เปิดเผย! เข็มทิศจากจีนที่ผลิตในระยะแรก ถูกเผยแพร่ในยุโรปโดยใคร?

เมื่อเราเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ของโลก จีนมักจะมีบทบาทอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการค้นพบพรมแดนจีน-ฝรั่ง การกระจายสมองจากจีนไปยังโลก หรือการเผยแพร่ประเพณีและวัฒนธรรมที่มีต้นกำเนิดมาจากจีน และเมื่อเราพูดถึงเทคโนโลยี จีนยังคงเป็นชาติใหญ่ที่คิดค้น และผลิตเทคโนโลยีอันทรงประสิทธิภาพที่จะเปลี่ยนแปลงโลกอย่างต่อเนื่อง ตามมาด้วยเทคโนโลยีเข็มทิศ (Compass) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการหาทิศทาง ผู้จีนคิดค้นและพัฒนาขึ้นมาอย่างเป็นทางการเมื่อประมาณ 2,000 ปีก่อน และการใช้งานเข็มทิศได้ส่งผลต่อการเดินทางและการค้าขายในยุโรปและโลกตะวันตก โดยเฉพาะในยุคศตวรรษที่ 15-16

เมื่อนักประวัติศาสตร์พูดถึงเข็มทิศและประวัติศาสตร์ของเทคโนโลยี นักวิชาการและนักเขียนหลายคนจะคิดถึงชื่อของนักโบราณคดีอังกฤษชื่อดัง Sir Christopher Wren ผู้ทำคดีเรื่องเข็มทิศในปี 1657 ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้คิดค้นเบื้องต้นของเข็มทิศ แต่ความจริงที่ว่า “เข็มทิศ” และการใช้งานของมันได้มีการเผยแพร่ในยุโรปเมื่อก่อนจากจีน ซึ่งการที่เข็มทิศถูกนำมาใช้งานในยุโรปไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความสามารถและความมีสติปัญญาของผู้ยุโรปเอง แต่เป็นผลมาจากการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการค้าขายระหว่างจีนกับยุโรป ซึ่งกำเนิดเป็นกระบวนการค้นพบแนวโน้มของการแลกระบบ การขนส่ง รวมถึงเทคโนโลยี

ในปี 2007 มัธยมศึกษาปีที่ 6 ของสหรัฐอเมริกาได้จัดทำโครงการเรียนการจัดทำความเข้าใจประวัติศาสตร์ของโลก ซึ่งได้สรุปไว้ว่าการเผยแพร่เข็มทิศสู่ยุโรปเป็นผลมาจากการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการค้าขายระหว่างจีนกับยุโรป ด้วยความตั้งใจที่จะพิสูจน์ว่า การคิดค้นและการผลิตของเข็มทิศไม่ได้เกิดขึ้นจากการเรียนรู้หรือการสร้างสิ่งใหม่ในยุโรป แต่ในความเป็นจริงแล้ว ประวัติศาสตร์พบว่าเข็มทิศได้ถูกนำไปใช้งานในยุโรปมาก่อนกระทบกับสิ่งที่บันทึกไว้ในบันทึกประวัติศาสตร์

จากการวิจัยประวัติศาสตร์ คณะนักประวัติศาสตร์และนักประชาสัมพันธ์ของจีนได้โปรดเกล้าศึกษาผลงานของผู้จีนที่ชื่อ “Wan Ji Xing Lun” ซึ่งเป็นเอกสารเกี่ยวกับการผลิตอัลกอริทึมของเข็มทิศในยุคแห่งราชวงศ์สุน (581-618) และเปิดเผยข้อมูลว่าการผลิตเข็มทิศได้เริ่มต้นในยุคราชวงศ์ฮันโด้นการ์เมื่อประมาณ 200 ปีก่อนคริสตกาล โดยด้านหลังของเข็มทิศจะทำจากเหล็กจีนเหล็กหนักโลหะและโลหะอื่น ๆ ในขณะที่ด้านหน้าของเข็มทิศจะถูกเคลือบสีสรรพคุณ

กระบวนการผลิตเข็มทิศในจีนนั้นยังคงสำคัญมากๆ ในปัจจุบัน แม้ว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่จะได้รับความสำคัญมากขึ้น แต่เข็มทิศยังคงเป็นเครื่องมือที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในงานก่อสร้าง การเดินทาง และการปรับองค์กร และยังนักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของด้านเทคโนโลยีเช่นเดียวกับเข็มทิศ ที่วิสัยว่าเป็นสิ่งต่อไปนี้ที่จะต้องดำเนินต่อไปในอนาคต

ในปัจจุบัน เรายังคงใช้เข็มทิศในชีวิตประจำวันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นการเดินทาง อุตสาหกรรมการขนส่ง หรือการเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยว ทั้งนี้ในยุคสมัยที่มีเทคโนโลยีอย่างขึ้นมือนำเข้ามาจากต่างประเทศและมีการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง แต่เข็มทิศก็ยังอยู่ที่นี่อยู่ที่เดิมและยังคงบอกทิศทางเหมือนเดิม

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button