Q&A

ซีเซียม 137 อันตราย: คุณควรรู้อะไร?

คำนำ

การใช้พลังงานนิวเคลียร์ได้กลายเป็นหนึ่งในวิถีการผลิตพลังงานใหม่ในปัจจุบัน เนื่องจากมีปริมาณพลังงานที่มากกว่าพลังงานจากแหล่งพลังงานจากธรรมชาติ และไม่กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของโลกเหมือนกับการใช้แหล่งพลังงานจากไหลน้ำ ลม หรือแสงอาทิตย์ เมื่อมาสู่เรื่องของพลังงานนิวเคลียร์ คำว่า “ซีเซียม 137” นั้นอาจจะเป็นคำที่มักมาเกี่ยวข้องกับหมู่เลือดหรือเหตุการณ์ในอดีต แต่ในยุคปัจจุบัน ซีเซียม 137 กลายเป็นสารดำเนินการทางนิวเคลียร์ที่เป็นอันตรายกว่าที่เคยเชื่อมาก่อน จากการบันทึกว่าเรื่องของซีเซียม 137 เป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นปัญหาอีกหนึ่งประเด็นที่ควรรู้กันจริงๆ

ความหมายของซีเซียม 137

ซีเซียม 137 เป็นสารเรียงได้ลำดับกายภาพ (Physical sequence number) ที่มีชื่อเต็มว่า “ซีเซียม-137” (Cesium-137) ซึ่งเป็นสารดำเนินการทางนิวเคลียร์ที่มีลักษณะคล้ายๆ กับซีเซียมธรรมดาที่เราเคยเจอได้ในชีวิตประจำวัน แต่ต่างกันที่ซีเซียม-137 จะมีจำนวนนิวเคลียร์ที่มากกว่า ซึ่งทำให้มีความแน่นของกลุ่มพาวเวอร์สูงกว่า 2 เท่าของ ซีเซียมธรรมดา ซึ่งทำให้ซีเซียม-137 หมายถึงแผ่นดินไหวของพลังงานนิวเคลียร์ สาเหตุของการกลายเป็นซีเซียม-137 นั้นเกิดจากการเผาไหม้ออกซิเดชันของธาตุแอลฟา ได้แก่ อูรานเซียม และเพอร์เมียม ในมวลของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์

ซึ่งซีเซียม-137 สามารถตกยุ่งเข้าไปในผลิตภัณฑ์ดังนี้:

• จุดรวมบริเวณโรงงานประมวลผลนิวเคลียร์เมื่อเกิดเหตุ
• โครงสร้างของโรงงานประมวลผล
• น้ำมันเชื้อเพลิงระบบเครื่องยนต์เคลื่อนที่ของเครื่องบินและเรือที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงนิวเคลียร์
• ผักและผลไม้จากพื้นที่ดินเมื่อมีซีเซียม-137 เกิดขึ้นในดิน

อันตรายที่อาจเกิดจากซีเซียม 137

การเผาไหม้เม็ดมันของปริมาณพลังงานนิวเคลียร์ที่มากกว่า 2 เท่าของซีเซียมธรรมดาจะเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตพลังงานนิวเคลียร์ เมื่อใดก็ตามที่เกิดเหตุเลวหรือเหตุร้ายที่ทำให้ซีเซียม-137 หมายถึงแผ่นดินไหวของพลังงานนิวเคลียร์ เช่นการระเบิดระเบิดนิวเคลียร์เช่นเช่นสิ่งที่เกิดขึ้นในฟุกุชิมา หรือการปล่อยวัสดุนิวเคลียร์ในอากาศเพื่อเข้าไปในสภาพอากาศ ซีเซียม-137 เป็นสารที่อันตรายมากกับมนุษย์เมื่อเป็นเชิงรุก โดยอาจทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นกับผู้รับการรังแกไขมันและต่อมน้ำเหลือง ผลเสียทางสุขภาพอื่นๆ เช่น ความผิดปกติของระบบศีรษะอโรมัน (Endocrine), จุดเปลี่ยนไส้ตรง (Mutation) และอาจทำให้เกิดโรคมะเร็งได้ในช่วงภายหลัง

การป้องกันการเป็นเหยื่อ

ซึ่งซีเซียม-137 มีความหมายอันได้แสดงถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับมนุษย์จากการแบกพายุหรือไม่ ใช่ไหม?ในด้านนี้ทำได้โดยการเตรียมตัวให้เสียอย่างรอบด้าน ตลอดจนการควบคุมกิจกรรมที่ว่างเปล่า เช่นการอยู่ในอาคารเมื่อมีฝุ่นที่สูงมากและการใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นที่ช่วยป้องกันไม่ให้อมฟุ้งเข้าไปในระบบทางเดินหายใจ ซึ่งขั้นตอนการควบคุมดังกล่าวจะช่วยช่วยเหลือเราในการป้องกันการเป็นเหยื่อที่อาจต้องมานั่งรอให้ข่าวเด็ดจากผู้กำกับการรังแกได้ขึ้นแจ้งในวันใกล้เคียงเราอีกครั้ง

คำสำคัญ: ซีเซียม 137, อันตราย, พลังงานนิวเคลียร์, การเผาไหม้, ผลิตภัณฑ์, การป้องกัน, เหยื่อ

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button