Q&A

GT200 คืออะไร? การทำงานและอุปกรณ์การสั่งงานอย่างละเอียด

GT200 คืออะไร? การทำงานและอุปกรณ์การสั่งงานอย่างละเอียด

GT200 เป็นเครื่องมือการตรวจหาของเสพติดที่มีการใช้งานมากในหลายประเทศทั่วโลก เครื่องมือนี้มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ช่วยให้สามารถตรวจหาสารเสพติดได้มากขึ้น เรื่องนี้สร้างความสงสัยและบทวิจารณ์จากกลุ่มผู้ใช้งานว่ามีความมั่นคงสูงพอที่จะเทียบเท่าเครื่องมือทางการแพทย์ เป็นต้น

GT200 นั้นมีอุปกรณ์การสั่งงานอย่างละเอียด มีการติดตั้งเซ็นเซอร์ขนาดเล็ก ช่วยให้สามารถตรวจจับกลิ่นของสารเคมีได้ และนำไปประมวลผลที่หน่วยความจำภายใน เพื่อส่งเสียงไปยังหูผู้ใช้งานว่าพบสารเสพติดหรือไม่ และบอกผลว่ามีอยู่จุดไหนของบริเวณที่ใช้เครื่อง GT200

การทำงานของ GT200 คือ ในขณะที่ผู้ใช้งานนำ GT200 เข้ามาตรวจหาสารเสพติด มืออาชีพที่ใช้งาน GT200 จะนำเครื่องมาสแกนบริเวณที่ขอให้ตรวจหา โดยมีการตั้งค่าและจัดการชนิดของสารเคมีที่ต้องการหา เทียบกับหลักฐานหรือสิ่งของที่ต้องการตรวจหาและดำเนินกิจกรรมตามบริบท และทำการบันทึกผลการตรวจหาไว้บนเครื่อง

สำหรับผู้ใช้งาน GT200 ควรรู้จักด้วยการทำงาน ซึ่งมีแบบอธิบายดังต่อไปนี้

1. การตรวจหาด้วยกลิ่น : GT200 มีเซ็นเซอร์สำหรับรับสัญญาณกลิ่น ช่วยให้กลิ่นจากสารเคมีที่แปลกประหลาดสามารถตรวจจับได้

2. การตรวจหาด้วยน้ำหนัก : GT200 สามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักได้ โดยใช้เซ็นเซอร์สำหรับวัดน้ำหนัก

3. การฉายแสง : GT200 ทำการฉายแสงเพื่อโชว์เกณฑ์ของสารเข้าร่วมกับกลุ่มทดลอง

ผู้ใช้งาน GT200 ต้องเข้าใจว่าเครื่องมือนี้ไม่ให้ค่าสถิติสูงในขณะที่ทำการตรวจหาของเสพติด แต่จะเป็นเพียงการตัดสิ่งที่แล้วและไม่ใช้งาน การตัดสิ่งบางสิ่งที่มีกลิ่นหรืออยู่ในเครื่องปุ่มควบคุม
การตรวจหาของเสพติดด้วย GT200 ไม่ได้รวมถึงการทดสอบตัวอย่างเพื่อพิสูจน์ว่ามีสารเสพติดอยู่จริง แต่การใช้ GT200 เพื่อช่วยให้ผู้ถูกต้องสร้างความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่เห็น เห็นหรือได้ยิน และไม่ใช่การทดสอบทางสิ่งแวดล้อม

อุปกรณ์การสั่งงานของ GT200 ประกอบไปด้วยบอร์ดวงจร แอลซีดีและถ่านแบบลิเธียมโครงสร้างพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ ทำให้สามารถติดตั้งและใช้งานได้ในบริเวณที่ไม่มีไฟฟ้ารวมถึงภายในซอกบ้าน, กระเป๋าเดินทางและห้างสรรพสินค้า หลังจากที่ผู้ใช้งานใช้ GT200 ตรวจหาสารเสพติดเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถส่งผลการทดสอบไปยังกลุ่มผู้สนใจได้ และรับคำปรึกษาการใช้งานเครื่องมือนี้ได้ด้วย

ในปัจจุบันมีบางแหล่งรายงานของผู้ใช้ว่าเครื่องตรวจหาด้วยกลิ่นของ GT200 มีปัญหาทางวิศวกรรมเกี่ยวกับมาตรฐานการทดสอบและการวัด เครื่องขนาดเล็กซึ่งใช้สายสัญญาณเทียบกับเครื่องเทสต์ท่อน้ำ มีข้อจำกัดที่ไม่สามารถสื่อสารกับผู้ใช้งานอื่นระหว่างการทำงานเยอะเท่ากับเครื่องมืออื่น ดังนั้น GT200 คืออะไร? การทำงานและอุปกรณ์การสั่งงานอย่างละเอียด ถือเป็นเครื่องมือที่ต้องการความรู้และการประยุกต์ใช้งานเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม หากนำมาใช้งานอย่างถูกต้อง GT200 สามารถช่วยปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจหาของเสพติดและมีประสิทธิภาพสูงเทียบเท่าเครื่องมือที่มีอยู่ในท้องตลาดได้.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button