Q&A

ค้นพบความหมายแห่งหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา: หลักธรรมที่ช่วยให้เราเป็นคนดี

พระพุทธศาสนาได้ถูกประกาศโดยพระเจ้าสิริโพธิ์ 2 ในช่วงไตรภูมิที่ 5 ถือเป็นศาสนาที่มีผู้ที่นับไม่ถ้วนเป็นส่วนใหญ่ในประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลก โดยพระศเนตรในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาได้สอนให้เรารู้จักตัวเองด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรมว่าเป็นการทำตัวอย่างไร และสอนให้เรารับรู้ถึงความสำคัญในการเป็นคนดีเพื่อความสุขและความเป็นธรรมชาติของเรา ในบทความนี้ จะเน้นเรื่องหลักธรรมที่ช่วยให้เราเป็นคนดีและมีความสุข

หลักธรรมที่ 1: ไม่ทำให้ผู้อื่นเจ็บปวด

หลักธรรมแรกที่พระศิริวัฒน์สอนให้เราต้องปฏิบัติตามคือ “ไม่ทำให้ผู้อื่นเจ็บปวด” การอ้างถึงความหมายของสารถิ่นนี้ หมายถึงการกล่าวอาจทำให้เกิดความเจ็บปวดหรือบาดเจ็บกับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ ผลประโยชน์หรือความสำเร็จของเราถ้าถูกทำให้ผู้อื่นเจ็บปวด ก็ย่อมไม่สมควรทำ

เราควรเห็นให้เข้าใจว่าการสร้างความเจ็บปวดให้กับผู้อื่นไม่ว่าจะมีก่อนหน้านั้นเป็นทำผิด หรือไม่ก็เป็นการทำตามความต้องการของเราเองเพื่อประโยชน์ของตนเองที่อาจมาน้อยกว่ากรณีที่เราให้ผู้อื่นเป็นอย่างดี ดังนั้นถ้าหากเราใช้หลักธรรมนี้ในการพิจารณาการกระทำของเราเองและการจัดการเรื่องเข้าใจ

หลักธรรมที่ 2: ไม่ทำความชั่วร้าย

“ไม่ทำความชั่วร้าย” เป็นหลักธรรมต่อไปที่นี่ที่เดียวที่ทุกคนประทับใจว่าเป็นเรื่องสำคัญ โดยพระศิริวัฒน์ได้สอนให้เรารู้จักคำว่าความชั่วร้าย โดยผู้ใดที่กระทำการใดๆ ที่มีอันตรายต่อผู้อื่น ทั้งในภาคร่ายหรือภาคกลาง หรือในพิมพ์ลักษณ์หรือในบทกวี หรือในการสื่อสารที่สมควรชื่นชม หรือในการออกเดินทางก็เป็นการกระทำความชั่วร้ายอย่างสิ้นเชิง ไม่ว่าจะได้ตอบแทนหรือไม่ก็เป็นเรื่องไม่สมควรทำ

หลักธรรมที่ 3: ทำความดี

“ทำความดีให้คนอื่น” เป็นหลักการธรรมที่พระศิริวัฒน์สอนให้เราปฏิบัติตาม เพื่อช่วยทำให้คนอื่นมีความสุขและอำนวยความสะดวกในชีวิตจริง หรือไม่น่ากลัวว่าคนอื่นจะไม่ชอบกับไว้ใจว่าเราจะทำได้ ยิ่งเชื่อเราว่า เราไม่ต้องการตอบแทนแม้แต่น้อย เรื่องที่สำคัญคือเราต้องทำความดีดังเดิมเพื่อไม่ให้ผลกระทบที่ไม่คาดคิดทำให้คนอื่นเจ็บปวดหรือเจ็บใจ

หลักธรรมที่ 4: บริโภคโดยนึกถึงผู้อื่น

ทางหลักการธรรมที่สุดสำหรับเรื่องบริโภคโดยมีความคิดถึงผู้อื่น คือ “นึกถึงกันและกัน” โดยมุ่งเน้นให้เราต้องรับรู้ตัวเองและรู้จักเป็นมิตรกับผู้อื่นโดยการแบ่งปันความสุขและความชุ่มชื่นใจกับผู้อื่นเสมือนกับเราเอง ความสามารถและทักษะของเรามีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือผู้อื่นในเรื่องพื้นฐาน หรือสาธารณะ เพื่อมุ่งเน้นอดิเรกของชาวบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนและค้นคว้าพิเศษซึ่งจะทำการวิจัย กระดานข้อมูลและข้อมูลเพิ่มเติม

หลักธรรมที่ 5: มิตรภาพกับชุมชน

“มิตรภาพกับชุมชน” เป็นหลักการธรรมที่สุดสำหรับความสัมพันธ์กับชุมชน โดยประชดมอนส์สำหรับบอกว่า “ไม่กี่คนแทนเรา” นั่นหมายถึงสิ่งที่สำคัญสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างงานที่เกี่ยวกับชุมชนคือความมั่งคั่งและชนะเลิศของชุมชน เราต้องรวมมือเป็นทีมเพื่อยอมรับแต่ละต้องการตามกันเพื่อประโยชน์ของชุมชนในลักษณะที่รอบข้างมีแต่ผู้ที่เป็นมิตรกับเรา

ทุกคนต้องรู้จักสี่หลักธรรมด้านบน เพื่อให้เราเป็นคนดีและมีความสุขพอดี หลักธรรมนี้จะช่วยให้เราแสวงหาความสุขที่มีค่าและการเข้าใจในประเภทที่แตกต่างกันในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขพอดี ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสังคมและจีนีการ์ในปัจจุบัน ดังนั้นจึงควรระมัดระวังและให้ความรู้เรื่องจริง ๆ ของหลักธรรมนี้ด้วย

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button