Life

รายชื่อผู้ประกอบการดังในธุรกิจไทย

รายชื่อผู้ประกอบการดังในธุรกิจไทย

สภากาชาดไทยได้กล่าวว่าอุตสาหกรรมแห่งการผลิตสินค้าหรือบริการในประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยนับถือข้อมูลสถิติผู้ประกอบการในประเทศไทยของปี 2562 พบว่ามีจำนวนผู้ประกอบการทั้งหมดประมาณ 3.3 ล้านคน จำแนกตามกลุ่มนักธุรกิจระดับใหญ่ กลุ่มธุรกิจใหญ่ตั้งอยู่ที่มีเงินทุนรวม 50,000 ล้านบาทขึ้นไป ยังมีผู้ประกอบการระดับกลางและกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กอยู่สูงสุดหนึ่งในทวีปเอเชีย จึงไม่มีเหตุผลที่จะไม่เขียนเกี่ยวกับรายชื่อผู้ประกอบการดังในธุรกิจไทย ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสำคัญและมักเป็นที่รู้จักของสื่อของประเทศไทยอย่างกว้างไกล

1. กลุ่มธุรกิจใหญ่

1.1 ทีโอที กรุ๊ป (TOT Group)

TOT ก่อตั้งเมื่อปี 2519 โดยเป็นบริษัทรัฐวิสาหกิจ ช่วยสนับสนุนการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ โรงเรียนและอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดย IT และสื่อสารเป็นหลัก โดยปัจจุบัน TOT ยังคงสนับสนุนธุรกิจโทรคมนาคมเข้าสู่ตลาดมหาวิทยาลัยและองค์กรโดยส่วนมาก

1.2 ปตท. (PTT)

PTT ที่เป็นเจ้าของ PTT ตลอดแล้ว การขยายกิจการในปี 2562 เป็นปีที่ PTT เข้าไปบริหารจัดการในการบริหารจัดการโดยวางแผนการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ เช่น จัดการ ก๊าซธรรมชาติ พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์มากขึ้น

1.3 ไอทีกรุ๊ป (IT Group)

IT Group เป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมในธุรกิจไอทีและสื่อสาร ประกอบไปด้วยบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านนี้แต่เพียงอย่างเดียวก็พอทำให้กลุ่มนี้ชื่อขึ้นว่าเป็นหนึ่งในธุรกิจดีเด่นของไทย

2. กลุ่มธุรกิจระดับกลาง

2.1 แก้งกล้วยงาม (Kaeng Khoi Ngam)

แก้งกล้วยงามแต่งตั้งขึ้นในปี 2534 เป็นธุรกิจในการผลิตกาแฟที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากตั้งแต่จังหวัดชัยนาทรวมไปถึงอื่น ๆ ในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีรางวัลงานกาแฟชื่อดังอย่าง World Siphonist Championship 2019 เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ให้ผลงานที่ดีในฟิลด์กาแฟ

2.2 ซี.พี. และน้ำสาธิต (CP and NSS)

การเป็นเจ้าของธุรกิจในการผลิตอาหารฟ้าผ่าขึ้นและความเก่งของธุรกิจช่วยให้ซีพีในตำนานของตลาดโลกตั้งแต่ปี 2506 การขยายกิจการและการเจริญเติบโตได้รับการยกย่องจากการวิจัยหาความนิยมของลูกค้ามากกว่าหนึ่งร้อยกว่าปี

2.3 สยามวิจิตรอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด (Siam Wisdom International Co., Ltd.)

Siam Wisdom รู้สึกภูมิใจที่จะเป็นบริษัทธุรกิจที่รักษาสิ่งแวดล้อมโดยไม่เสียความสามารถของการผลิตแต่ละชั้น ด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์สูงสุดและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบธรรมชาติจากไทยเป็นหลัก

3. กลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก

3.1 เว่อร์ทูลิวส์จำกัด (Vertilus Co., Ltd.)

Vertilus โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจชื่อดังอื่น ๆ ในประเทศไทย มีความสำคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นธุรกิจประเภทพืชจำพวกได้รับการรับรองตามมาตรฐานสูงสุดของยุโรป และอีกทั้งยังมีลูกค้าทั่วโลกแห่งหนึ่งของธุรกิจเหล่านี้

3.2 อ้วนวัฒน์อิมพอร์ตและธุรกิจส่วนตัว

อัตราการเติบโตของเทียนก่อนหน้านั้นสูงขึ้นจากการปลูกและจัดหาวัตถุดิบด้วยตนเอง และได้รับการพัฒนาและจัดการคุณภาพของผลิตภัณฑ์เผื่อให้เป็นไปได้อย่างกว้างขวางและมีรายได้ที่มากขึ้น

3.3 ส่วนการผลิตอาหารเลี้ยงสัตว์ (The Animal Feed Production Section)

The Animal Feed Production Section เป็นธุรกิจที่ผลิตอาหารเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรวมถึงธุรกิจสัตว์เลี้ยงไก่และเนื้อหมูในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีการดำเนินธุรกิจอื่น ๆ เช่น การประมูลปอเทือง Ing Ing และครบวงจรการผลิตอาหารสัตว์ทันสมัยที่ T.S. Feed Mills Co., Ltd.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button