Name

สู่สมยสืบราชสำนักกับการเปลี่ยนชื่อเฟส

ในช่วงเดือนตุลาคมของปี พ.ศ. 2563 ทางโลกโซเชียลมีเดียชั้นนำอย่าง Facebook ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อครั้งใหญ่ของบริษัทและแพลตฟอร์มสำหรับผู้ใช้งานลิขสิทธิ์รายใหญ่อย่าง Instagram และ WhatsApp โดย Facebook จะเปลี่ยนชื่อเป็น Meta ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความหมายที่มองในมุมมองของบริษัทเพื่อเปลี่ยนแปลงในการตอบสนองต่อการเติบโตและพัฒนาธุรกิจในอนาคต

Meta เป็นคำศัพท์ใหม่ที่มีความหมายว่า “คนและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกันในโลกเสมือน” (People and devices connected in a virtual world) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแยกประเภทเทคโนโลยีที่เรียกว่า Metaverse หรือโลกเสมือน ที่สามารถสร้างหรือสร้างสรรค์ได้โดยเรียลไทม์และเชื่อมกันผ่านอินเทอร์เน็ต ด้วย Meta เป้าหมายของ Facebook คือการสร้างประสบการณ์ต่อเนื่องตลอดจนเปิดโอกาสให้กับผู้ใช้งานในการเข้าถึงกิจกรรมต่าง ๆ และเพื่อช่วยการเชื่อมต่อกับผู้อื่นในโลกเสมือนโดยมีแบบทางการและการทำงาน

นอกจากนี้ Facebook ได้เปิดเผยแผนการลงทุนสำหรับ Metaverse เพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่องทางด้านเทคโนโลยีปัจจัยชีวิตรอบตัว เช่น การใช้งานระบบ VR/AR (Virtual Reality/Augmented Reality) และต่อยอดจากซอร์ฟแวร์ Oculus VR ซึ่งเป็นซอร์ฟแวร์ที่ Facebook ได้ซื้อกิจการมาแล้ว

Metaverse นั้นเป็นเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาของมนุษย์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 โดยในช่วงเวลานี้ยังไม่มีองค์กรใด ๆ ที่ปฏิบัติงานในกลุ่ม Metaverse Layout ดังนั้น Facebook เลือกที่จะเป็นการฝึกอบรมและเรียนรู้การตระหนักสติ และการปรับปรุงทักษะต่าง ๆ ในมุมมองของเทคโนโลยีเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับที่จะเชื่อมต่อกับ Metaverse ในอนาคต

แต่ก็มีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่บางคนว่า Facebook เปลี่ยนชื่อเพื่อหลอกลวงการวินิจฉัยการรุกรานที่สองของบริษัทของแพลตฟอร์ม โดยที่บริษัท Facebook ได้พบกับความสำคัญในการหาวิธีการหลีกเลี่ยงการสร้างสิ่งที่ตีความว่าเป็นต้นแบบที่อาจทำให้มีการลักไก่ระหว่าง และให้มลพิษกับผู้ใช้งานเช่นเดียวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต

แต่ก็มีรายงานการวิจัยที่ยืนยันว่า การเปลี่ยนชื่อนั้นไม่มีผลต่องบวชภาพหรือการส่งผลกระทบใดๆ แก่ผู้ใช้งาน และไม่มีการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์กับแพลตฟอร์มอื่น ๆ เช่น Instagram และ WhatsApp ที่เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท นอกจากนี้ Facebook ยังไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ใช้งานที่สร้างความสับสนในไลน์ของประวัติศาสตร์ และไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือข้อมูลผู้ใช้งานในแพลตฟอร์ม

สรุปแล้ว Facebook ได้แจ้งว่าการเปลี่ยนชื่อเป็น Meta นั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจหรือแผนการลงทุนสำหรับอนาคตเท่านั้น โดยมีเป้าหมายสำคัญที่จะเป็นการพัฒนา Metaverse และพัฒนารูปแบบการใช้งานโซเชียลมีเดียให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อช่วยชีวิตผู้ใช้งานในอนาคต ขอแนะนำให้ผู้ใช้งานเข้าใจด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องและไม่พึงกลัวว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของแพลตฟอร์มเดิมที่จะส่งผลกระทบต่อการใช้งานและส่วนตัวของผู้ใช้งาน

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button