Q&A

ประวัติส่วนตัวมีอะไรบ้าง ที่ควรรู้ก่อนสัมภาษณ์งาน

การสัมภาษณ์งานเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยให้คุณได้งานที่ต้องการ แต่ก่อนที่จะได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์ คุณต้องเตรียมตัวให้พร้อม และส่วนสำคัญที่ติดตามสำหรับส่วนตัวของคุณมีอะไรบ้าง ต่อไปนี้แนะนำสิ่งที่ควรรู้ก่อนสัมภาษณ์งาน

ประวัติส่วนตัว

ข้อมูลส่วนตัวของคุณเป็นสิ่งที่เริ่มต้นในการเตรียมตัวหางาน เมื่อคุณสมัครงานโดยตรงหรือผ่านทางเว็บไซต์ เจ้าหน้าที่จะต้องมีข้อมูลของคุณ เพื่อศึกษาและตัดสินใจว่าคุณเป็นคนที่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งงานนั้นหรือไม่

ตัวอย่างข้อมูลส่วนตัวที่ทำให้ติดตามได้ง่ายเช่น ชื่อ-สกุล อายุ ที่อยู่ โทรศัพท์ อีเมล สถานศึกษาหรือคุณวุฒิการศึกษา ผลงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน การทำงานในตำแหน่งเดียวกันมาก่อน ด้วยประวัติส่วนตัวที่ครอบคลุมครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะจะมีความเชื่อมั่นในคุณมากขึ้น

ประสบการณ์การทำงาน

ข้อมูลถัดไปที่ต้องระบุต่อนั้น คือประสบการณ์การทำงาน เงินเดือนสำหรับตำแหน่งงานที่คุณสมัคร ส่วนสูงสุดและต่ำสุดของเงินเดือนที่คุณได้รับ และเงินประจำเดือนปัจจุบันของคุณ (หากเป็นการเปลี่ยนงาน) นี่เป็นข้อมูลที่จะช่วยให้รู้ว่าคุณประสบความสำเร็จในอดีตเท่าไหร่ และถ้าคุณมีประสบการณ์การทำงานในสายงานเดียวกันกับตำแหน่งงานที่จะเข้ามาสัมภาษณ์ จะช่วยให้แสดงผลการทำงานได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติ

ผลประโยชน์ของการแนะนำคุณสมบัติหรือความสามารถของคุณเพิ่มขึ้นเมื่อมีการระบุรายละเอียดโดยละเอียด จึงจะช่วยชัดเจนให้เจ้าหน้าที่รู้ว่าคุณมีความรู้ความสามารถสำหรับตำแหน่งงานนั้น งานที่คุณโดนเก่ง รู้ช้าง หรือโปรแกรมอะไรที่คุณมีประสบการณ์ด้านนั้น เป็นต้น

สำหรับนักศึกษาหรือผู้ที่ไม่มีประสบการณ์การทำงาน เทคนิคการระบุคุณสมบัติคือการใช้ความสามารถในการศึกษา โดยการระบุว่าอะไรบ้างที่คุณได้เรียนจากวิชานั้นๆ การมีความสามารถทางด้านภาษา คอมพิวเตอร์ เป็นต้น

ทักษะการทำงาน

นอกจากคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงานแล้ว ทักษะการทำงานเป็นสิ่งหนึ่งที่กำหนดให้คุณติดอยู่กับตำแหน่งงานนั้นๆ ดังนั้นขอบอกให้คุณตั้งคำถามให้ชัดเจนและตรงกับงาน และว่า “ทักษะ” นั้นหมายถึงอะไร ตัวอย่างเช่น ทักษะในการพูด การเขียน การอ่าน การถ่ายแบบสื่อสาร การทำงานเป็นทีม อะไรเป็นต้น

ภาษา

คุณสามารถมีผลการสัมภาษณ์ที่ดีได้หากคุณเลือกใช้ภาษาที่เหมาะสม ซึ่งมักจะเป็นภาษาต่างประเทศ ด้วยเหตุนี้ คุณควรปรับตัวให้เหมาะสมภาพและใช้ภาษาอย่างถูกต้อง เช่นว่าใช้กริยา การมีความสามารถ รวมถึงกริยากับอุปกรณ์ประกอบให้เหมาะสมด้วย การใช้เวลาแปลความหมายของคำอย่างถูกต้อง จัดหา input หรือ research เพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นใจและหลีกเลี่ยงคำผิด

ผลงาน
เมื่อเรายกเรื่องผลงานขึ้นมา มันทำงานได้ทุกครั้งที่คุณต้องการแสดงความเป็นเลิศ เพราะผลงานบอกกล่าวได้ว่าบทบาทของคุณในการทำงานมีความสำคัญเป็นอย่างไร อีกทั้งยังสามารถชัดเจนได้ว่าคุณมีความสามารถและคุณค่าผลิตผลงานเป็นอย่างไร

สุจริต
อย่าลืมถามเกี่ยวกับการทัศนศึกษาที่ขอใช้งานหรืออาจไม่มีเหตุผลที่น่าเชื่อถือ การเป็นจริงและต่อเนื่องมีความสำคัญต่อผลการสัมภาษณ์งานเช่นเดียวกับที่ได้กล่าวไว้ในข้อที่แล้ว และนอกจากนั้น ความสุจริตของเราเองเป็นประโยชน์ที่จะช่วยให้คุณได้งานในอนาคต

สุขภาพและสุขภาพจิต
การเป็นสุขภาพที่แข็งแรงในทางร่างกายและจิตใจนั้น เป็นสิ่งที่น่าติดตามอีกด้วยเพราะเมื่อเรายังไม่แข็งไว้ทั้งสองส่วนนี้ คุณอาจไม่สามารถใช้เวลาทำงานเพียงพอ หรือไม่มีเวลาสำหรับส่วนตัวและการพักผ่อนที่เพียงพอ

สรุป

ในการเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์งาน ทั้งการติดตามข้อมูลพื้นฐาน เช่น ประวัติส่วนตัว ประสบการณ์การทำงาน คุณสมบัติ ทักษะการทำงาน ภาษา ผลงาน สุจริต สุขภาพและสุขภาพจิตตลอดการสัมภาษณ์งาน คำนึงถึงส่วนของตัวบุคคล ประกอบกับการศึกษารายละเอียดของตำแหน่งงานที่จะไปสัมภาษณ์ จะช่วยให้คุณมีความมั่นใจและกล้าหาญขึ้นในการสืบค้นภายในตนเอง ทำให้การสัมภาษณ์งานสำเร็จได้ง่ายขึ้นและได้งานที่ตั้งใจมากขึ้นเช่นกัน

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button