Q&A

การเลือกซื้อหน้ากาก อนามัยที่เหมาะสม

การเลือกซื้อหน้ากากอนามัยที่เหมาะสม

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ทำให้ความสนใจของผู้คนต่อการสวมหน้ากากเพื่อป้องกันการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสที่รุนแรงขึ้น เช่น การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสออกซ์ฟอร์ด ในปี 2003 และการแพร่ระบาดของไวรัสอีบอลาในปี 2014 ในช่วงเวลาเหล่านี้ หน้ากากอนามัยมีความสำคัญอย่างมาก ในบทความนี้เราจะสนทนาเกี่ยวกับการเลือกซื้อหน้ากากอนามัยที่เหมาะสม

การเลือกซื้อหน้ากากอนามัย

หน้ากากอนามัยมีหลายแบบเช่น หน้ากากกรองอนุภาค (N95) หน้ากากพลาสติก (วาล์วหรือไม่มีวาล์ว) และหน้ากากผ้า การเลือกใช้หน้ากากอนามัยที่เหมาะสมจะช่วยลดความเสี่ยงในการสัมผัสกับเชื้อไวรัส ผ่านทางคลองเสียงหรือคลองสารสกัดที่มีในน้ำลึกที่มีอยู่ในอากาศ

1. หน้ากากกรองอนุภาค (N95)

N95 หรือหน้ากากกรองอนุภาคซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการสัมผัสกับเชื้อไวรัส เช่น COVID-19 วิชาชีพทางการแพทย์ และกองทุนมหาชนของรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาแนะนำให้ใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่อยู่ใกล้กับคนที่ติดเชื้อ หรืออยู่ในสถานการณ์ที่มีแหล่งเชื้อไวรัสมาก โดยหน้ากากซีบร้านจำหน่ายเริ่มจาก 500 บาทขึ้นไป

2. หน้ากากพลาสติก

หน้ากากพลาสติกเป็นหน้ากากที่มีวาล์วหรือไม่มีวาล์ว ที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยลดการหายใจและป้องกันการสัมผัสกับเชื้อไวรัส หน้ากากพลาสติกไม่ได้ต้านทานและไม่ป้องกันจากเชื้อไวรัสเท่าที่ N95 ทำได้ ดังนั้น การใช้ชนิดนี้ถือเป็นตัวเลือกสำหรับผู้ที่ไม่ได้อยู่ใกล้กับคนที่ติดเชื้อ หรืออยู่ในสถานการณ์ที่มีแหล่งเชื้อไวรัสน้อย

3. หน้ากากผ้า

หน้ากากผ้าเป็นการเลือกสำหรับทั่วไป ผู้ใช้เลือกที่จะสวมหน้ากากผ้าหรือถัวเถียวพันตัว การป้องกันจากเชื้อไวรัสที่ใช้งานเหมือนกันกับหน้ากากพลาสติก แต่ความสามารถในการกรองน้อยกว่า N95 ซึ่งอาจทำให้เข้าสู่อันตรายกับภาพรวม

แนะนำในการเลือกสมราคา

เมื่อเราเลือกซื้อหน้ากากอนามัย ควรคำนึงถึงคุณภาพและราคาด้วย หน้ากาก N95 มักมีราคาสูงสุด ในขณะที่หน้ากากพลาสติกไว้ในช่วงราคากลาง บางครั้งเชื้อไวรัสอาจตกผลต่อคุณภาพของหน้ากากอนามัย เช่น ความเปียกชื้น การเพิ่มขนาดของหน้ากาก และการชำรุดในส่วนของวาล์ว การตัดสินใจในการเลือกสัมผัสหน้ากากอนามัยทำได้โดยใช้ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตหรือถามคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา

สรุป

การใช้หน้ากากอนามัยเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยป้องกันการติดเชื้อจากเชื้อไวรัส COVID-19 การเลือกซื้อหน้ากากอนามัยที่เหมาะสมยังเป็นเรื่องสำคัญในการป้องกันการติดเชื้ออย่างมาก หน้ากาก N95 ถือเป็นชนิดที่มีประสิทธิภาพสูงสุด แต่ราคาก็สูงมาก หน้ากากพลาสติกเป็นตัวเลือกสำหรับสถานการณ์ที่แหล่งเชื้อไวรัสน้อยและหน้ากากผ้าก็เหมาะสมในตัวเลือกที่ประหยัดต้นทุน ดังนั้นการตัดสินใจสัมผัสหน้ากากอนามัยควรคาดคะเนถึงปัจจัยต่างๆก่อนเลือกซื้อเพื่อป้องกันการติดเชื้ออย่างมากที่สุดในสถานการณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button