No Nu

เคล็ดลับในการคํานวณคะแนนกสพทอย่างถูกต้อง

การคํานวณคะแนนกสพที่ถูกต้องเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่มีความสนใจในการทํางานในสายงานด้านสื่อสารมวลชน และงานด้านโฆษณา ซึ่งคะแนนกสพน้องหนึ่งเป็นตัววัดการรับรู้ของผู้ชมในการได้รับข่าวสาร โฆษณา และการแสดงของโทรทัศน์ การคํานวณคะแนนกสพอาจดูง่ายๆ แต่จริงๆแล้วมีกลไกความซับซ้อนที่จะแยกตัวออกมา ในบทความนี้จะแนะนําเคล็ดลับเบื้องต้นในการคํานวณคะแนนกสพให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

วิธีการคํานวณคะแนนกสพ

คะแนนกสพ หรือ คะแนนวิวัฒนาการ (rating points) ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อนํามาวัดมุมมองของผู้ชมในการรับชมในช่วงเวลาที่กําหนด ช่วงเวลานี้อาจเป็นเดือน สัปดาห์ หรือวัน การคํานวณคะแนนกสพจะต้องอิงกับจํานวนผู้ชมที่เลือกช่องทีวี ดูโฆษณา หรือรับฟังสถานีวิทยุ เป็นรายวัน ซึ่งมีการคํานวณเป็นคะแนนเฉลี่ยของจํานวนผู้ชมทั้งหมดในช่วงเวลานี้ กำหนดให้อยู่ในช่วง 1 – 10 คะแนน

ตัวอย่าง หากมีผู้ชมทั้งหมด 10,000 คนตลอดเดือน และมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 5 คะแนน จึงได้ผลคะแนนกสพ 50,000 คะแนน (10,000 x 5) เป็นต้น

เคล็ดลับเบื้องต้นในการคํานวณคะแนนกสพ

1. กำหนดช่วงเวลาให้ถูกต้อง

การคํานวณคะแนนกสพจะต้องได้รับการอ้างอิงจากมุมมองของผู้ชมในช่วงเวลาที่กําหนด ดังนั้นจึงต้องกำหนดช่วงเวลาที่ถูกต้องที่สุดเพื่อให้ได้ผลคะแนนกสพที่สอดคล้องกับการได้รับผลกระทบและองค์กร

2. ใช้ข้อมูลตัวเลขการชมโฆษณา

การคํานวณคะแนนกสพแบบถูกต้องจะต้องใช้ข้อมูลยอดการชมโฆษณาเป็นหลัก ในการคํานวณคะแนนกสพควรใช้ข้อมูลตัวเลขการชมโฆษณาในช่วงเวลาที่กําหนดเอาไว้ โดยรวม event พิเศษ การแพร่ภาพยนตร์ จะพูดคุยกันเป็นประโยชน์ เนื่องจากคุณสามารถดูค่าของ media impressions (ขยายเสียงออกรูปแบบของมูลค่าประกาศของคุณ) แต่ละสื่อและดูว่าสื่อใดได้มีผลส่งเสริมยอดขายหรือไม่ นอกจากนี้คุณยังสามารถ เปรียบเทียบค่า CPM (ค่าความจุของพื้นที่โฆษณาที่แสดงผล) สำหรับแต่ละสื่อเพื่อช่วยประเมินการใช้งบประมาณของคุณได้ด้วย

3. ต้องมีการแยกประเภทผู้ชม

การคํานวณคะแนนกสพจะต้องมีการแยกประเภทผู้ชมเพื่อบอกถึงมุมมองของผู้ชมในตลาดต่างๆ และมีการบันทึกข้อมูลเพื่อใช้ในการเจาะลึกและยกระดับการตลาดในอนาคต การแยกประเภทผู้ชมอาจมี 2 หรือ 3 กลุ่มเช่น ผู้ชมทั่วไป ผู้ชมในกลุ่มเป้าหมายของการโฆษณา และผู้ชมที่ถูกเสนอเข้าร่วมโครงการ

4. ใช้ระบบคํานวณที่ถูกต้อง

ในการคํานวณคะแนนกสพต้องใช้ระบบคํานวณพิเศษที่มีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ได้ผลความถูกต้องและเหมาะสม โดยระบบคํานวณในปัจจุบันก็มีความละเอียดและแม่นยํา โดยผู้ใช้งานไม่ต้องกังวลเรื่องความยุ่งยากในการคํานวณแต่อย่างใด

5. ต้องมีการทดสอบ

แม้ระบบคํานวณบนคอมพิวเตอร์จะมีความแม่นยําสูงและมีประสิทธิภาพต่อการตัดสินใจขององค์กร แต่ก็จะต้องมีการทดสอบก่อนประยุกต์ใช้เป็นจริง เพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในด้านความแม่นยําและประสิทธิภาพของการคํานวณ การทดสอบจะช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีและสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย

สรุป

ผลคะแนนกสพเป็นตัวบอกความคิดเห็นของผู้ชมในการติดตามไม่ว่าจะเป็นต่อการตัดสินใจซื้อ การรับชมและการขายอย่างได้ผล นอกจากนี้การคํานวณคะแนนกสพยังเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมสําหรับการควบคุมคุณภาพ การวิเคราะห์และการปรับปรุงการผลิตสื่อ ดังนั้นการคํานวณคะแนนกสพจึงเป็นสิ่งที่สําคัญ และต้องคำนึงถึงสิ่งต่างๆ เพื่อให้บรรลุผลการคํานวณคะแนนกสพที่สูงสุดและที่ถูกต้องที่สุด

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button