัญอย่างไร?

วันอัฏฐมีบูชา คืออะไรและมีความสำคัญอย่างไร?

วันอัฏฐมีบูชา เป็นประเพณีที่มีขึ้นในวันที่ 15 ของเดือนค่ำคืน เดือนที่ 8 ในปฏิทินจันทรคติ โดยเป็นประเพณีที่มีต้นกำเนิดมาจากศาสนาพุทธ และนับว่าเป็นหนึ่งในประเพณีที่มีความสำคัญในวัฒนธรรมไทย

วันอัฏฐมีบูชา จะมีการประกอบพิธีบูชาเทียนพระพุทธเจ้า โดยเรียกว่า “พิธีทอดตัว” นั่นคือการแต่งกายโบสถ์ซึ่งเป็นศาสนาของพุทธศาสนาที่พวกเราทำความรู้จักกันดี โดยเฉพาะเวลาระหว่างเทศกาล วันอัฏฐมีบูชาจะเป็นวันที่มีการจัดอาหารกินแบ่งกันเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองต่อกันอีกด้วย

ความสำคัญของวันอัฏฐมีบูชา มีหลายเหตุผล อย่างเช่น
1. เป็นการเฉลิมฉลองทางศาสนา ซึ่งพูดได้ว่ามีความสำคัญมากที่สุด เพราะเป็นการประดิษฐานความสำนึกให้กับคนไทยว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เป็นอยู่จริงในชีวิตประจำวันของพวกเรา

2. เป็นการสืบทอดวัฒนธรรมไทย และเป็นการรวมตัวของคนไทยที่มีคุณค่าและศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจของวัฒนธรรมและประเพณีไทย

3. เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับคนไทยว่าการกินเทศกาลไม่ได้หมายความว่าต้องโลดโผนอิ่มไม่มีเหล้าเพื่อเฉลิมฉลอง แต่เป็นการจัดให้กินอาหารจิตระหว่างญาติและกันเองเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลอย่างสมบูรณ์

4. เป็นการเยียวยาและปลอบขมความร้อนใจโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งได้มีการเกิดเหตุการณ์รุนแรงในหลายๆส่วนของโลก ทำให้เห็นมุมมองใหม่ๆว่าการเฉลิมฉลองต่อการมีความสุขในชีวิตของพวกเรานั้นมีความสำคัญอย่างแท้จริง

นอกจากเหตุผลดังกล่าวที่ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของวันอัฏฐมีบูชาแล้ว ยังมีความหลากหลายในการจัดฉลองของวันนี้ให้สอดคล้องกับแต่ละภูมิภาค ซึ่งย่อมกล่าวได้ว่า วันอัฏฐมีบูชานั้นมีความหลากหลายมากมายไม่ว่าจะเป็นการเฉลิมฉลองประเพณีดั้งเดิมในลัดดาห์ หรือการแต่งกายงานบวชในชิงช้า หรือการจัดเต็มที่บ้านสรวย แต่ละวิถีวัฒนธรรมและมีลักษณะเฉพาะตัวของตนเอง

ในที่สุด วันอัฏฐมีบูชานั้นถือกำเนิดมานานแล้ว และได้ผ่านการจัดรูปแบบปรับเปลี่ยนเพื่อเหมาะสมกับสภาพสมัย แต่หลักหลังการฉลองประเพณีนี้ก็ยังคงอยู่คือเป็นการเฉลิมฉลองต่อศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีที่สืบสานกันมาโดยไม่เคลื่อนไหวไกลออกไปแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างก็ตาม แม้ว่าในปัจจุบันนี้เราจะมีชีวิตสมัยใหม่ๆมากกว่าผ่านมาแต่ละวัน แต่หากเรายังคงรักษาถือประเพณีของเราได้ไว้ ก็ยังสามารถประทับใจสิ่งเหล่านี้ได้เสมอสำหรับคนไทยคนใดคนหนึ่ง

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button