ทำความเข้าใจ สํา น วน ภาษา อังกฤษ สั้น ๆ เพื่อใช้ในการสื่อสารเบื้องต้น

การใช้สำนวนภาษาอังกฤษสำคัญมากในการสื่อสารเบื้องต้น เพราะเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องทำความเข้าใจสำนวนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง

สำนวนภาษาอังกฤษคืออะไร

สำนวนภาษาอังกฤษ หรือ สำนวนภาษา (Idiom) เป็นกลุ่มคำที่มีความหมายที่แตกต่างจากคำแต่ละคำที่ประกอบขึ้น เมื่อคำเหล่านั้นถูกนำมารวมกันกลายเป็นสำนวนภาษา ประโยคนั้นจะมีความหมายแตกต่างจากความหมายของคำแต่ละตัว

ตัวอย่างของสำนวนภาษาอังกฤษ

1. Break a leg (คำในความหมายจริง หมายถึงแตกขา แต่สำนวนจะหมายถึง โชคดี)

2. Give someone a hand (คำในความหมายจริง หมายถึง ให้มือ แต่สำนวนจะหมายถึง ช่วยเหลือ)

3. Cost an arm and a leg (คำในความหมายจริง หมายถึง มีราคาแพงมาก แต่สำนวนจะหมายถึง แพงมาก)

การเข้าใจสำนวนภาษาอังกฤษ

การเข้าใจสำนวนภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องที่ยาก เราสามารถทำได้โดยใช้วิธีต่อไปนี้

1. ศึกษาความหมายของสำนวนภาษา

เราต้องเรียนรู้ความหมายของสำนวนภาษาที่เราสนใจ เพื่อที่จะสามารถใช้เเป็นวลีในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง ผู้เรียนสามารถศึกษาได้จากหนังสือ หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับสำนวนภาษาอังกฤษ

2. ฟังการใช้สำนวนภาษาในบทสนทนา

เมื่อเราฟังการใช้สำนวนภาษาในบทสนทนา เราจะได้เรียนรู้วิธีใช้ง่าย การใช้กลอน หรือการเน้นพยางค์ในการใช้สำนวนภาษา

3. พยายามใช้สำนวนภาษาในบทสนทนา

เมื่อเราพยายามใช้สำนวนภาษาในแต่ละบทสนทนา จะช่วยให้เราเข้าใจสำนวนภาษาได้อย่างตรงประเด็น

4. ฝึกฝนการใช้สำนวนภาษา

การฝึกฝนใช้สำนวนภาษาเป็นวิธีที่ดี ผู้เรียนสามารถฝึกจับความหมายของสำนวนภาษา ด้วยการเขียนและพูดเอง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี

สำนวนภาษาที่น่าสนใจ

1. Let the cat out of the bag (เปิดเผยความลับ)

2. A piece of cake (ง่าย)

3. Barking up the wrong tree (ค้นหาผิดที่)

4. Hit the nail on the head (ประเมินถูกต้อง)

สำนวนภาษาอังกฤษ เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้เราควรทำความเข้าใจสำนวนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง หากใช้สำนวนภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง จะช่วยทำให้เราดูเป็นผู้รู้ความมั่นใจในการสื่อสารกับผู้ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีกว่าเดิม

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button