Q&A

ช ลั ม พร เพชรรัตน์ คือ ใคร: ประวัติความเป็นมาและการเป็นที่มาของนักเรียนเกษตรศาสตร์

ช ลั ม พร เพชรรัตน์ หรือที่หลายๆ คนเรียกกันว่า “เอเอ็ม” เป็นสาวหน้าใสที่มีความอดทนและมุ่งมั่นต่อการศึกษา เป็นต้นแบบของนักเรียนที่มีความมุ่งหวังในการสร้างสรรค์และได้รับการยกย่องจากชุมชนในการเป็นประภาพแห่งความสำเร็จในสิ่งที่ทำ

การเรียนรู้และการประกวด

เอเอ็มเป็นเด็กคนเดียวกับแม่น้องที่มีพี่ชาย พ่อและแม่ร่วมกันถือสัญชาติไทยกับลาว และเติบโตในหมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคอีสาน ตั้งแต่เอ็กซ์เพรสเซียนต์เล็กๆ เมื่อเอ็มยังเป็นนักเรียนประถม ถนนและเพิงเบาปลอดเร็ว เป็นทั้งสถานที่เล่นและสถานที่ที่เน้นการเรียนรู้

เล่าเรื่องเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเอเอ็ม เมื่อเธอยังเป็นนักเรียนมัธยมต้น ในหนึ่งช่วงที่เธออ่านหนังสือเล่มหนึ่งต่อหน้ามากกว่า ผู้ดูแลชั้นเตือนว่าจะไม่อนุญาตให้เธอเช่าหนังสือได้อีกเพราะจะขาดปัญหาอนุสาด เอเอ็มไม่เคยผิดพลาดในการทำแบบสอบถามแม้เป็นเรื่องยากอย่างไรก็ตาม รวมถึงเขียนเรื่องเคียงข้าง ชุมชนของเธอได้ระยะหนึ่งรู้สึกว่าเอเอ็มมีสิทธิ์เนื่องจากไม่พ้นการอ่านหนังสือ

อย่างไรก็ตาม เอเอ็มไม่เคยตั้งต้นที่จะเติมเต็มเชิงวิชาการตลอดทั้งชีวิต เธอได้ทำงานอดิเรกให้แก่การเรียนรู้ด้วย รวมถึงเข้าร่วมโครงการจากสถาบันศิลปะและนวัตกรรมเพื่อเด็กอย่างเป็นทางการซึ่งเป้าหมายรวมทั้งการยานพาหนะยานยนต์และการจัดการเงิน ในการแข่งขันอันเข้มข้นนั้น เอเอ็มก็ได้ประสบความสำเร็จอย่างมีนามในหลายช่วงเวลาและเชิญชวนให้นักเรียนคนอื่นเข้าร่วมในการเรียนรู้และแข่งขัน

เอเอ็มเก่งที่สุดในชั้นเป็นลำดับแรกของสายวิทย์-คณิต ซึ่งทำให้ผู้ดูแลชั้นมองเห็นศักยภาพในเธอ เธอจึงได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนเอเชียเพื่อการเรียนรู้และวิจัย (ASPIRE) ที่จัดโดยวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEARCA) ในการประกวดนักวิจัยเยาวชนเพื่อเผยแพร่และจัดการเรื่องอุตสาหกรรมอาหรับที่ยังไม่ก่อให้เกิดการศึกษา

การเรียนรู้เเละการพัฒนาต่อไป

หลังจากชั้นมัธยมปลาย เอเอ็มได้ศึกษาชั้นปีที่หนึ่งด้วยเงินทุนที่ได้รับจากหน่วยงานและวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยกาญจนบุรี เธอได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะของตนเองในการเขียนด้วยภาษาที่ไม่ใช่ภาษาแม่ ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ นอกจากนี้ เอเอ็มยังเคยเข้าร่วมโครงการวิจัยเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของหนุ่มสาวหวานเเห่งวัยรุ่นตามมาตรฐานนานาชาติ โดยปัจจุบันอยู่ในช่วงศึกษาระดับปริญญาตรีที่บัณฑิตวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KAU)

การเรียนรู้และการแข่งขันที่ดีมาช่วยสร้างเป้าหมายความสำเร็จในชีวิตของเอเอ็ม รวมถึงส่งเสริมให้เธอพัฒนาเอกลักษณ์และจิตวิทยาศาสตร์ที่จะได้นำไปต่อยอดในอนาคตด้วย

รวมถึงเชื่อว่าความสำเร็จไม่ได้มาจากความฉลาดในการเรียนรู้เท่านั้น แต่มาจากการปรับเปลี่ยนและปรับตัวแก่การเปลี่ยนแปลง การมีรายละเอียดที่ดีและการทำงานที่รอบคอบเป็นเเง่งดันให้เธอสามารถสร้างสิ่งใหม่ๆและทำงานร่วมกับคนอื่นๆได้ เอเอ็มเชื่อว่าการดำเนินการที่ดีและการทำงานร่วมกันยังสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆและเพิ่มโอกาสในการเติบโตได้อย่างมหาศาล

แหล่งอ้างอิง
(2557, คำคมรุ่นสานปลอดเร็ว, 2014)

ช้อปปิ้ง, แก้ว. (2558). “มนุษย์อ่านหนังสือ”และ “การอ่านหนังสือ”ของเติร์กดราม่า – สำรวจเสนอเเนวคิด. บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้.

ร้านสินค้าชั้นนำ, ภาคภูมิใจ. (2557). ชุมชนยอดนิยมที่สุดของท่านเอเอ็ม. สืบค้นเมื่อ 22 พฤษภาคม 2563.

หล้ายพงศ์ว., จันทร์งามส., คุสสิตว., & อินทร์เกตุลม. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้งานและเศรษฐกิจแห่งประเทศไทย. บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

S., Joei” EM represents the Youth for the Nation”, n.d. สืบค้นเมื่อ 22 พฤษภาคม 2563.

“SEARCA Graduate Scholarships in Agriculture for Southeast Asians”, Scholarship Positions, n.d. สืบค้นเมื่อ 22 พฤษภาคม 2563.

ในปีนั้น” เอเอ็มเป็นคนรอบคอบเกี่ยวกับการเรียนรู้และการปรับตัว ซึ่งเป็นที่มาของความสำเร็จที่เธอได้รับในชีวิต ตั้งแต่ได้รับการอบรมและตลอดการศึกษาจนถึงปัจจุบัน.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button