Life

บุตร แห่ง โชค ที่ ว่า ไม่ใช่ ข้า แน่นอน: ประสบการณ์ชีวิตคนไทยจริงๆ

บุตร แห่ง โชค ที่ ว่า ไม่ใช่ ข้า แน่นอน: ประสบการณ์ชีวิตคนไทยจริงๆ

ในชีวิตประจำวันของเรา มีเหตุการณ์ที่พวกเราไม่อาจคาดการณ์ได้ และไม่ว่าเราจะเตรียมตัวไปให้เต็มที่ก็ยังมีคำถามต่างๆ ที่ต้องคาดคะเน เช่น วันนี้เราจะได้เงินหรือไม่ ?, เราจะเจอเพื่อนใหม่หรือไม่? เป็นต้น ทั้งนี้ก็อาจทำให้เราไม่สามารถวางแผนชีวิตเป็นประจำได้ แต่ในบางครั้งความไม่แน่นอนก็อาจเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นและเป็นช่วงเวลาที่จะทำให้เราเติมพลังใหม่ ให้กับชีวิตของเรา

ฉันเคยฟังเพลงชื่อว่า “บุตรแห่งโชค” คือเพลงที่บอกถึงเรื่องของโชคลาภที่ผู้ฟังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่ มาในรูปแบบใด และมันจะมีผลต่อชีวิตของเราอย่างไร โดยเฉพาะในชีวิตของคนไทยเรามีประเพณีและความเชื่อที่เน้นกี่ยางในเรื่องของโชคลาภ ซึ่งบางครั้งอาจทำให้เราเชื่อในการเป็นโชคดีหรือไม่โชคร้ายสุดๆ

ซึ่งบางคนอาจมองว่าหมายถึง “ชิงโชค” นั่นแหละ เป็นเรื่องพื้นฐานของชีวิตคนไทยในการต้องไปลงข้างลูกเพื่อร่ำรวยถึงโชค เพราะฉะนั้นเมื่อคนไทยพูดถึงโชคลาภ มักจะนึกถึงศักย์ศรีทางศาสนา การเลือกราชาธิดาในการเล่นหวย การใช้พิมพ์ในการตัดสินใจ หรือการใช้ถังน้ำ ดังนั้นเราจะมาติดตามความเชื่อนี้ในหัวของเรื่องนี้

ประสบการณ์การหาเงินและโชคลาภในชีวิต

เรื่องที่เกี่ยวกับโชค เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างพอเพียงในชีวิตของเรา ใครหรือก็ตามที่กำลังแก้ไขปัญหาการเงิน อาจต้องใช้โชคดีเพื่อเป็นแรงบันทึก ซึ่งบางครั้งผู้คนอาจจะต้องพยายามหาโชคลาภด้วยวิธีต่างๆ เช่น การเล่นเกมคาสิโน,การไปยื่นแจ้งชื่อในการจับสลาก หรือการยื่นเสือหมอบหรือน้ำเต้าปูปลาในห้องพนัน เพื่อใช้โชคลาภช่วยให้ได้รับโชค แต่ในฝันดีของนักลงเสียงเสียงในรายการคนึงชื่อโซมาซึ่งเป็นศิลปินที่สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในวงการเพลงไทยอย่างสำคัญและปัจจุบันเต็มไปด้วยความสำเร็จ ในการสัมภาษณ์เขาเคยกล่าวไว้ว่า “ข้าก็ไม่แน่ใจว่าถ้าไม่มีโชคลาภ ข้าจะอยู่ยังไงกับชีวิตของข้าที่นี่ เพราะหลายครั้งฉันไม่อาจคาดคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อเราดำเนินชีวิตอย่างปกติอยู่” นั้นแหละ

บทสรุป

การตัดสินใจในชีวิตประจำวันของเรา จะมีความไม่แน่นอนและพวกเราต้องตัดสินใจผ่านการคาดคะเนที่ไม่ชัดเจน เพื่อค้นหาความสุขในชีวิตเรา การนำเสนอเรื่องของโชคลาภให้รู้จัก ซึ่งมีความสำคัญของการเห็นเหตุการณ์พวกนี้ในชีวิตของเรา เพราะไม่ว่าเราจะได้ประสบความสำเร็จหรือไม่เราก็ต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้ และเราจะต้องดำเนินชีวิตในจริงๆ แบบไม่กำเนิดเสียงเสียงใดๆ แต่ก็ยังคงต้องการตามหาความสำเร็จที่อย่างแท้จริง เราทุกคนต้องหาโชคลาภในชีวิตของเราอยู่และยังมีโอกาสที่จะได้หาไปนานๆ อีกด้วย

Because we are not able to predict our daily lives, there are unforeseeable events that can occur, and no matter how much we prepare for them, there are always uncertainties that we must anticipate, such as whether we will earn money today or not, whether we will meet new friends or not, making it difficult for us to plan our lives regularly. However, uncertainties can also be exciting and can provide an opportunity to recharge our lives.

I have heard a song called “The Child of Fortune,” which speaks about luck that listeners cannot predict when it will come in what form, and how it will influence our lives. In particular, in the life of Thai people, we have customs and beliefs that emphasize the importance of good fortune. It could be said that Thais have a deep-rooted belief in fortune, which often leads to them taking risks to attain riches. Therefore, when talking about our fortunes, we tend to think of religious merit, choosing a lottery number, using a knife and water, or using an urn in betting, to name a few. In this article, we will delve into this belief more deeply.

Experiences of Wealth and Fortune in Life

Luck is an important aspect of our lives. Anyone who is trying to solve financial problems may need good fortune as a boost. Sometimes the person may have to try various methods, such as gambling in casinos, registering a name in a lottery system, or participating in a gambling game like tiger-prawn-fish to use luck to their advantage. In a thought-provoking dream of a popular Thai singer named Soma, who creates a new trend in the Thai music scene and is currently full of success, he said in an interview “I do not know what would happen to my life if I did not have good fortune; many times I could not even imagine what would happen when we live our lives ordinarily.” That is it.

Conclusion

In our daily lives, we have to make decisions that are uncertain and we must make informed guesses to find happiness in our lives. Introducing the concept of fortune is important to understand these events that occur in our lives. Because no matter whether we succeed or not, we have to experience these events, and we have to proceed with our lives without influence. We all need to find good fortune in our lives, and there will always be opportunities to find more.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button