Q&A

6 มีนาคม 2566 คือ วันอะไร? เรารู้จักประวัติศาสตร์วันนี้

วันที่ 6 มีนาคม 2566 หมายถึงวันที่มีความสำคัญสำหรับประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นวันที่ถือว่าเป็นวันประวัติศาสตร์ของประเทศ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการกำหนดชื่อราชวงศ์และเมืองหลวงของประเทศ เป็นเหตุผลที่ทำให้วันที่ 6 มีนาคม 2566 เป็นวันสำคัญที่เราต้องรู้จักและสิ่งที่จำเป็นต้องรู้ในวันนี้ถือว่ามีอยู่หลายอย่าง

เริ่มจากประวัติความเป็นมาของวันนี้ จุดเริ่มต้นของวันที่ 6 มีนาคม เกิดจากการประกาศราชกิจจานุเบกษาที่เป็นการแสดงเนื้อหาสำคัญในการกำหนดชื่อราชวงศ์ การประกาศนี้ถูกดำเนินการในวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2325 ซึ่งปัจจุบันตราบใดที่กำหนดชื่อราชวงศ์ที่สมบูรณ์กันอยู่ในประเทศไทย จะต้องมีการอ้างอิงถึงวันที่นี้ทุกราชวงศ์แต่ละครั้ง

นอกจากนี้ วันที่ 6 มีนาคม ยังเป็นวันที่มีความสำคัญและมีมานานมากกว่าการกำหนดชื่อราชวงศ์เพียงอย่างเดียว แต่ยังได้มีขั้นตอนอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการกำหนดและเปลี่ยนแปลงชื่อเมืองหลวงของประเทศไทย ในอดีต สมัยกรุงศรีอยุธยา เมืองหลวงจะเปลี่ยนตามราชสมบัติของกษัตริย์ที่ค้นพบมาใหม่ ๆ เมื่อถึงราชวงศ์รัชกาลที่ 3 ของสยาม ทรงสมัครสมานได้กำหนดให้เมืองหลวงเปลี่ยนชื่อเป็นกรุงเทพมหานคร และบนพิมพ์ราชกิจจานุเบกษาครั้งที่ 1 ฉบับที่ 32 ในวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2325 ให้กำหนดให้ชื่อเมืองหลวงเป็นกรุงเทพมหานครถาวร ซึ่งเมื่อต่อมาในปี พ.ศ. 2471 จึงได้จัดทำความเป็นอย่างแรงเพื่อให้เกิดการเรียกเมืองหลวงชื่อเดียวกันไปทั้งสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม วันที่ 6 มีนาคม ยังมีความสำคัญไม่ใช่แค่สื่อกำหนดชื่อราชวงศ์และเมืองหลวงเท่านั้น เพราะบนพิมพ์ราชกิจจานุเบกษาครั้งที่ 1 ฉบับที่ 32 ยังได้กำหนดวันที่นี้ให้เป็นวันที่ผ่านมาของนโยบายครั้งรอบของรัฐบาลสยามอันเนื่องมาจากการปรับปรุงระบบการเมืองในสมัยสมเด็จพระนางสาวสุพจน์ จุฬาภรณ์ฯ ในปี พ.ศ. 2471 โดยเป้าหมายหลักของนโยบายครั้งรอบนี้คือการปรับปรุงระบบการศึกษาและการแข่งขันในเชิงกีฬา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างจำนวนประชากรที่มีคุณภาพในทุกภาคส่วนของประเทศ

นอกจากนี้ ในวันที่ 6 มีนาคมแต่ละปี ยังเป็นวันสำคัญในแง่ของเทศกาลชาวพุทธ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย จุดเริ่มต้นของการเฉลิมฉลองวันนี้ได้เกิดจากการจัดงานบวมพระบรมราชานุญาต ในวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2477 นั่นก็คือวันที่สมเด็จพระนางสาวสุพจน์ จุฬาภรณ์ฯ ถวายพระพรออกจากสมัยธนบุรีและเข้าสู่สมัยรัชศึก ซึ่งเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้วันนี้กลายเป็นวันสำคัญในแง่ของเทศกาลและการระลึกถึงประวัติศาสตร์ของบ้านเมือง

อย่างไรก็ตาม การระลึกถึงประวัติศาสตร์ในวันที่ 6 มีนาคม ยังสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนได้อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นความมุ่งมั่นในการพัฒนาอาชีพและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หรือการรักษาความไว้วางใจและภูมิใจในประเทศและสิ่งแวดล้อมรอบตัว เพียงแค่รู้จักและระลึกกันในวันที่ 6 มีนาคม แล้วเราก็จะพร้อมที่จะต่อจัดการทุกกายสิทธิ์ของเราอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระเบียบดีที่สุด

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button