ซีเซียม 137 คืออะไร? สารก่อให้เกิดผลกระทบแต่มีคุณลักษณะอะไรที่น่าสนใจ

ซีเซียม 137 คืออะไร? สารก่อให้เกิดผลกระทบแต่มีคุณลักษณะอะไรที่น่าสนใจ

ซีเซียม 137 เป็นสารกลุ่มซีเซียมที่มีระดับกัมมันต์มากเกินไปโดยไม่ถูกต้องมาตรฐานเพื่อใช้ในการรักษาโรคนิวเคลียร์จากการระเบิดประเทศเชอร์โนบิลในปี พ.ศ. 2533 (1990) ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตของโลก แต่มาย้อนกลับมาเราจะพูดถึงลักษณะของซีเซียม 137 กันก่อน

ซีเซียม 137 เป็นธาตุเคมีที่มีจำนวนโปรตอนในสารประมาณ 56 เปอร์เซ็นต์ของค่าความสมดุลมวลเคมีที่มีจำนวนโปรตอนรวมแล้วถึง 137 โดยซึ่งซีเซียม 137 เป็นสารที่มีเวลาครึ่งชีวิตสั้นมากและมีปริมาณที่มากกว่าหลายแสนเท่าของค่าความเป็นธรรมชาติ ซึ่งเป็นผลมากจากการดำเนินการทางนิวเคลียร์

นอกจากจะเป็นสารก่อให้เกิดผลกระทบแล้ว ซีเซียม 137 ยังมีคุณลักษณะอื่นที่น่าสนใจ ซึ่งเราจะมาพูดถึงกันต่อไป

1. ซีเซียม 137 เป็นสารประจุไฟฟ้าเชิงบวกที่มีปริมาณมาก

ซีเซียม 137 เป็นสารประจุไฟฟ้าเชิงบวกที่มีปริมาณมาก ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าเชิงบวกที่แข็งแรงจากการสะสมปริมาณซีเซียม 137 ที่มากเกินไป ซึ่งอาจทำให้เกิดภัยพิบัติได้ในระยะยาว

2. ซีเซียม 137 มีความเคลื่อนที่สูง

ซีเซียม 137 มีความเคลื่อนที่สูง เนื่องจากมีการสะสมแร่ธาตุสูงในสิ่งแวดล้อมที่เป็นเรือนกำลังจำนวนมาก โดยซึ่งซีเซียม 137 มีความเคลื่อนที่แบบมาโครเลิฟสูง แต่สามารถพุ่งไปยังอนุกรมที่มีขนาดเล็กกว่าตัวเองได้ทางลม

3. ซีเซียม 137 เป็นสารก่อให้เกิดผลกระทบสำหรับมนุษย์

ซีเซียม 137 เป็นสารก่อให้เกิดผลกระทบสำหรับมนุษย์ โดยเฉพาะกันช่วงเวลาอย่างน้อย 30 ปี ซึ่งมีจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคเยื่อหุ้มสมองเพิ่มขึ้น ซึ่งซีเซียม 137 ถือเป็นสารพิษที่อันตรายต่อสุขภาพมนุษย์อย่างมาก

4. มีการใช้ซีเซียม 137 ในการตรวจวัดรังสี

ซีเซียม 137 มีการใช้ในการตรวจวัดรังสี โดยสามารถใช้สำหรับการวิเคราะห์หลอดเลือดหรือน้ำเหลืองเพื่อตรวจสอบสารพิษภายในร่างกายของมนุษย์

5. ซีเซียม 137 เป็นปัจจัยที่ช่วยเพิ่มความรุนแรงของการแตกร้าวของนิวเคลียร์

ซีเซียม 137 เป็นปัจจัยที่ช่วยเพิ่มความรุนแรงของการแตกร้าวของนิวเคลียร์ ซึ่งเป็นผลมาจากสารประกอบที่มีความหนาแน่นมากเกินไปทำให้หน้าที่ของนิวเคลียร์เกิดการเปิดเผยนั้นเพิ่มขึ้น

ซึ่งซีเซียม 137 นั้นถือเป็นสารพิษที่อันตรายต่อสุขภาพมนุษย์ โดยซึ่งมีความสามารถในการซึมผ่านปกคลุมที่เป็นการรับรู้ได้ยาก ผ่านผิวหนังและทางเดินหายใจ และสามารถสะสมได้ในร่างกายเพื่อเกิดผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์นานนับปี ดังนั้นการรักษาหรือลดปริมาณซีเซียม 137 ในสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่สำคัญมาก และหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่ส่งผลกระทบเพิ่มเติมต่อสิ่งแวดล้อมควรสำคัญอย่างยิ่ง

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button