No Nu

คำคม ภาษา เขมร ที่ยังคงให้แรงบันดาลใจสู่ปัจจุบัน

คำคมเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงการคิดและพฤติกรรมของบุคคล ภาษา เขมร เป็นภาษาพื้นเมืองของคนไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงแม้ว่าภาษานี้จะไม่ได้เป็นภาษาหลักในประเทศไทย แต่ยังคงมีความสำคัญและส่งผลต่อวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งคำคมภาษาเขมรก็มีอิทธิพลทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างมากในชุมชนในภาคนี้

หลายคำคมภาษาเขมรที่มีความหมายสำคัญและยังคงให้แรงบันดาลใจไม่ว่าจะผ่านเวลามาแล้วเท่าไหร่ ในบทความนี้ เราจะมาพูดถึงคำคมภาษาเขมรที่ยังคงมีความหมายและยังคงตกลงตัวในปัจจุบัน ซึ่งอาจจะเป็นแรงบันดาลใจสำหรับคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีขึ้น

1. “หนึ่งไม้ตายสิบโพ” (Nung mai taai sip phoh)

ความหมาย: หมายถึงคนหนึ่งที่มีความแข็งแกร่งและจะไม่ยอมแพ้กับปัญหา

คำคมนี้แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติของคนที่มีจิตสำนึกและมีความเข้มแข็งในตัวเอง ไม่ว่าจะเผชิญกับอุปสรรคหรือสถานการณ์ที่ยากลำบากแค่ไหน ก็ไม่ย่อท้อและไม่มีการล้มเหลวในการแก้ไขปัญหา

2. “เป็นเหมือนรักกันบนดอยสลาด” (Pen meuuan rak gun bon doy salaad)

ความหมาย: หมายถึงความรักเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและโดดเด่นเหนือกว่าชั่วโมงแรกที่เจอกัน

คำคมนี้เป็นการเปรียบเทียบความสำคัญของความรักในการสร้างความสัมพันธ์และความเชื่อมั่นที่เด่นชัดกว่าการดูแลอะไรก็ตามในชีวิต

3. “หมาผลักไม้ได้เก่งไม่เก่งก็หมาชิว” (Maa phlak mai dai geng mai geng kor maa chiu)

ความหมาย: หมาที่ผลักไม้ได้เก่งก็จะได้กินอาหาร แต่ถ้าผลักไม้ไม่เก่งก็จะต้องหัดกินอาหารแบบหมาชิว

คำคมนี้สอนให้เห็นถึงความสำคัญของการทำงานและการพัฒนาทักษะ ถ้าไม่มีความสามารถเราก็ต้องทำงานจนกว่าจะเก่งขึ้น

4. “ดาวหลังม้าล่อง” (Dao lang maa long)

ความหมาย: หมายถึงการทำงานโดยใส่ใจกับรายละเอียดเล็กๆ และพยายามรักษาคุณภาพเสมอ

คำคมนี้สอนให้เห็นถึงความสำคัญของการทำงานที่มีคุณภาพและใส่ใจถึงรายละเอียดเล็กๆ ซึ่งจะช่วยให้เราสร้างผลงานที่ดีและมีย่องกว่าคนอื่น

5. “เลาะข้าวมาเติมกระชาย” (Lao khao maa teem gra-chai)

ความหมาย: หมายถึงการใช้เล็กๆ น้อยๆ เพื่อเพิ่มสุขให้มากขึ้น

คำคมนี้สอนให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้เวลาที่ว่างเปล่าของเราในการทำสิ่งที่มีประโยชน์และใช้เวลาในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

6. “ในตู้มีไข่ต้องดูไข่ชนิดไหน” (Nai dtuu mee khai dtong duu khai chinai)

ความหมาย: หมายถึงการตรวจสอบหรือดูข้อมูลก่อนที่จะตัดสินใจ

คำคมนี้สอนให้เห็นถึงความสำคัญของการตรวจสอบข้อมูลและการรับข้อมูลอย่างถูกต้องเพื่อที่จะตัดสินใจในสิ่งที่ดีที่สุด

7. “พูดจาใส่สีหลอดไฟ” (Poot jaa sai see lort fai)

ความหมาย: หมายถึงการพูดอย่างมีชีวิตชีวาและน่าสนใจ

คำคมนี้สอนให้เราเข้าใจถึงความสำคัญของการพูดอย่างมีชีวิตชีวาและดึงดูดประชาชนในแบบของเรา

8. “น้ำใจแข็งกว่าสำนวนทีไว้ในจิต” (Nam jai kaeng gwaa sam-nuan tee wai nai jid)

ความหมาย: หมายถึงความสำคัญของจิตใจและความจริงใจ

คำคมนี้สอนให้เราเข้าใจถึงความสำคัญของการมีน้ำใจและความจริงใจเมื่อเป็นการจัดการกับผู้อื่น

9. “มีผักให้กินต้องมีน้ำให้ดื่ม” (Mee pak hai gin dtong mee nam hai deum)

ความหมาย: หมายถึงการให้ประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยการให้สิ่งที่จำเป็น

คำคมนี้สอนให้เราเข้าใจถึงความสำคัญของการช่วยเหลือผู้อื่นโดยให้สิ่งที่ใช้ได้จำเป็นเช่นอาหารและน้ำดื่ม

10. “กล้วยไม่มีหนาม ผมไม่มีความโกรธ” (Gluey mai mee nam pom mai mee kwam groht)

ความหมาย: หมายถึงการเปรียบเทียบความคิดริเริ่มและตอบโต้อย่างอ่อนโยน

คำคมนี้สอนให้เราเข้าใจถึงความสำคัญของการตอบโต้และการรับฟังด้วยอารมณ์ที่เป็นมิตรและอ่อนโยน

คำคมภาษาเขมรมีความหมายสำคัญและยังคงให้แรงบันดาลใจให้กับผู้คนในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม มันยังคงเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมพื้นบ้านและความเป็นอยู่ของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หากเราอ่านและเข้าใจคำคมเหล่านี้ อาจจะช่วยเปลี่ยนแปลงเราไปสู่ทางแห่งความสำเร็จในชีวิตของเราด้วย

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button