Q&A

เตรียมตัวกัน Y2K คืออะไร? (Preparing for Y2K: What is it?)

สิ้นปี 1999 เกิดเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงโลกไปอย่างมหาศาล นั่นคือเหตุการณ์ที่เรียกว่า Y2K หรือ Year 2000 ซึ่งคอมพิวเตอร์และระบบความเชื่อมโยงทางเทคโนโลยีของโลกทั้งหลายถูกระบบโดยลำบาก พื้นฐานของการเกิดปัญหาเกี่ยวกับ Y2K คือการใช้งานตัวเลขในคอมพิวเตอร์ที่มีสายตายตัว โดยในเมื่อเราเข้าสู่ปีใหม่แล้ว ตัวเลขที่ใช้ในการกำหนดเวลา หรือ timestamp ในระบบคอมพิวเตอร์จะกลายเป็น 00 ซึ่งอาจส่งผลให้คอมพิวเตอร์เข้าใจว่าเราอยู่ในปี 1900 แทนที่จะเป็นปี 2000 ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นพื้นฐาน

แม้ว่าปัญหา Y2K เกี่ยวกับตัวเลขจะไม่เป็นอะไรน่ากลัวจริง ๆ แต่เรื่องนี้กลายมาเป็นซีนที่แยกแยะออกไปจากภาวะหนี้สินที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน คอมพิวเตอร์ที่ใช้กันอย่างกว้างขวางมีการชื่อมต่อกันอย่างหลากหลายเกี่ยวกับการทำงานของธุรกรรมการเงินและธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งซึ่งปัญหาเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของตัวเลขนี้สามารถส่งผลอย่างกว้างขวางได้

ที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของความเชื่อมโยงระหว่างอุปกรณ์โทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ โดยเครื่องมือทางด้านช่างไฟฟ้าจำเป็นต้องถูกปรับปรุงให้เหมาะสมกับโลกที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการสื่อสารต่าง ๆ ที่ทำมาโดยใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งถ้าหากไม่ปรับปรุงตามที่เหมาะสมอาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของโลกในทั้งช่วงเวลา

การเตรียมตัวกัน Y2K ประสบความสำเร็จ

เยอร์โร โคเบ็ต (Jerome Robert Corsi) นักวิชาการจากอเมริกาได้เริ่มแนะนำให้เตรียมตัวกัน Y2K ไว้ตั้งแต่ปี 1996 โดยส่งเสริมให้องค์กรต่าง ๆ ในโลกเตรียมตัวกันเช่นเดียวกัน การเตรียมตัวโดยฝ่ายธุรกิจส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มทิ้งเลิกทิ้งระบบที่ใช้ส่งผลหนักหน่วงกับปัญหา Y2K และมีการปรับปรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมกับโลกในยุคที่อยู่ในปี 2000

เมื่อเราเข้าสู่ปี 2000 ปัญหาที่เกี่ยวกับ Y2K ถูกแก้ไขได้อย่างสมบูรณ์เรียบร้อย ไม่ได้เกิดภัยคุกคามใด ๆ ที่ผู้คนกลัวมาก่อน และพ้นจากการไม่แน่นอนของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน แน่นอนว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของภาพยนตร์สปลัง แต่ความแม่นยำและเทคโนโลยีที่ใช้งานอย่างเหมาะสม ทำให้ทุกอย่างประสบความสำเร็จได้อย่างเต็มที่

สรุป

การเตรียมตัวกัน Y2K เป็นการที่ผู้คนต้องร่วมมือกันเอาชนะปัญหาทางเทคโนโลยีที่สำคัญอย่างหนึ่ง ทั้งๆ ที่มีความไม่แน่นอนมากมายเกี่ยวกับหลายๆ อย่าง ผู้คนได้ทำงานร่วมกันในการยกระดับความแม่นยำของเครื่องมือของเรา อุปกรณ์และเทคโนโลยี และการปรับปรุงระบบการทำงาน เพื่อให้โลกสามารถเข้าสู่ปี 2000 ได้อย่างปลอดภัยและประสบความสำเร็จ โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการพลิกลำเอียงใดๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างไม่อาจคาดหมาย

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button