Q&A

การแสดงปิงปอง โชว์ เสมือนเป็นอะไร?

การแสดงปิงปอง หรือ Ping Pong Show เป็นการแสดงที่เป็นที่รู้จักกันดีในประเทศไทยและทั่วโลก โดยการแสดงนี้จะนำเสนอเบื้องหลังการเล่นปิงปอง แต่จะได้เสริมสร้างด้วยการแสดงสะดุดตา ที่บางครั้งอาจเกินขอบเขตของหน้าตาของชนิดของการแสดงที่ใช้กันในท้องตลาด

การแสดงปิงปองเริ่มขึ้นมาในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 (ค.ศ. 1967) เล่าว่าในวันหนึ่ง มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้มาแวะเข้าสู่ร้านกาแฟบางรัก ซึ่งเป็นหนึ่งในห้างสรรพสินค้าชื่อดังของกรุงเทพมหานคร พร้อมกับนักปิงปองบางคนช่างการเล่น ที่มีอะไรแปลกใหม่เกี่ยวกับการใช้ตราปิงปองขนาดใหญ่ในการละเล่น นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเคยเอ่ยว่า “มันดูเหมือนว่าจะแอ๊บ” (It looks like Absurd) จากนั้นผู้จัดการของร้านกาแฟแวะเข้าไปสังเกตการณ์การแสดงของนักปิงปองเหล่านี้และคาดการณ์ว่า การแสดงนี้จะมีความน่าสนใจและเป็นกิจกรรมที่จะเสริมสร้างสถานภาพของร้านกาแฟดังหลังจากนั้น

หลังจากนั้นการแสดงปิงปองเริ่มเป็นที่รู้จักในกลุ่มนักปิงปองในประเทศไทย โดยเฉพาะในช่วงปี พ.ศ. 2520 – 2530 การแสดงนี้ก็กลายเป็นที่รู้จักในตลาดท่องเที่ยวเป็นที่นิยมในท้องตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ผ่านมาและนักท่องเที่ยวต่างชาติ

เมื่อการแสดงปิงปองเริ่มแพร่หลาย พบว่ามีการใช้ชนิดของการแสดงอื่นเข้ามาในการเสริมสร้างความน่าสนใจ อย่างเช่น การแสดงแม่น้ำสาคร(คนซึ่งยืนอยู่บนเวทีเล่นปิงปองในน้ำ) การแสดงสิ่งของชนิดต่างๆ ที่วางอยู่บนไฟฟ้า และอีกหลายหลายเพื่อสร้างความหลากหลายในการแสดง

แต่นับจากปี พ.ศ.. 2556(ค.ศ. 2013) เอกสารเพื่อที่จะป้องกันการละเมิดสิทธิกรรมผู้ในเกณฑ์ของมนุษย์ (Human Dignity) ที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่อยครั้งในการแสดงปิงปอง ของบางประเทศที่เป็นที่รู้จักในเรื่องชาวต่างชาติ ซึ่งได้ถูกสิ้นสุดไปแล้วตามกฎหมาย โดยเฉพาะช่วงการเสริมสร้างในการแสดงความไม่เหมาะสมหรือการทำให้ผู้ชมโกรธรำคาญ (annoyance) ที่เกินกว่าที่จะถูกกันด้วยกฎหมาย

ไม่อย่างนั้น การแสดงปิงปองทั่วไปเล่าว่ามีการผ่านการตรวจรวบรวมความน่าจะเป็นทางวิทยาศาสตร์ เพื่อซ่อนการฝ่าฝืนถึงประเด็นสาธารณะและชื่นชอบในการต่อสู้ในตลาดต่างๆ เพื่อสร้างความรู้สึกสะอาดสมบูรณ์แก่ผู้ใช้บริการ อย่างได้แก่กรณีที่ชมการแสดง ซึ่งมีส่วนสัมผัสการโชว์อย่างไม่ทำลายของเด็กเล็กอนุบาล เพื่อเรียนรู้การเล่นปิงปอง โดยจะไม่มีอะไรที่น่าว่าฝากซ้อมเคลื่อนไหวนอกจากการเบิกบานในการเล่นกีฬาในรูปแบบของการแสดง เพื่อจัดเตรียมเตรียมช่องทางสำหรับการเล่นในสนามจริงในอนาคต

การแสดงปิงปอง หรือ Ping Pong Show เป็นการแสดงที่มีความหลากหลายมาก อาจจะมีสิ่งของแปลกใหม่ในการแสดงที่อาจทำให้ผู้ชมตกใจหรือรำคาญ แต่เพื่อเป็นการแสดงที่มีคุณภาพและทวีความยุติธรรม ควรต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการมีเหตุผลในการแสดงและการตรวจสอบการตรายต่อผู้ชมด้วยช่องทางการตรวจตราหลากหลาย การแสดงปิงปองเป็นกิจกรรมที่ควรมีคุณค่าด้านความเพิ่มเติม ที่จะช่วยสร้างประสบการณ์การเรียนรู้สู่สังคมให้มีคุณภาพด้วยการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้ชึ้นลุกจากบริเวณต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตในสังคมที่ยังไม่มีข้อผิดพลาดและการรบกวนน้อยที่สุด

ตามสิ่งที่กล่าวมาในบทความนี้ หวังว่าจะทำให้ผู้ที่สนใจในการแสดงปิงปองครองความเข้าใจและแหล่งข้อมูลในการเลือกดูการแสดงอย่างถูกต้องที่สุด โดยการสนับสนุนและเป็นเจ้าของมิตรผู้ใช้บริการและกิจกรรมว่ายน้ำ ที่จะได้รับประโยชน์จากการเล่นเกี่ยวกับการแสดงสะดุดตาของการแสดงปิงปองอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมเราในประเทศไทยและทั่วโลก

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button