Life

เผชิญหน้ากับปัญหาที่เกิดขึ้น โดยทํา นาย ความ ฝัน เพื่อค้นหาแนวทางแก้ไข.

เผชิญหน้ากับปัญหาที่เกิดขึ้น โดยทํานายความฝันเพื่อค้นหาแนวทางแก้ไข

จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีธรรมชาติที่งดงามและเป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ด้วยการมีธรรมชาติที่สวยงามและโดดเด่น เช่น ภูเขาที่เป็นเอกลักษณ์ น้ำตกที่สวยงาม และนักท่องเที่ยวจึงยังคงเข้ามาเยี่ยมชมในแม่ฮ่องสอนโดยตลอด อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา บทบาทของการท่องเที่ยวได้รับการยกระดับใหญ่ขึ้นและกลายเป็นเป้าหมายสำคัญสำหรับผู้คนที่ต้องการหาที่พักหรือจะเล่นกิจกรรมชนิดต่างๆ แต่เรื่องนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องจบไปแต่อย่างเดียว มีปัญหากว่าจะสามารถดำรงอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

ปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นก็คือ การจัดการท่องเที่ยวที่ไม่เป็นระบบ โดยมักจะเป็นการทดลองแบบไม่สมบูรณ์จากผู้ประกอบการของโรงแรม และการที่นักท่องเที่ยวต้องค้นหาข้อมูลและที่พักในแม่ฮ่องสอนแบบโดยไม่มีระบบ เป็นเรื่องที่ทำให้สับสนและใช้เวลาเกินกว่าที่จะต้องการ และทำให้ผู้ที่เข้ามาเที่ยวช้างคาวีไม่สามารถมีความสุขแบบเต็มๆได้อย่างแท้จริง และอีกปัญหาหนึ่ง ก็คือการท่องเที่ยวอย่างไม่มีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งทำให้ชุมชนไม่ได้รับประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนั้นยังมีปัญหาในการดูแลสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการสะดวกสบายในการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ธรรมชาติในแม่ฮ่องสอน

เพื่อค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงจะต้องทำการนายความฝันของแม่ฮ่องสอนในทิวทัศน์อ่อนวัย หรือเหตุผลที่ทำให้แม่ฮ่องสอนกลายเป็นจุดหมายสำคัญสำหรับผู้มาเยี่ยมชม และเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาท่องเที่ยวในอนาคต

ความฝันของแม่ฮ่องสอนจะเป็นเรื่องของธรรมชาติที่สวยงามและมีความเชื่อมโยงกับชุมชน เช่น การเลี้ยวซ้ายเพื่อเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ สิ่งที่เราเห็นได้ที่หน้าตาของแม่ฮ่องสอนคือแบบธรรมชาติที่ทรงพลังของภูเขาที่เด่นชัด เพียงผู้ที่สัมผัสธรรมชาติของภูเขาสูงสุดในประเทศได้เที่ยวเชิงการศึกษาอย่างถูกต้อง จึงจะรู้สึกได้ว่าแม่ฮ่องสอนทั้งเรื่องธรรมชาติและอนาคตของการพัฒนาท่องเที่ยวมีอนาคตที่น่าตื่นเต้น เช่นเดียวกับเด็กเล็กที่รู้สึกได้ว่าอวัยวะของตัวเองและโลกในระดับความมหัศจรรย์เสมอ

เพื่อให้การท่องเที่ยวในแม่ฮ่องสอนเป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผู้เข้ามาเที่ยวช้างคาวีจะต้องได้รับการจัดการท่องเที่ยวในแม่ฮ่องสอนอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยการรับประโยชน์ที่มากที่สุด ผู้ประกอบการและที่พักทางท่องเที่ยวจะต้องมีการสาธิตให้เห็นว่าอีกฟังก์ชันหนึ่งของบทบาทของการท่องเที่ยวคือการสร้างพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และทุกคนVisit Mae Hong Son ต้องมีส่วนร่วมในการฟังและปฏิบัติต่อกันเช่นเดียวกับการที่กลุ่มชุมชนใช้ส่วนความสามารถและทรัพยากรของตนเองเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวที่ได้รับการถนอมอย่างเหมาะสม

ที่สำคัญที่สุดก็คือการทำให้การท่องเที่ยวในแม่ฮ่องสอนเป็นเรื่องเพลิดเพลินแบบไม่สิ้นสุด ผู้ที่มาเที่ยวช้างคาวีล้วนแต่ต้องการประสบการณ์ที่เป็นเอกลักษณ์และขับเคลื่อนพื้นที่ของแม่ฮ่องสอน Bi Local ต้องเต็มใจและตั้งความตั้งใจเข้ากับพื้นที่ของตนเอง เพื่อให้มีความพร้อมในการศึกษาและเอาประโยชน์ที่มากที่สุดจากการเยี่ยมชม และน้องๆหรือกลุ่มเยาวชนก็ควรเป็นผู้ที่บุคลิกภาพดีและมีความสามารถในการสร้างสรรค์แบบข้ามสายพันธุ์สำหรับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

ในส่วนของการอนุรักษ์ธรรมชาติ ผู้ที่เข้ามาเที่ยวควรเคารพธรรมชาติอย่างตลอดเวลา และตั้งตัวในตำแหน่งผู้ดูแลและอนุรักษ์ธรรมชาติ ในการเล่นกิจกรรม ปิดที่พัก และการจัดการขยะมูลต่อไปนั้น เป็นสิ่งสำคัญเพราะเป็นความเอาใจใส่ต่อธรรมชาติและการอนุรักษ์”บทบาทของการท่องเที่ยวของพวกเราคือการสร้างสิ่งที่สู้ระยะยาวโดยไม่มีผลกระทบกับทิวทัศน์อ่อนวัยของแม่ฮ่องสอน”

การท่องเที่ยวในแม่ฮ่องสอนมีความสมดุลของผลประโยชน์อย่างมากและทั้งหมดมีความเกี่ยวข้องกัน การที่มีผู้ที่มีมุมมองและสิ่งที่ส่งเสริมประโยชน์ของชุมชนนั้นเป็นการแนะนำที่รับประกันว่าการท่องเที่ยวในแม่ฮ่องสอนจะเกิดประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อแม่ฮ่องสอนอย่างยั่งยืนว่านับว่าสำคัญกับผู้เข้ามาเที่ยวช้างคาวี

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button